Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần  XX

Thánh Luy. Thánh Giu-se Calasanz, Linh mục

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 43, 1-7a

"Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Thiên Thần dẫn tôi đến cửa phía đông. Và đây vinh quang Thiên Chúa Israel từ con đường phía đông tiến vào: tiếng của Người như tiếng nước lũ, và địa cầu sáng rực uy nghi của Người. Thị kiến mà tôi đã thấy giống như thị kiến trước kia tôi đã xem thấy khi Người đến huỷ diệt thành phố, và như thị kiến tôi đã xem thấy gần sông Côbar, nên tôi sấp mặt xuống đất. Uy nghi Chúa tiến vào đền thờ theo lối của hướng đông. Thần Trí đỡ tôi lên, và dẫn tôi vào hành lang phía trong. Ðây ánh vinh quang của Chúa tràn ngập đền thờ. Tôi đã nghe có người nói với tôi từ trong đền thờ và người đứng gần bên tôi, bảo tôi rằng: "Hỡi con người, đây là nơi đặt bệ ngai Ta, nơi Ta để chân, nơi Ta ngự giữa con cái Israel đến muôn đời".

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðáp: Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi (x. c. 10b).

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. - Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau, đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. - Ðáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Ngài. - Ðáp.

Alleluia: x. Cv 16, 14b

Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

"Họ nói mà không làm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là "Thầy", vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là "cha", vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là "người chỉ đạo": vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đưa ra hình ảnh các kinh sư và Phrisêu giả hình. Họ giảng dạy đạo lý nhưng lối sống của họ đầy ích kỷ, tự cao và thiếu công bình bác ái. Ðạo lý của Chúa là đạo yêu thương, quảng đại và phục vụ anh em trong sự khiêm tốn. Không dành phần vinh quang cho mình nhưng luôn biết quy hướng về Thiên Chúa. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lời của Chúa hôm nay đang cảnh tỉnh lối sống của mỗi người chúng con. Chúng con vẫn thường gán những khó khăn, bất lợi và nặng nề cho anh em. Còn chúng con chọn phần tốt, dễ dãi cho bản thân. Chúng con vẫn tự kiêu và ích kỷ sống trên những đau khổ của tha nhân. Xin giúp chúng con nhận ra chúng con không là gì cả và tất những gì chúng con có đều do Chúa ban. Ðể chúng con biết khiêm nhường phụng sự Chúa và phục vụ anh em. Amen.

Nhìn lên ánh sao, khẩn cầu Đức Maria

 

Hỡi con người, bất kể là ai đang chìm trong thăng trầm của thế gian, hay cảm thấy mình bị lôi cuốn, bị mất phương hướng trong giông bão cuộc đời, hãy đừng rời mắt khỏi ánh sáng của vì sao này. Khi ngươi gặp phải thác ghềnh của nghịch cảnh, hãy nhìn lên ánh sao và kêu cầu Mẹ Maria! Nếu tính kiêu ngạo, tham vọng, ganh tị cuốn ngươi vào những lượn sóng của chúng, hãy nhìn lên vì sao và lớn tiếng kêu cầu Mẹ Maria! Khi ngươi xấu hổ về những nhơ nhuốc của lương tâm, ngươi bị nỗi buồn đau lôi xuống vc thẳm, hãy nghĩ đến Mẹ Maria! Trong những lúc hiểm nguy, những lúc lo âu, những tình trạng nguy cấp, hãy cầu khẩn cùng Mẹ Maria! Miệng ngươi chớ ngớt lời kêu tên Đức Maria, tâm can ngươi chớ ngưng nghỉ sống theo gương mẫu đời sống Đức Maria. Nếu ngươi đi theo Đức Maria thì ngươi sẽ không lạc lối. Nếu ngươi cầu khẩn Mẹ thì ngươi sẽ không thất vọng. Nếu ngươi luôn nhớ đến Mẹ trong tâm khảm thì sẽ không lầm đường lỡ bước. Chớ chi Mẹ Maria nâng đỡ ngươi, ngươi sẽ không vấp ngã. Chớ chi Mẹ che chở ngươi, ngươi sẽ không còn sợ hãi gì. Dưới sự dẫn dắt của Mẹ, ngươi sẽ không còn mệt mỏi. Nhờ vào hồng ân của Mẹ, ngươi sẽ đến bến bình an. Và như thế đó, chính kinh nghiệm bản thân của ngươi chứng minh cho ngươi biết tính chuẩn xác của lời này: Tên của người trinh nữ ấy là Maria!

 

Thánh Bemad 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày