Mùa Thường Niên

Thứ Bảy Tuần XXI

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19

"Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ".

Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy thắt lưng, hãy chỗi dậy, và nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi. Ðừng run sợ trước mặt họ, vì Ta không làm cho ngươi kinh hãi trước mặt họ. Hôm nay Ta làm cho ngươi nên một thành trì vững chắc, một cây cột bằng sắt, một vách thành bằng đồng trước mặt các vua Giuđa, các hoàng tử, các tư tế và dân chúng xứ này. Họ sẽ chiến đấu chống ngươi, nhưng họ không thắng được ngươi, vì Ta ở với ngươi để giải thoát ngươi".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15ab và 17

Ðáp: Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh (c. 15a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con tủi hổ muôn đời; theo đức công minh Chúa, xin cứu nguy và giải thoát con, xin ghé tai về bên con và giải cứu. - Ðáp.

2) Xin trở nên thạch động để con dung thân, và chiến luỹ vững bền hầu cứu độ con: vì Chúa là Ðá Tảng, là chiến luỹ của con. Lạy Chúa con, xin cứu con khỏi tay đứa ác. - Ðáp.

3) Bởi Ngài là Ðấng con mong đợi, thân lạy Chúa! Lạy Chúa, Ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân. Ngay từ trong bụng mẹ, con đã nép mình vào Chúa; từ trong thai mẫu, Chúa là Ðấng bảo vệ con; con đã luôn luôn cậy trông vào Chúa. - Ðáp.

4) Miệng con sẽ loan truyền sự Chúa công minh, và suốt ngày kể ra ơn Ngài giúp đỡ. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con từ hồi niên thiếu, và tới bây giờ con còn kể (ra) những sự lạ của Ngài. - Ðáp.

Alleluia: Mt 5, 10

Alleluia, alleluia! - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. - Alleluia.

Phúc Âm: Mc 6, 17-29

"Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu của Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Hêrôđê đã sai đi bắt Gioan và giam ông trong ngục: nguyên do tại Hêrôđia, vợ của Philipphê anh vua mà vua đã cưới lấy. Vì Gioan bảo Hêrôđê: "Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình". Phần Hêrôđia, nàng toan mưu và muốn giết ông, nhưng không thể làm gì được, vì Hêrôđê kính nể Gioan, biết ông là người chính trực và thánh thiện, và giữ ông lại. Nghe ông nói, vua rất phân vân, nhưng lại vui lòng nghe.

Dịp thuận tiện xảy đến vào ngày sinh nhật Hêrôđê, khi vua thết tiệc các quan đại thần trong triều, các sĩ quan và những người vị vọng xứ Galilêa. Khi con gái nàng Hêrôđia tiến vào nhảy múa, làm đẹp lòng Hêrôđê và các quan khách, thì vua liền nói với thiếu nữ ấy rằng: "Con muốn gì, cứ xin, trẫm sẽ cho", và vua thề rằng: "Con xin bất cứ điều gì, dù là nửa nước, trẫm cũng cho". Cô ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì?" Mẹ cô đáp: "Xin đầu Gio-an Tẩy Giả". Cô liền vội vàng trở vào xin vua: "Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả đặt trên đĩa". Vua buồn lắm, nhưng vì lời thề và vì có các quan khách, nên không muốn làm cho thiếu nữ đó buồn. Và lập tức, vua sai một thị vệ đi lấy đầu Gioan và đặt trên đĩa. Viên thị vệ liền đi vào ngục chặt đầu Gioan, và đặt trên đĩa trao cho thiếu nữ, và thiếu nữ đem cho mẹ.

Nghe tin ấy, các môn đệ Gioan đến lấy xác ông và mai táng trong mồ.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

“Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình” (Mc 6, 17)

Thánh Gioan Tẩy Giả đã bị chém đầu do lệnh của vua Hêrôđê Antipa. Cái chết của ngài, vị tiền hô của Chúa Kitô, cho thấy rõ ngài có tâm hồn quả cảm và ngài đã đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Khi chết cũng như khi còn rao giảng, ngài đều làm chứng cho chân lý. Ngài quả là ngọn đèn cháy sáng như lời Đức Giêsu đã nói. (x. Kinh sách, lễ thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết)

Gioan Tẩy Giả là người mở đường cho Đấng Cứu Thế: “Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.” (Mc 1,4)

Gioan Tẩy Giả làm phép rửa trong nước và rao giảng về phép rửa trong Thánh Thần: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”. (Mc 1,7-8)

Gioan Tẩy Giả là chứng nhân của sự thật: Ngài đã lên tiếng bảo vệ chân lý khi nói với Hêrôđê: “Nhà vua không được phép chiếm lấy vợ anh mình”.

Ngài đã can đảm nói lên sự thật. Ngài đã bị bắt giam trong ngục và bị chặt đầu bởi sự mê muội và tàn ác của Hêrôđê cũng như của bà Hêrôđiađê.

Thánh Gioan đã chịu xiềng xích để làm chứng cho Đấng Cứu Chuộc chúng ta, Đấng mà ngài đi trước làm tiền hô. Ngài đã hy sinh cả mạng sống mình vì Đấng ấy. Tuy kẻ bách hại ngài không đòi ngài chối bỏ Đức Kitô, mà chỉ đòi ngài đừng nói lên sự thật nhưng ngài đã nằm xuống vì Đức Kitô.

Đức Ki tô đã nói: “Chính Thầy là sự Thật”, nên thánh nhân đổ máu vì sự thật thì cũng là đổ máu vì Đức Kitô. (st. Bêđa Khả Kính )

Trong thế giới hôm nay, vẫn còn đó những người ham danh, lợi, thú…Họ sẵn sàng chém giết lẫn nhau vì sự ích kỷ, ghen tương, hận thù…

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy noi gương Gioan Tẩy Giả, can đảm làm chứng cho sự thật dù có bị bách hại. Làm chứng cho sự thật là làm chứng cho Chúa. Gioan Tẩy Giả đã hoàn thành sứ mạng của mình một cách tốt đẹp: sứ mạng làm chứng cho Chúa Kitô.

Cầu Nguyện

  Lạy Chúa Giêsu, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Gioan Tẩy Giả: sống chân thật và làm chứng cho sự thật để chúng con trở nên những chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Amen

Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết

Gioan Tẩy Giả, Người công chính hoàn hảo

 

   Trình thuật trong Phúc âm là một bản cô đọng súc tích về các mâu thuẫn trong nội tâm con người. Sự thèm muốn, tội lỗi, ý muốn trả thù, sự hèn nhát,... tất cả những điều này tuần tự có trong Hêrôđê, Hêrôđia và con gái của Hêrôđia. Lời nói thiếu suy xét của Hêrôđê đã đặt ông vào một rắc rối mà ông không thoát ra được. Hãy thử hình dung sự việc đôi khi xảy đến sâu xa trong những góc khuất tối tăm của lương tâm chúng ta. Đó là thứ đã gây chia rẽ nơi tất cả những nhân vật quanh người phải hứng chịu sự tàn bạo của họ, là Gioan Tẩy Giả. Người này là một người công chính đến mức hoàn hảo, ông đã bỏ qua lợi ích bản thân để cho một Đấng khác được lớn lên. Ông ta chỉ có một lời rằng đe dọa không khuất phục được ông... Đừng tưng muốn tự do là có được! Gioan Tẩy Giả, ngoài mặt là người thua cuộc, chắc chắn tự do hơn là Hêrôđê bị lôi vào trò chơi quyền lực của chính mình. Sự tự do đó đã được xây dựng trên niềm tin vào lời Thiên Chúa: "Họ không làm gì được con vì ta sẽ ở cùng con đế giải cứu con". Và với chúng ta, đâu là "Lời" thốt lên lên trong tận cùng tâm khảm chúng ta, làm cho chúng ta được tự do đến cùng?

 

 

Véronique Thiébaut

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày