Mùa Thường Niên

Lễ Ðức Maria Trinh Nữ Vương

Bài Ðọc I: Is 9, 2-4. 6-7

"Chúa ban Con của Người cho chúng ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Dân tộc bước đi trong u tối, đã nhìn thấy sự sáng chứa chan. Sự sáng đã bừng lên trên những người cư ngụ miền thâm u sự chết. Chúa đã làm cho dân tộc nên vĩ đại, há chẳng làm vĩ đại niềm vui? Họ sẽ vui mừng trước nhan Chúa, như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt lúa, như những người thắng trận hân hoan vì chiến lợi phẩm, khi đem của chiếm được về phân chia. Vì cái ách nặng nề trên người nó, cái gông nằm trên vai nó, cái vương trượng quyền của kẻ áp bức. Chúa sẽ nghiền nát ra, như trong ngày chiến thắng Mađian. {Bởi lẽ mọi chiếc giày đi lộp cộp của kẻ chiến thắng, mọi chiếc áo nhuộm đẫm máu đào, sẽ bị đốt đi và trở nên mồi nuôi lửa.}

Bởi lẽ một hài nhi đã sinh ra cho chúng tôi, và một người con đã được ban tặng chúng tôi. Người đã gánh nhận vương quyền trên vai, và thiên hạ sẽ gọi tên Người là "Cố vấn kỳ diệu, Thiên Chúa huy hoàng, Người Cha Muôn Thuở, Ông Vua Thái Bình".

Người sẽ mở rộng vương quyền, và cảnh thái bình sẽ vô tận; Người sẽ ngự trên ngai vàng của Ðavít và trong vương quốc Người, để củng cố và tăng cường, trong sự công minh chính trực, ngay tự bây giờ và cho đến muôn đời. Lòng ghen yêu của Chúa thiên binh sẽ thực thi điều đó.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

Ðáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời (c. 2).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng, từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Ðáp.

2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. - Ðáp.

3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người ngự trên nơi cao thẳm, và Người để mắt nhìn coi, khắp cả trên trời dưới đất?- Ðáp.

4) Người nâng cao kẻ túng thiếu từ chỗ bụi tro, và cất nhắc bạn cơ bần từ nơi phẩn thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân Người. - Ðáp. 

Alleluia:

Alleluia, alleluia! - Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ. - Alleluia. 

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một Con trai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một Trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, Trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà Trinh nữ và chào rằng:

"Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà, Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ". Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận". Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế, Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và đưọc gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt Bà.

Ðó là lời Chúa. 

Hoặc: Lc 1, 39-47

"Phúc cho Bà là kẻ đã tin".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vả ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Giacaria và chào bà Êlisabeth. Và khi bà Êlisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: "Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Bà Maria nói rằng: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi".

Ðó là lời Chúa.

Suy niệm:

 Chúng ta cùng chiêm ngắm khung cảnh cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa vị sứ giả từ trời cao và một thôn nữ Is-ra-en đơn sơ, dịu dàng. Cuộc gặp gỡ mang tính quyết định liên hệ trực tiếp đến sự sống muôn đời của nhân loại. Biến cố này đã diễn ra tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tính. Kết quả sẽ ra sao nếu hai bên không thể đi tới một quyết định chung kết? Nhân loại sẽ đi về đâu nếu thôn nữ từ khước Sứ Điệp? Tạ ơn Chúa, cuộc gặp gỡ đã đưa đến mối kết hiệp chặt chẽ, một sự tái hợp giữa Trời và Đất. Chúng ta cùng suy niệm về lòng tin có suy nghĩ và thái độ tín thác của Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận Chúa và nhờ đó đến lượt chúng ta cũng được đón rước Chúa. Trước hết, chúng ta nhận thấy đây là cuộc gặp gỡ thẳng thắn, có trao đổi, chứ nó không diễn ra một chiều. Ân sủng luôn đi liền với tự do con người.

Sự kiện đang diễn ra cho thấy lòng tin vững vàng, với đầy đủ tự do của Trinh nữ Maria. Trinh nữ đã bối rối và tự hỏi lời chào của sứ thần có ý nghĩa gì? (Lc 1,29). Cô không sợ hãi như Da-ca-ri-a, cha của Gioan Tiền Hô, Cô chỉ suy nghĩ băn khoăn về sứ điệp thiên thần vừa nói: Cô “sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.” Và Cô đang cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của mầu nhiệm vừa được mạc khải thật bất ngờ: “việc ấy xảy đến thế nào?”. Câu hỏi của Cô không phải là sự hoài nghi, bất tín, mà nó xuất phát từ một lòng tin đi tìm ánh sáng sự thật. Nhờ đó, Cô biết thêm mầu nhiệm của ơn trọng đại mình sắp lãnh nhận: Người Con Cô sẽ sinh ra là “Đấng Thánh… và được gọi là Con Thiên Chúa”  (Lc 1,35).

Nhìn lại lòng tin của mỗi người, trước những biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời, trước nhiều hoàn cảnh thuận nghịch xảy đến, tôi có luôn bối rối khi đón nhận một đề nghị, một ý kiến trái ngược với mong muốn của mình không? Nhất là khi ý kiến đó mang đầy tính tích cực và chân thành? Tôi đã xử trí như thế nào? Vui lòng đón nhận hay tìm cách thoái thác? Nhìn vào gương mẫu của Mẹ Maria, tôi có được thúc đẩy để bàn hỏi, trao đổi với những người khôn ngoan có kinh nghiệm trong những việc hệ trọng của đời mình không? Tôi có thẳng thắn trao đổi cùng cha linh hướng mọi thao thức trong tâm hồn mình không? Thiên Chúa không ngừng nói với chúng ta qua những dấu chỉ của cuộc sống hôm nay. Nếu biết lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra thánh ý Thiên Chúa gửi đến cho mình, cũng như Đức Maria đã nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc Truyền Tin. 

Thái độ tín thác của Trinh nữ Maria, luôn sẵn sàng đặt mình dưới sự hướng dẫn của Đấng Tối Cao, được thấy nơi câu trả lời Mẹ đã chọn cách giản dị mà rất hiệu quả: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là một thái độ tin kính và mến yêu, chứ không chỉ là khiêm tốn. Vì theo truyền thống Do thái, được làm tôi tớ Thiên Chúa là một vinh dự. Mẹ đã phó thác tất cả trong tay Thiên Chúa. Với lời thưa “xin vâng”, Mẹ bỏ lại tất cả ưu tư, bất chấp những điều phiền phức sẽ xảy đến, để chỉ vâng theo ý của Chúa. Đường thập giá của Mẹ đã bắt đầu từ sự kiện truyền tin này cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thập tự. Mẹ không than van, kêu trách. Thái độ của Mẹ là thinh lặng vâng phục trong đức tin, đón nhận thánh ý Chúa. Nhờ đó, đức tin Mẹ hằng ngời sáng trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Ngay sau khi được sứ thần giải thích, Mẹ đã mau mắn nhận lời cho dù ngày tháng sắp tới có thay đổi ra sao đi nữa. Điều đẹp ý Chúa, đó là chấp nhận vâng theo sứ điệp từ Thiên Chúa chứ không cố chấp theo ý riêng mình. Chính vì thế, Đức Maria luôn “đẹp lòng” Thiên Chúa

Chúng ta, những người con cái Mẹ, chúng ta nhờ Mẹ mà đến với Chúa, chính nhờ Mẹ đã tin vào Lời Chúa, cưu mang Ngôi Lời nhập thể mà nhân loại, trong đó có chúng ta, cũng được đón nhận Ngôi Lời và được Ơn Cứu Độ bao phủ. Thánh Phanxicô Assisi dám nói : “Chúng ta là những người mẹ của Ðức Kitô khi chúng ta mang Ngài trong tâm hồn và trong thân xác chúng ta bằng tình yêu, bằng lòng trung thành và sự thuần khiết của lương tâm, và chúng ta sinh ra Ngài bằng những hành vi tốt lành, những hành vi trở nên một ánh sáng, một gương mẫu cho tha nhân .

Nhờ Mẹ, chúng ta được diễm phúc mang lấy Chúa vào tâm hồn. Chúng ta có biết nhìn vào gương mẫu Mẹ dấu yêu để sống vai trò người mang Chúa cách xứng hợp chưa? Biết bao lần tôi đón nhận Chúa ngự vào lòng, thái độ của tôi có tin kính, mến yêu và phó thác tất cả cho Chúa không? Tôi có ý thức Chúa đang ngự trong tâm hồn, để rồi gắng sống tốt lành, gắng làm những điều đẹp lòng Chúa, và trở nên chứng nhân cho Chúa không? Chúng ta cùng nhìn lại chính mình, và cùng cầu xin Mẹ giúp sức để biết khiêm tốn noi theo gương mẫu của Mẹ.

cầu nguyện

 Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, chúng con đã ngắm nhìn lại biến cố truyền tin mang Con Chúa đến cho nhân loại, trong đó nổi bật gương mẫu đức tin sống động của Mẹ Maria, Mẹ đã không ngần ngại thưa “Xin Vâng”. Dẫu Mẹ chưa hiểu trọn vẹn thiên ý, nhưng Mẹ vẫn tín thác vào Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con học được bài học tin kính, mến yêu và phó thác này để chúng con sống, thi hành và biết làm đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Amen.

 

Đức Maria Nữ Vương

Đấng  thứ tha  

 

 

     Nào tất cả chúng ta hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa hết con tim, hết linh hồn, hết trí khôn, hết khả năng, hết tâm can, hết trí hiểu, hết sức lực, hết cố gắng, hết tình thưcmg, hết lòng dạ, hết ước mong, hết ý muốn. Người đã ban và vẫn đang ban cho tất cả chúng ta thân xác, linh hồn và sự sống; Người đã tạo dựng chúng ta và chuộc tội chúng ta; Người sẽ cứu độ chúng ta bởi lòng thương xót của Người; cho dù chúng ta yếu đuối, khốn cùng, vô ơn và ác độc, Người đã ban và vẫn chỉ ban điều thiện hảo cho chúng ta thôi. Vậy thì ước gì chúng ta không^có ước muốn nào khác, sở thích nào khác, niềm vui nào khác ngoài Đấng Tạo Thành, Đấng Chuộc Tội và Cứu Độ chúng ta, chỉ mình Người là Thiên Chúa thật, là Thiện Hảo tròn đầy, toàn vẹn, đích thực, duy nhất; chỉ mình Người là Đấng tốt lành, giàu lòng xót thương, khả ái, khoan dung và dịu dàng; bởi Người, nhờ Người và trong Người, chứa chan ơn tha thứ, ân sủng và vinh quang dành cho mọi hối nhân và những người công chính trên trái đất, cũng như dành cho tất cả các thánh đang hưởng hạnh phúc vói Người trên trời.

 

 

Thánh Phanxicô Assisi

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày