Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần  XXI

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 1, 26-31

"Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em: vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng. Nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ; điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá huỷ những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt Người. Chính do Người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, Ðấng do Thiên Chúa, đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hoá và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu, như đã chép: "Ai khoe khoang, thì hãy khoe khoang trong Chúa".

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 32, 12-13. 18-19. 20-21

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng: 1) Phúc thay quốc gia mà Chúa là Chúa tể, dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Tự trời cao Chúa nhìn xuống, Người xem thấy hết thảy con cái người ta. - Ðáp.

2) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người; nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Ðáp.

3) Linh hồn chúng tôi mong đợi Chúa, chính Người là Ðấng phù trợ và che chở chúng tôi. Bởi vậy, lòng chúng tôi hân hoan trong Chúa, chúng tôi tin cậy ở thánh danh Người. - Ðáp. 

Alleluia: 2 Tx 2, 14

Alleluia, Alleluia! - Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được chiếm lấy vinh quang của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 25, 14-30

"Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tùy theo khả năng mỗi người, đoạn ông ra đi. Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Cũng vậy, người lãnh hai nén cũng làm lợi ra hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi". Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: "Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc, đây tôi đã làm lợi được hai nén khác". Ông chủ bảo người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi".

"Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: "Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt chỗ không gieo và thu nơi không phát, nên tôi khiếp sợ đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại ông". Ông chủ trả lời người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc, nghiến răng".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Câu chuyện chủ tớ trong bài Tin Mừng làm cho chúng ta suy nghĩ đến ông chủ khác: đó là Thiên Chúa và những người đầy tớ là chính chúng ta. Qua sự việc ông chủ xử phạt người đầy tớ nhận một nén bạc, phải chăng Thiên Chúa ác quá khi đã cho người này ít nhất mà lại còn lấy mất và phạt nặng? Rõ ràng không phải thế. Thiên Chúa yêu thương trao cho mỗi người phần khác nhau trong kế hoạch chung. Ngài không bắt chúng ta phải sinh lợi thật nhiều cho Ngài, vì Ngài đâu thiếu gì và Ngài muốn gì mà chẳng được. Sở dĩ Ngài trao nén bạc và muốn chúng ta sinh lời là để nói lên tình yêu đáp trả của chúng ta trước tình thương của Ngài. Vì thế điều quan trọng là thiện chí, lòng quảng đại và tình yêu của chúng ta đối với Ngài. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng thấy rằng mình như người đầy tớ thứ ba trong Tin Mừng. Biết bao lần chúng con mặc cảm, chán nản, buồn sầu vì chúng con bất tài, vô dụng, vì chúng con nghèo khổ không được hạnh phúc, danh vọng, sung sướng như những người khác. Chúng con so đo, tính toán thiệt hơn với Chúa, với anh em. Chính vì thế, chúng con không nhận ra những gì Chúa trao ban cho riêng mình để lo sinh lợi cho Chúa. Chúng con còn làm cho nén bạc của Chúa hư phí đi. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con biết tâm niệm rằng: dù chúng con bất tài, thua kém hơn anh chị em chúng con, nhưng được Thiên Chúa yêu thương, thế là quá đủ cho chúng con rồi. Niềm xác tín của Thánh Phaolô nhắc bảo cho chúng con: tôi đành thua lỗ mọi sự, miễn sao được biết Ðức Giêsu. Amen.

Đức tin của Đức Nữ Trinh Maria

 

Được tuyên xưng là "có phúc" bởi vì Mẹ đã tin, Đức Maria là hiện thân của sự phong thánh đầu tiên của Giáo hội Công giáo: vì đã tin. Đức tin đem đến phúc lành và mừng vui cho mọi kẻ tin. Chúng ta không nên biến Đức Maria thành Mẹ sầu bi "Mater dolorosa"! Sự thụ thai khi vẫn đồng trinh là hoa trái đáng kinh ngạc của sự gặp gỡ giữa lòng nhân từ vô điều kiện của Thiên Chúa và sự đón nhận vô điều kiện của Đức Maria. Mẹ nhắc cho chúng ta rằng việc tuyên xưng đức tin trước hết là lắng nghe Lời Chúa phán từ trời cao. "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền". Đức Maria là một người nữ của một dân tộc đang lắng nghe. Mẹ là người nữ cả gan nói, về Chúa Giêsu, kể từ tiệc cưới Cana: "Người bảo gì các anh cứ làm theo".

Đức tin bắt đầu khi con người chấp nhận mình không phải là tâm điểm của mọi sự, và khi Thiên Chúa được công nhận là Thiên Chúa, có nghĩa là Đấng ban Sự sống, nhưng Chúa không muốn làm điều mà Người đã quyết định thực thi cùng con người mà không có sự hiện diện của con người. Mẹ Maria trở nên cao cả vì Mẹ là người sẵn sàng đón nhận, phó thác tương lai của mình cho Thiên Chúa. Đức tin của Đức Nữ Đồng trinh Maria là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu làm nên lịch sử. Mẹ là "Mẹ của mọi sự khởi đầu". Lời đáp "Xin vâng" của Mẹ trong ngày lễ Truyền tin chỉ là "sự khởi đầu của hành trình đi đến cùng Thiên Chúa, hoàn toàn bước đi trong niềm tin."

 

Michel Hubaut 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày