Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần  XXI

Thánh nữ Mô-ni-ca, lễ nhớ.  

Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Tx 1, 1-5. 11b-12

"Ðể danh Chúa được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người".

Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica.

Phaolô, Silvanô, và Timôthêu kính gửi lời thăm Giáo đoàn Thêxalônica trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Chúa Giêsu Kitô. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh em. Anh em thân mến, tôi phải luôn luôn cảm tạ ơn Thiên Chúa vì anh em, đó là điều phải lẽ, bởi vì anh em ngày càng thêm lòng tin và hết thảy anh em đều đầy lòng thương yêu nhau, đến nỗi chính chúng tôi cũng được hãnh diện trong các giáo đoàn của Chúa, vì anh em hằng kiên nhẫn và giữ lòng tin trong những cơn bắt bớ gian truân anh em phải chịu. Ðó là dấu chỉ về sự phán xét công minh của Thiên Chúa, để anh em xứng đáng vào nước Thiên Chúa, bởi anh em phải chịu khốn khó vì nước ấy.

Xin Thiên Chúa chúng ta đoái thương làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin Người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, được vinh hiển trong anh em, và anh em được vinh hiển trong Người, do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 4-5

Ðáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa muôn dân (c. 3).

Xướng: 1) Hãy ca mừng Chúa một bài ca mới. Hãy ca mừng Chúa đi, toàn thể địa cầu! Hãy ca mừng Chúa, hãy chúc tụng danh Người. - Ðáp.

2) Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa muôn dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. - Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người hùng vĩ và rất đáng ngợi khen. Người khả uý hơn mọi bậc chúa tể. Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. - Ðáp. 

Alleluia: 2 Cr 5, 19

Alleluia, Alleluia! - Thiên Chúa ở trong Ðức Kitô đã giải hoà thế gian với Người, và đã đặt lời giải hoà trên môi miệng chúng tôi. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 23, 13-22

"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đóng cửa nước trời không cho người ta vào: vì các ngươi không vào, mà kẻ muốn vào, các ngươi cũng chẳng để cho vào.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi đọc kinh cho dài để nuốt tài sản của các bà goá, bởi thế, các ngươi sẽ chịu phán xét nặng hơn.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi và lục địa, để tìm cho được một người tòng giáo, nhưng khi đã cho người đó tòng giáo, các ngươi làm cho nó trở thành con cái hoả ngục gấp hai lần các ngươi.

"Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù! Vì các ngươi nói rằng: Ai lấy đền thờ mà thề, thì không có giá trị gì, nhưng ai lấy vàng trong đền thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi kẻ ngu ngốc và đui mù, chớ thì vàng hay là đền thờ thánh hoá vàng, cái nào trọng hơn? Các ngươi còn bảo rằng: Ai lấy bàn thờ mà thề, thì không giá trị gì, nhưng ai lấy của lễ để trên bàn thờ mà thề, thì mắc lời thề. Hỡi những kẻ đui mù, chớ thì của lễ hay là bàn thờ thánh hoá của lễ, cái nào trọng hơn?

"Vậy ai lấy bàn thờ mà thề, thì lấy cả bàn thờ và mọi sự để trên bàn thờ mà thề. Kẻ nào lấy đền thờ mà thề, thì lấy cả đền thờ và Ðấng ngự trong đền thờ mà thề. Và kẻ nào lấy trời mà thề, thì lấy ngai toà Thiên Chúa và Ðấng ngự trên ngai toà ấy mà thề".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Ðức Giêsu trách những người Do Thái và Pharisêu, bởi vì họ là những người đạo đức giả. Họ mang danh lề luật để biến mình thành những người ban luật, ban ơn, chiếm quyền của Thiên Chúa.

Chúng ta cũng không khác gì Pharisêu xưa. Ðức tin của chúng ta chỉ có trên lý thuyết. Lối sống đạo của chúng ta chỉ giới hạn trong Thánh Ðường. Chúng ta có đi lễ, đọc kinh, thế nhưng khi ra khỏi nhà Thánh Ðường là chúng ta chẳng còn gì cả. Chúng ta thiếu đời sống bác ái, ít quan tâm tới anh chị em nghèo khổ... Với những hành động thiếu bề sâu nội tâm của chúng ta, khiến anh em ngoài Kitô giáo khinh thường, đánh giá chúng ta là mê tín, là đạo Nhà Thờ và chẳng có sức thuyết phục. Như thế chúng ta chẳng dẫn họ đến được với Chúa, mà trái lại làm cho họ xa Chúa, xa Giáo Hội. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, chúng con xin lỗi Chúa, vì bấy lâu nay chúng con đã sống như người ngoài đạo, thậm chí như kẻ nghịch cùng Chúa. Xin cho chúng con một niềm xác tín để chúng con đi theo con đường của Chúa: Sống bác ái yêu thương, tôn trọng anh chị em. Ðể cuộc sống của chúng con trở thành lời loan báo Tin Mừng của Chúa giữa lòng đời. Amen.

Thiên Chúa Ba Ngôi mở rộng lòng ra đón chúng ta

 

Từ ngữ Ba Ngôi cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa không cô độc, rằng Thiên Chúa không phải cứ tự ngắm nghía mình trầm tr chính mình, tự tung hô mình, tự mình xông hương mình và tự yêu thương v về mình! Lý do là vì, nơi Thiên Chúa, toàn sức sống vọt ra thành một dây chuyn truyền thông đi từ Ngôi Cha đến Ngôi Con, từ Ngôi Con đến Ngôi Cha, trong tình hp nhất của Ngôi Thánh Thần. Từ ngữ Ba Ngôi dạy cho chúng ta biết rằng trong Thiên Chúa có Vị Kia, rằng trong Thiên Chúa, "Tôi là một Vị Khác", rằng trong Thiên Chúa, sự sống là nói "Ngài là Tôi" - câu này, Ba Ngôi nói với nhau: Cha nói với Con, Con nói với Cha, và Cha cùng Con nói với Thánh Thần, và Thánh Thần nói với Cha và Con. Trong Thiên Chúa, không có một cái duy nhất, một cái Tôi cô độc, một cái Tôi bám chặt ly chính mình, mà có ba điểm phát ra ánh sáng, ba điểm phát sinh tình yêu, ba điểm phát xuất truyền thông, nơi toàn sức sống thần linh liên tục đổi mi trong một trao hiến vô cùng tận: Cha không tự soi mình, mà thu hết mình vào một cái nhìn hướng về Con! Con không tự soi mình,mà thu hết mình vào một cái nhìn hướng về Cha! Và Cha với Con không coi nhau là thần tượng: hai Vị cùng thu hết mình vào một sức đẩy hướng về Thánh Thần, và Thánh Thần hít thở sự sống của Cha và Con. Như vậy, đời sống thần linh luôn ở tình trạng trắng tay. Thiên Chúa chỉ chiếm hữu chính mình bằng cách thông truyền chính mình: Chúa Cha thông truyền mình cho Chúa Con, và Chúa Cha không là gì ngoài sự thông truyền sự sống này cho Chúa Con.

 

 

Maurice Zundel

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày