Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần  XXI

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Cr 1, 17-25

"Chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm đối với người đời, nhưng là sự khôn ngoan đối với những người Thiên Chúa kêu gọi".

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ðức Kitô không sai tôi đi rửa tội, mà là đi rao giảng Tin Mừng, không phải bằng lời nói khôn khéo, kẻo thập giá của Ðức Kitô ra hư không.

Vì chưng lời rao giảng về thập giá là sự điên rồ đối với những kẻ hư mất; nhưng đối với những người được cứu độ là chúng ta, thì điều đó là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì như đã chép rằng: "Ta sẽ phá huỷ sự khôn ngoan của những kẻ khôn ngoan, sẽ chê bỏ sự thông sáng của những người thông sáng". Người khôn ngoan ở đâu? Người trí thức ở đâu? Người lý sự đời này ở đâu? Nào Thiên Chúa chẳng làm cho sự khôn ngoan của thế gian này trở nên ngu dại sao? Vì khi thế gian tự phụ là khôn, không theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà nhận biết Thiên Chúa, thì Thiên Chúa đã muốn dùng sự điên rồ của lời rao giảng để cứu độ những kẻ tin. Vì chưng, các người Do-thái đòi hỏi những dấu lạ, những người Hy-lạp tìm kiếm sự khôn ngoan, còn chúng tôi, chúng tôi rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đinh trên thập giá, một cớ vấp phạm cho người Do-thái, một sự điên rồ đối với các người ngoại giáo, nhưng đối với những người được kêu gọi, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, thì Ngài là Chúa Kitô, quyền năng của Thiên Chúa, và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, vì sự điên dại của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự khôn ngoan của loài người, và điều yếu đuối của Thiên Chúa thì vượt hẳn sự mạnh mẽ của loài người.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 32, 1-2. 4-5. 10ab và 11

Ðáp: Ðịa cầu đầy ân sủng của Chúa (c. 5b).

Xướng: 1) Người hiền đức, hãy hân hoan trong Chúa! Ca ngợi là việc của những kẻ lòng ngay. Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm, với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. - Ðáp.

2) Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Chúa làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng của Chúa. - Ðáp.

3) Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Người còn mãi đời nọ sang đời kia. - Ðáp. 

Alleluia: 1 Tx 2, 13

Alleluia, Alleluia! - Anh em hãy đón nhận lời Chúa, không phải như lời của loài người, mà là như lời của Thiên Chúa, và đích thực là thế. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 25, 1-13

"Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo. Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn, lại đem dầu đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: "Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả". Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: "E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra (nhà) hàng mà mua thì hơn". Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói: "Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi". Nhưng người đáp lại: "Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi". Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Qua bài dụ ngôn, chúng ta dễ lầm tưởng mình có thể trở thành những trinh nữ khôn ngoan. Chúng ta cho việc chuẩn bị đèn dầu là bằng cách chu toàn lề luật, đi lễ, đọc kinh, hy sinh... Nhưng ở đây, Ðức Giêsu muốn nhấn mạnh đến sự khôn ngoan đích thực mà chúng ta cần trang bị cho tâm hồn mình. Ðó là, chúng ta cần học nơi Ðức Giêsu bài học yêu thương, bài học từ bỏ, bài học chết đi chính mình như Ðức Giêsu trên Thập Giá. Với sự chuẩn bị dầu đèn như thế, chúng ta mới được vào dự tiệc cưới của Con Thiên Chúa trong Nước Hằng Sống. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con sự khôn ngoan đích thực. Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thì khác xa sự khôn khéo của người đời. Ðức Giêsu là sự khôn ngoan của Thiên Chúa mà Ngài đã hiến thân chịu chết để cứu độ nhân loại... Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con biết sống sự khôn ngoan đúng nghĩa: biết quên đi bản thân mình để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em. Ðó là dầu đèn cần thiết để chúng con được Thiên Chúa tuyển chọn vào tiệc cưới muôn đời. Amen.

Cuộc gặp gỡ không bao giờ kết thúc

 

Ngày nay, con người không còn biết hay không biết đủ là hắn phải cần đến Thiên Chúa, là nguồn nước của tự do, nguồn suối của mọi lòng tôn kính. Con người không bao giờ tự mình hoàn thiện được, thực vậy nhờ tình bạn hay tình yêu tạo nên nhân cách con người và chỉ có ân sủng làm con người trở nên viên mãn. Việc đó là một thử thách cho Thánh Kinh, một nhiệm vụ cho người Kitô hữu... Con ngưi có thể mất phương hướng hay trốn chạy mà vẫn tưởng mình đang tìm mình; ai sẽ nói cho họ biết là con người sẽ lộ diện dưới toàn bộ ánh sáng của Tin mừng? Điều nghịch lý là một thông điệp chỉ trở thành Tin mừng khi mạc khải cho chúng ta ai là con người, và ai là Thiên Chúa, không tách rời nhau, trong ân phúc của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa và con người.

Con người không thể chiến thắng nếu y đánh mất Thiên Chúa và y chỉ tìm thấy bản thân mình trong cuộc gặp gỡ mà Thiên Chúa ban cho nhưng không, là nguồn cội của mọi cuộc gặp gỡ với anh em và vi chính mình. Cuộc gặp gỡ vi toàn nhân loại là cuộc đời tôi, thế nhưng tôi biết rằng nó không làm thỏa mãn ước nguyện của lòng tôi. Chở nơi Thiên Chúa, là Đấng tạo nên tất cả và là Đấng cứu rỗi cho mỗi người, mà cuộc đời của tất cả chúng ta cuối cùng sẽ tìm được sự hiệp thông vĩnh viễn và hoàn hảo. Chúng ta sẽ không thể tự lừa dối mình hay làm cho mình thất vọng; chúng ta chỉ có thể nhìn lại mình và yêu thương nhau, những đứa con của sự sáng trong nhà Chúa Cha.

 

 

Jean de la Croix Robert, Bénédictin 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày