Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Năm Tuần  XX

Thánh Rôsa Lima, Trinh nữ.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 36, 23-28

"Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, và đặt giữa các ngươi một thần trí mới".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ðây Chúa phán: Ta sẽ thánh hoá danh cao cả Ta đã bị xúc phạm giữa các dân tộc, nơi mà các ngươi đã xúc phạm danh thánh Ta, để các dân tộc biết Ta là Chúa, Thiên Chúa các đạo binh phán, khi Ta tự thánh hoá nơi các ngươi trước mặt họ. Ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi từ các nước, và dẫn dắt các ngươi trên đất các ngươi. Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ. Ta sẽ thanh tẩy các ngươi sạch mọi vết nhơ các bụt thần. Ta sẽ ban cho các ngươi quả tim mới, đặt giữa các ngươi một thần trí mới, cất khỏi xác các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt. Ta đặt thần trí Ta giữa các ngươi, làm cho các ngươi thực thi các huấn lệnh Ta, làm cho các ngươi tuân giữ và thực hành các lề luật Ta. Các ngươi sẽ cư ngụ trong xứ Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi; các ngươi sẽ là dân Ta, còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðáp: Ta sẽ dùng nước trong sạch mà rảy trên các ngươi, và các ngươi sẽ được rửa sạch mọi vết nhơ (Ed 36, 25).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Ðáp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. - Ðáp.

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 147, 12a và 15a

Alleluia, Alleluia! - Giêrusalem, hãy ngợi khen Chúa, Ðấng đã sai Lời Người xuống cõi trần ai. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 22, 1-14

"Các ngươi gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng!" Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít". 

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Qua ví dụ tiệc cưới, Ðức Giêsu cho thấy cái ngỗ nghịch ngu ngốc của khách được vua mời dự tiệc mà không đến. Còn gì cao trọng được vua mời? Còn gì thích thú bằng dự yến tiệc nhà vua? Một dịp may hiếm có trên đời, thế mà có kẻ khờ lại từ chối chỉ vì những lý do tầm thường không chính đáng. Thái độ của họ chứng tỏ họ vừa ngu vừa hỗn láo. Họ không xứng đáng hưởng ân lộc nhà vua.

Hồng ân Thiên Chúa bao la tới hết mọi người. Nhưng những người đáp trả hồng ân thì ít ỏi. Số phận hẩm hiu sẽ dành cho những người khờ dại, ngang ngược. 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, Cha là Ðấng đại lượng từ bi. Cha thi ân tràn đầy mà không tính toán, không tiếc xót. Thế nhưng khốn khổ thay sự ngu dại của chúng con. Khi chúng con không biết đón nhận hồng ân. Chúng con vừa xúc phạm nặng nề đến Cha lại vừa bị bất hạnh. Xin Cha giúp chúng con cảm nghiệm được ân lộc cao quí Cha ban, để chúng con biết dùng hồng ân cho xứng đáng. Chúng con cầu xin nhân danh Ðức Giêsu Kitô con Cha. Amen.

Bí tích Thánh thể và ơn thiên triệu

 

Thánh thể là trọng tâm của ơn gọi Kitô giáo, và chính xác là ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. "Xem trọng Thánh thể nghĩa là xem trọng nhiệm vụ chúng ta được giao phó, Thánh thể bắt rễ nơi đó và dẫn đưa chúng ta trở về đó. Ngược lại xem trọng nhiệm vụ trong cuộc sống chúng ta đòi hỏi chúng ta phải xem trọng Thánh thể. Từ đó, chúng ta sẽ tìm thấy nẻo đường ta phải theo cũng như sức mạnh cần thiết (Louis-Marie Chauvet).

Nghi thức chúc tụng tạ ơn theo Tân ước thường là nói về: tạ ơn, dâng lời tạ ơn... một thái độ của tâm hồn bao gồm việc đón tiếp Thiên Chúa đến với toàn thể con người tôi và với những gì tôi làm nhằm dâng lên Thiên Chúa.

Biến cuộc đời mình thành một lời tạ ơn là biến đời mình trở thành hy lễ, vì sự tôn thờ thật sự chính là cuộc sống, cuộc sống mà ta nhận được từ nơi Thiên Chúa. Sống cuộc sống hằng ngày như trong thánh điện, nơi mà nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô Phục sinh đến gặp gỡ chúng ta vô điều kiện.

Biến cuộc đời mình thành một thánh lễ, cuộc đời phục vụ anh em. Sự đón nhận Thiên Chúa được kéo dài qua sự hiệp thông huynh đệ. Việc cùng nhau chia sẻ một tấm bánh dẫn đến sự chia sẻ của cải, nhằm phục vụ những người không có của cải. Câu "Đây là Mình Ta" được đọc trên tấm bánh dẫn đưa ta đến tình huynh đệ "Đây là Máu Ta".

 

Nữ tu Marie-Béatrice Fleischel

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày