Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần  XXI

Thánh Au-gút-ti-nô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Tx 2, 1-3a. 13-16

"Anh em hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết".

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Anh em thân mến, nhân vì sự Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta sẽ đến, và sự tập họp của chúng ta trong Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội thay lòng đổi dạ, chớ kinh hãi vì linh ứng, lời giảng hay thư từ nào, dường như của chúng tôi gởi tới loan báo ngày Chúa gần đến. Ðừng để ai lừa dối anh em cách nào.

Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng của chúng tôi mà kêu mời anh em đến lãnh nhận vinh quang của Chúa chúng ta, là Ðức Giêsu Kitô. Anh em thân mến, vì vậy anh em hãy đứng vững, hãy nắm giữ truyền thống anh em đã học biết hoặc bằng lời giảng dạy, hoặc bằng thư từ chúng tôi đã viết. Nguyện xin Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, và Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ðấng đã thương yêu chúng ta và dùng ân sủng của Người mà ban cho chúng ta sự an ủi đời đời và lòng cậy trông tốt lành, xin Người khuyên bảo và làm cho lòng anh em bền vững trong mọi việc làm và lời nói tốt lành.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 95, 10. 11-12a. 12b-13

Ðáp: Chúa ngự tới cai quản địa cầu (c. 13ab).

Xướng: 1) Hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người giữ vững địa cầu cho nó khỏi lung lay, Người cai quản chư dân theo đường đoan chính. - Ðáp.

2) Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan, biển khơi và muôn vật trong đó hãy reo lên, đồng nội và muôn loài trong đó hãy mừng vui. Các rừng cây hãy vui tươi hớn hở. - Ðáp.

3) Trước nhan Thiên Chúa: vì Người ngự tới, vì Người ngự tới cai quản địa cầu. Người sẽ cai quản địa cầu cách công minh và chư dân cách chân thành. - Ðáp. 

Alleluia: Ep 1, 17-18

Alleluia, Alleluia! - Xin Chúa Cha của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, cho mắt tâm hồn chúng ta được sáng suốt, để chúng ta biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi chúng ta. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 23, 23-26

"Phải làm những điều này, và không bỏ các điều kia".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi hương và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ phải làm những điều này và không bỏ các điều kia.

"Hỡi những kẻ dẫn đường đui mù, các ngươi gạn lọc một con muỗi ra, nhưng lại nuốt trửng cả con lạc đà. Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình, vì các ngươi rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong, các ngươi đầy gian tham và nhơ bẩn. Hỡi những người biệt phái đui mù, hãy rửa bên trong chén đĩa trước đã, để bên ngoài cũng được sạch".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Ðức Giêsu tiếp tục trách móc những người kinh sư, vì họ đã trở thành những người nô lệ lề luật. Họ tỏ ra nhiệt tình với lề luật, nhưng thực ra họ chẳng hiểu gì tinh thần lề luật. Họ không biết rằng cốt lõi của lề luật là công bằng và tình yêu thương.

Chúng ta cũng cảm thấy xấu hổ về cuộc sống của chính mình. Chúng ta cũng đọc kinh, ăn chay, hãm mình, đi lễ... nhưng lại chẳng biết quan tâm gì đến anh chị em chung quanh chúng ta. Chúng ta đã không cảm thông, chia sẻ, lại còn mau lên án, nói xấu, loại trừ... anh chị em của chúng ta. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khẳng định điều cốt yếu trọng tâm của lề luật là Mến Chúa Yêu Người. Có lẽ ai trong chúng con cũng biết điều này. Nhưng chúng con đã thực hành như thế nào thì mỗi người chúng con phải tự trả lời với Chúa.

Xin cho chúng con biết dùng lời Chúa để cật vấn lương tâm luôn. Nhờ đó chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn và vui lòng mọi người hơn. Amen.

Hãy vác chõng mà đi

 

Trong những cuộc gặp gỡ cá nhân, lời nói và cử ch của Chúa Giêsu đánh thức tình yêu cuộc sống và các động lực sống ở trong mỗi người. Điều đáng ngạc nhiên là Chúa không bao giờ đòi hỏi người đã được Chúa chữa lành phải đi theo hay biết ơn Chúa. Chúa không thu dụng ai và không áp đặt ý mình lên họ: "Hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà!" Chúa nói với người bại liệt. Chúa trả mỗi người về bản thân của họ và để họ tự quyết định, để họ có thể tìm lại phẩm giá, tự do, tự chủ của họ.

Trong mắt Chúa, mỗi người là duy nhất và Chúa đến gặp họ trong thực tại của chính họ. Không có hành động nào được lặp lại, không có thái độ nào được lập trình sẵn. Chúa đã nắm tay bà mẹ vợ của Simon và cả đứa trẻ bị quỷ ám, Người đặt ngón tay vào tai kẻ vừa điếc vừa ngọng và bôi nước miếng vào lưỡi của kẻ này. Người yêu cầu đám đông kêu Báctimê lại... Kẻ sau này gợi lên thái độ đúng và thích hợp... vẻ khoẻ khoắn toát ra từ Chúa Giêsu mang lại sự tự tin là chính mình, không còn so sánh với kẻ khác. Chúa đã phục hồi điều mới nơi mỗi người và tái tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa độc nhất.

Một niềm tin vững chắc thúc đẩy Chúa: mỗi người, từng người đều có những nguồn lực cần thiết để sống và hy vọng. Chúa chỉ đánh thức họ và làm sống lại những nguồn lực này. Điều này quả là đáng nể!

 

 

Philippe Bacq, s.j.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày