Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Năm Tuần XIX

Thánh Stê-pha-nô Hungari.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 12, 1-12

"Ngươi sẽ di cư giữa ban ngày trước mặt chúng".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, ngươi đang ở giữa dòng giống phản loạn, chúng có mắt để thấy mà không thấy, có tai để nghe mà không nghe, vì đó là dòng giống phản loạn. Phần ngươi, hỡi con người, hãy sửa soạn hành trang và hãy dời đi, giữa ban ngày, trước mặt chúng. Ngươi sẽ đi từ nơi đang ở đến một nơi khác, trước mặt chúng, để hoạ may chúng xem thấy, vì chúng là dòng giống phản loạn. Ngươi sẽ phô trương hành lý của ngươi như hành lý của người di cư giữa ban ngày trước mặt chúng, rồi ban chiều, ngươi sẽ ra đi trước mặt chúng như người di cư. Trước mắt chúng, ngươi hãy khoét tường mà chui ra. Trước mắt chúng, ngươi sẽ mang hành trang trên vai và đi ra trong bóng tối, Ngươi sẽ che mặt ngươi để đừng thấy xứ sở, vì Ta đã làm cho ngươi thành biểu hiệu cho nhà Israel".

Vậy tôi đã thi hành như Chúa đã truyền cho tôi, tôi phô trương hành trang của tôi như hành trang của kẻ di cư, giữa ban ngày, và ban chiều, tôi lấy tay khoét một cái lỗ trong tường, vai mang hành trang, và ra đi trước mặt chúng trong đêm tối.

Và ban sáng có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, nào nhà Israel, dòng giống phản loạn, đã chẳng hỏi ngươi rằng: 'Ông làm gì vậy?' Hãy bảo chúng: 'Chúa là Thiên Chúa phán rằng: Sấm ngôn này chỉ về thủ lãnh ở Giêrusalem và cả nhà Israel ở đó'. Hãy nói: 'Tôi là biểu hiệu cho các ngươi. Tôi đã làm thế nào thì việc sẽ xảy ra như vậy'. Chúng sẽ phải di cư và đi làm tôi. Và ai là thủ lãnh các chúng, người đó sẽ mang hành trang trên vai ra đi trong bóng tối, và chúng sẽ khoét tường mà đem ông ra. Mặt ông bị che kín để mắt khỏi thấy xứ sở".

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 77, 56-57. 58-59. 61-62

Ðáp: Các ngươi đừng quên lãng những kỳ công của Chúa (c. 7c).

Xướng: 1) Họ đã thử thách và phản nghịch Thiên Chúa Tối Cao, và họ không tuân giữ các huấn lệnh của Người. Họ lùi bước và bội tín cũng như tổ tiên họ, họ lầm lạc như cánh cung trật đường giây. - Ðáp.

2) Họ chọc giận Người vì những nơi "thờ tự" trên cao, họ khiêu khích lòng ghen Người vì bao thần tượng. Thiên Chúa nghe biết và bừng cơn thịnh nộ, Người đã từ bỏ Israel một cách đắng cay. - Ðáp.

3) Người trao nạp sức mạnh mình cho thiên hạ bắt bớ, và vinh quang mình trong tay kẻ nghịch thù. Người bỏ mặc dân tộc Người cho cảnh gươm đao, và Người đã xung giận phần gia nghiệp của Người. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 110, 8ab

Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn ngàn đời. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 18, 21 - 19, 1

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.

"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y.

"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.

"Vậy, Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".

Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Những gì chúng ta tha thứ cho nhau, thì không là gì cả so với sự tha thứ của Thiên Chúa đối với chúng ta. Thật thế, "Thiên Chúa là tình yêu", bản chất của Thiên Chúa chính là tình yêu. Tình yêu của Ngài không bờ bến, nên Ngài cũng muốn tình yêu của chúng ta trao cho nhau vô điều kiện, không giới hạn. 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, lòng yêu thương, tha thứ thật tuyệt vời, cao đẹp làm sao? Chúng con sẽ hạnh phúc biết bao nếu chúng con biết mang trong mình khối tình rộng mở của Chúa. Xin Chúa là Ðấng Tình Yêu biến đổi những hẹp hòi, ích kỷ của con người chúng con, để trở thành hoa trái của tình yêu mến. Amen.

Lễ ban Thánh Thể Hiệp Thông

 

Ngay trước khi chết, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ như một di ngôn: Những gì Chúa nói và làm lúc đó, Người thật sự mong muốn các môn đệ truyền lại từ đời này sang đời khác, như bản ghi nh tình thương của Thiên Chúa. Việc này xảy ra vào chiều Thứ Năm, ngay trước Lễ Phục Sinh, ở Giêrusalem; Chúa Giêsu, trong bữa ăn tối, đã chia sẻ bánh với các môn đệ, sau khi dâng lời chúc tụng và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là Mình Thầy". Cũng một cách ấy, Ngưi đã trao cho họ chén rượu, là dấu hiệu máu của Người sẽ đổ trên Thập giá để cứu rỗi chúng ta. Bấy giờ, các tông đồ đã sống qua một khoảnh khắc quan trọng với Thiên Chúa, họ cảm thấy hiệp thông với Chúa một cách mạnh mẽ và sau này, họ sẽ nhớ lại khi Chúa Thánh Thần giúp họ ghi nhớ lại những lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu. Từ những lời nói và hành động đó mà Giáo hội được khai sinh. Chính nhờ việc cùng chia nhau một tấm bánh, uống cùng một chén, và sau khi nghe chính những Lời của Thiên Chúa, mọi tín hữu Kitô cùng hp thành Giáo hội của Đấng Phục Sinh. "Bí tích Thánh Thể làm nên Giáo hội" và làm cho Giáo hội nên hiệp nhất. Công đồng Vatican II nhấn mạnh tầm quan trọng của Thánh lễ, đó là L Hiển linh của Giáo hội: L Misa làm cho Giáo hội hiện diện.

 

Michèle Clavier

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày