Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần XIX

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 18, 1-10. 13b. 30. 32

"Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Tại sao giữa các ngươi trong Israel có câu tục ngữ rằng: "Cha ông ăn nho chua thì con cháu ghê răng"?

Chúa là Thiên Chúa phán, Ta lấy sự sống Ta mà thề không lặp lại câu tục ngữ ấy ở Israel nữa. Này tất cả mọi sinh mạng đều thuộc về Ta; sinh mạng người cha cũng như sinh mạng người con, đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, người ấy sẽ chết. Ai công chính, giữ lề luật và đức công bình, không ăn (của cúng) trên núi và không ngước mắt nhìn các thần tượng của nhà Israel, không xúc phạm đến vợ người khác, không gần gũi đàn bà khi họ không được sạch, không áp bức người ta, trả đồ cầm cố cho người mắc nợ, không cưỡng đoạt của ai, đem bánh cho người đói khát, đem áo mặc cho người trần trụi, không cho vay ăn lời, không lấy thêm của người, giữ tay không làm điều gian ác, xét đoán công minh giữa hai người, ăn ở theo luật lệ của Ta, và giữ các giới răn của Ta để thực hiện chân lý, người đó mới là công chính, nó sẽ được sống, Chúa là Thiên Chúa phán.

Nhưng nếu người đó sinh ra một đứa con trộm cướp, khát máu, phạm tội trong những lỗi nói trên, thì đứa con ấy không đáng sống, vì đã làm những điều đáng ghét, nó sẽ chết, và máu nó sẽ đổ trên đầu nó.

Vì vậy, hỡi nhà Israel, Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống: Chúa là Thiên Chúa phán. Các ngươi hãy trở lại và hãy hối cải tất cả những điều gian ác, thì sự gian ác sẽ không huỷ diệt các ngươi. Hãy dứt bỏ hết mọi tội lỗi các ngươi đã phạm, và hãy tạo cho các ngươi một tâm hồn và một tinh thần mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi muốn chết. Ta không thích cho ai phải chết: Chúa là Thiên Chúa phán. Hãy trở lại để được sống.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Ðáp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. - Ðáp.

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 118, 18

Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 19, 13-15

"Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó.

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Việc Ðức Giêsu đón nhận các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng, qua đó biểu lộ tình thương và gần gũi của Ðức Giêsu đối với các em. Ðức Giêsu yêu mến tinh thần đơn sơ, phó thác và cho đó là điều kiện để được vào Nước Trời.

Ngày nay, chẳng những con người đã không sống được tinh thần yêu thương đối với trẻ nhỏ, mà còn độc ác cướp đi quyền sống, đánh mất nhân phẩm cao quí của các em qua nạn phá thai, bạo hành, lợi dụng và buôn bán trẻ em... 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn sống đơn sơ, tin tưởng cậy trông vào Chúa. Xin Chúa dạy cho chúng con biết làm gương sáng cho các em trong lời nói, việc làm. Xin đừng để chúng con vì danh lợi mà cướp mất mạng sống và nhân phẩm của các em. Ước gì tinh thần yêu thương và thánh thiện của Chúa được lan tràn trên thế giới này, để không còn những cảnh chết chóc của trẻ em vô tội, không còn cảnh trẻ em bị trở thành công cụ cho những thú tính ác độc. Xin Chúc chúc lành cho chúng con vì danh Ðức Giêsu Kitô. Amen.

Sự thinh lặng đáng ngạc nhiên của Mẹ Maria

 

Sự im lặng đầu tiên chúng ta gặp trong Tin mừng Luca là sự im lặng của ông Dacaria, thân phụ của thánh Gioan Tẩy giả. Dacaria đã bị Thiên Chúa làm cho câm không phải là để trừng phạt mà là "đặt hành động cứu độ của Thiên Chúa trong bối cảnh của sự im lặng thích hp lúc đó" (H. Shurmann). Ta cũng có thể nói như thế về bà Êlisabét, vợ ông Dacaria, khi bà biết bà đã mang thai. Bà đã ẩn mình năm tháng trong im lặng, giấu kín, bà đã lặp đi lặp lại: "Chúa đã làm cho tôi như thế đó!" (Lc 1,25).

Nhưng hãy trở về với sự thinh lặng của Mẹ Maria, như luôn luôn trong các sách Tin mừng thời niên thiếu, sự im lặng này bày tỏ sự hoàn hảo của mọi vật. Sự im lặng của Mẹ Maria ở đâu khi bà gặp bà chị họ Êlisabét, khi đó bà đã oà vỡ trong bài ca đức tin và vui mừng - bài ca "Ngợi khen" (Magnificat)? Lúc này đây sự thinh lặng là cao cả vì Mẹ Maria không đáp lại lời chào của bà Êlisabét, Mẹ không trò chuyện với bà chị, trái lại Mẹ Maria đã tách mình ra khỏi những gì xảy ra xung quanh và Mẹ đi vào sự đơn độc hoàn toàn với Thiên Chúa... Sự thinh lặng của Mẹ Maria, trong khi hát lên bài "Ngợi khen" là một sự thinh lặng tiên tri. Nhà tiên tri thật sẽ câm miệng khi nói. Ông ta câm miệng vì không phải ông nói mà chính Thiên Chúa nói qua ông... Nhà tiên tri thật biết lắng nghe khi Thiên Chúa nói.

 

 

Raniero Cantalamessa

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày