Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần  XXII

Thánh Grê-gô-ri-ô Cả, Giáo hoàng,  Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 2, 1-5

"Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, phần tôi, khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan, tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa. Thật vậy, tôi không cho là tôi biết điều gì khác giữa anh em, ngoài Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Phần tôi, chính trong sự yếu hèn, sợ hãi và run rẩy mà tôi đã đến với anh em; lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng, để đức tin của anh em không dựa vào sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào quyền năng của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 97. 99. 100. 101. 102

Ðáp: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao (c. 97a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao, suốt ngày con mải suy gẫm về luật đó. - Ðáp.

2) Chỉ thị Chúa khiến con thành khôn ngoan hơn quân thù, vì muôn đời chỉ thị đó vẫn theo con. - Ðáp.

3) Con khôn ngoan hơn những bậc tôn sư, nhờ suy gẫm về những lời nghiêm huấn của Ngài. - Ðáp.

4) Con am hiểu hơn những bậc lão thành, vì huấn lệnh của Ngài con tuân giữ. - Ðáp.

5) Con kìm hãm chân con xa mọi đường gian ác, để con giữ trọn lời dạy của Ngài. - Ðáp.

6) Con không bước trật đường thánh dụ của Ngài, bởi vì chính Ngài đã dạy bảo con. - Ðáp.

 Alleluia: Tv 110, 8ab

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn đời. - Alleluia.

Phúc Âm: Lc 4, 16-30

"Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày Sabbat, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"

Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: "Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình"; "điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông". Người nói tiếp: "Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".

Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu về thăm quê hương. Với tình cảm thân thiện chân thành, Ngài vào hội đường chia sẻ Kinh Thánh với anh em đồng hương của Ngài. Qua đoạn sách tiên tri Isaia, Ngài thẳng thắn tuyên bố lời sấm nay đã ứng nghiệm nơi Ngài. Người thành Nazarét rất thán phục ân sủng và sự khôn ngoan của Ðức Giêsu. Nhưng họ cũng không thể chấp nhận Ðức Giêsu với lời tuyên bố kia. Vì thực tế, thân thế Ngài quá bình thường. Hơn nữa họ không điều khiển được Ngài làm những điều như họ mong muốn. Vì không được như ý, họ đầy căm phẫn và định thủ tiêu Ngài.

Ðức Giêsu vừa yêu quê hương trần thế, vừa yêu Cha trên trời. Tuy nhiên Cha vẫn là trên hết. Không tình cảm nào, không thân thiết nào, không một điều gì có thể làm Ngài chống lại ý Cha.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống đúng chân tính của Chúa. Trong Chúa luôn có sự sáng suốt và quân bình. Tình cảm quê hương thân thích không vì thế làm Chúa trái ý Chúa Cha. Chúa chấp nhận tất cả dù phải hy sinh đến tính mạng, miễn là ý Cha nên trọn. Xin Chúa dạy chúng con cũng biết yêu Cha tha thiết, để với tình yêu mãnh liệt, chúng con cũng dám khước từ tất cả. Có Cha là đủ cho chúng con rồi. Amen.

Thần Khí là một ngôi vị

 

Trong Kinh Thánh (Cựu ước và Tân ước), Thánh Thần thường hay được giới thiệu như một sức mạnh hoạt động tích cực. Người được đồng hóa với quyền năng của Thiên Chúa. Có nhiều thành ngữ nói về Người như một nguồn sống, một sinh khí, nhưng không trực tiếp nói về Người như một ngôi vị.

(...) Thánh Thần có tương quan mật thiết với Đức Giêsu, ngay từ khởi thuỷ. Trong diễn từ đầu tiên của mình, thánh Phêrô nhắc lại Thiên Chúa đã đổ Thần Khí của Ngài trên Đức Giêsu như thế nào (gợi nhớ biến cố Phép Rửa). Và trong những lời tâm sự cuối cùng của Người, Đức Kitô báo cho các môn đệ biết Người sẽ ban cho họ Thần Khí của Người, là Thần Khí của Chúa Cha. Chính qua tác động đầy ưu ái của Thần Khí mà chúng ta khám phá được Người là ai trước tiên: là Đấng ủi an, Đấng dẫn đưa chúng ta đến Chân Lý, Đấng hợp nhất...

Sự nhân cách hóa Thần Khí này, rất rõ nét trong Tân Ước, có liên quan với mặc khải về mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu. Khái niệm Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ nói rõ thực thể của các ngôi vị thần linh là Cha, Con và Thần Khí, trong một Thiên Chúa duy nhất. Bởi vì các Kitô hữu đã hiểu rằng Thần Khí Thiên Chúa không chỉ là một sức mạnh nội giới, mà còn là Thiên Chúa nữa. Người Kitô hữu tin rằng, trong Thiên Chúa độc nhất, ba ngôi vị sống hiệp thông với nhau trong tình yêu.

 

René Berthier

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày