Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần  XX

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 24, 15-24

"Êdêkiel sẽ là điềm báo trước cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ làm đúng như người đã làm".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, này bằng cái chết bất ngờ, Ta cất khỏi ngươi điều mắt ngươi ưa thích: ngươi chớ than vãn, kêu khóc và rơi lệ. Ngươi hãy âm thầm than van, đừng để tang người chết: hãy vấn khăn trên đầu, xỏ giày vào chân, chớ lấy áo che miệng, chớ dùng bữa nơi nhà hiếu".

Vậy ban sáng tôi đã nói cùng dân chúng, và chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi thi hành đúng như Chúa đã truyền dạy tôi. Và dân chúng hỏi tôi rằng: "Tại sao ông không giải thích cho chúng tôi biết ý nghĩa việc ông làm?" Tôi bảo họ: "Lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy nói với nhà Israel: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Ðây Ta sẽ để đền thờ Ta ra ô uế, đền thờ đó là sự hãnh diện của vương quốc các ngươi, sự mắt các ngươi ưa thích, nơi lòng các ngươi kính sợ. Con trai con gái các ngươi để lại, sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ các ngươi sẽ hành động như tôi đã hành động: Các ngươi không lấy áo che miệng, không dùng bữa nơi nhà hiếu, cứ đội khăn trên đầu và mang giày dưới chân, sẽ không than vãn, không kêu khóc, nhưng sẽ hao mòn trong sự gian ác các ngươi, và ai nấy sẽ than thở với anh em mình. Êdêkiel sẽ nên điềm báo trước cho các ngươi: các ngươi cũng sẽ làm đúng như Êdêkiel đã làm, và khi mà sự việc xảy ra, các ngươi sẽ biết Ta là Thiên Chúa".

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Ðnl 32, 18-19. 20. 21

Ðáp: Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi (c. 8a).

Xướng: 1) Ngươi đã bỏ Chúa, Ðấng đã sinh ra ngươi; đã quên Chúa, Ðấng tạo thành ngươi. Chúa đã thấy, và Người đã nổi cơn thịnh nộ: vì con trai, con gái Người đã trêu chọc Người. - Ðáp.

2) Chúa phán: "Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi chúng, và nhìn xem tương lai chúng sẽ ra sao: vì là dòng giống ngỗ nghịch và là con bất hiếu. - Ðáp.

3) "Chúng đã trêu chọc Ta bằng thứ chẳng phải là Chúa, đã lấy sự dối trá mà chọc giận Ta; Ta sẽ trêu chúng bằng thứ không phải là dân tộc, và sẽ dùng dân tộc dại dột làm cho chúng tức giận".- Ðáp. 

Alleluia: Tv 118, 34

Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 19, 16-22

"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Ðoạn Tin Mừng trên cho ta thấy: Con đường hoàn thiện dẫn tới sự sống đời đời không phải là việc con người làm, nhưng là tin theo Chúa Giêsu. Nhiều lúc ta cứ tưởng giữ các điều răn cho thật đầy đủ là đương nhiên ta nên thánh thiện, đương nhiên Chúa trả công cho ta. Ơn cứu độ của chúng ta chỉ được thực hiện trong Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Tinh duy nhất đem lại hạnh phúc đích thực cho chúng ta. Tin Ngài và thực hiện giáo huấn của Ngài là chia sẻ cho anh chị em ơn lành của Thiên Chúa. Có như thế chúng ta mới được sự sống đời đời. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, loài người chúng con hay tự hào trước cái hay, các đẹp, sự giàu có, sự thành công của chúng con. Chúng con quên đi chính Thiên Chúa đã ban cho chúng con những điều thiện hảo. Xin cho chúng con biết mở lòng ra để đón nhận ơn của Chúa, vì không có ơn Chúa chúng con sẽ không thể làm gì được. Hơn nữa, xin cho chúng con ý thức rằng: Chúa ban ơn lành cho chúng con, không phải để chúng con giữ lại cho riêng mình, nhưng để chúng con chia sẻ cho anh chị em chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết sống quảng đại, chúng con mới sống đúng ý Chúa. Amen.

Tin vui - chúng ta được làm con Thiên Chúa

 

Niềm hân hoan thiêng liêng huyền bí, đặc trung của những tâm hồn thánh thiện, hiện lên với nét hoàn mỹ và hấp dẫn của nó. Chúa để chúng ta trong trạng thái không chắc chắn về phần rỗi đời đời của chúng ta, nhưng Người cung cp những du hiệu có đủ sức giúp nội tâm của chúng ta được trn an và làm nở rộ nim hân hoan.

"Chính Thn Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa" (Rm 8,16). Biết mình là con cái Thiên Chúa có phải là chuyện nhỏ không? Xác tín ấy, vốn thường trong tim chúng ta mà chúng ta không biết nói lên, là nguồn hân hoan của chúng ta, một nguồn mạch không bao giờ cạn, và nền tảng vững chắc nhất của lòng sùng đạo chân chính. Lòng sùng đạo chân chính là ước mun được phụng sự Chúa hết mình với tất cả tình yêu. Ước mun như vậy một cách hữu hiệu và nhạy bén là điều chính yếu. Ước muốn như vậy cách ân cần, nghĩa là tha thiết, dịu dàng, hân hoan là điều thứ yếu, tuy là quan trọng. Cảm nghiệm được lòng từ ái của Chúa đi với chúng ta, cũng như những hèn yếu của mình, làm cho chúng ta cảm thy vừa hân hoan vừa buồn tủi, cả hai luôn đi với nhau. Nhưng ngay cả ni buồn cũng dịu đi, tr thành một yếu tố cổ vũ chúng ta sống làm người tông đồ phục vụ lý tưởng cao thượng nhất, là làm cho Đức Giêsu Kitô được mọi người nhận biết, mến vêu và phụng sự...

 

 

Thánh Gioan XXIII

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày