Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần XIX

Thánh Pontianô, Giáo hoàng, và thánh Hipplytô, Linh mục, Tử đạo.

Bài Ðọc I: (Năm II) Ed 1, 2-5. 24 - 2, 1a

"Ðây là hình lạ trông giống vinh quang của Chúa".

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Ngày mồng năm trong tháng, năm thứ năm vua Gioakim bị lưu đày, có lời Chúa phán cùng tư tế Êdêkiel, con của Buzi, ở xứ Calđêa, trên bờ sông Côbar. Chính tại đây, bàn tay Thiên Chúa đã đặt trên tôi.

Tôi nhìn thấy có một cơn gió mạnh từ phương bắc thổi đến. Có một đám mây to lớn và lửa bao bọc chung quanh và bốn bề có ánh sáng phát ra, và ở giữa bầu lửa như vàng pha sáng chói. Chính giữa, có giống gì như bốn con vật hình dáng giống như hình người.

Và tôi nghe tiếng cánh của chúng như tiếng nước lũ, như tiếng của Chúa vạn năng; khi chúng đi thì khác nào như đám đông người, như tiếng đạo quân: khi chúng dừng lại thì chúng xếp cánh xuống. Vì khi chúng nghe có tiếng trên không trung, trên đầu chúng, thì chúng dừng lại và xếp cánh xuống.

Và trên không trung, trên đỉnh đầu chúng, có cái gì như một viên ngọc thạch, hình như chiếc ngai, và trên ngai đó, phía trên hẳn, có hình giống như hình người. Và tôi thấy người như vàng pha sáng chói, bên trong, tứ bề khác nào như lửa, từ lưng người trở lên, và từ lưng trở xuống, tôi thấy có gì như lửa chiếu sáng chung quanh, giống như cái mống hiện ra trên mây trong ngày mưa: đó là hình thể chiếu sáng chung quanh. Ðây là hình lạ trông giống vinh quang của Chúa. Tôi nhìn thấy thì sấp mặt xuống đất.

Ðó là lời Chúa. 

Ðáp Ca: Tv 148, 1-2. 11-12ab. 12c-14a. 14bcd

Ðáp: Trời đất đầy vinh quang của Người.

Hoặc đáp: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa từ muôn cõi trời, hãy ca tụng Người trên nơi cao thẳm. Các thiên thần Chúa, hãy ca tụng Người đi; ca tụng Người đi, hỡi các đạo thiên binh. - Ðáp.

2) Quân vương địa cầu và tất cả chư dân, quan chức và các vị chính quyền nơi cõi đất, các thanh nhiên và cả những cô trinh nữ, những ông cụ già với đoàn con trẻ. - Ðáp.

3) Họ hãy ca tụng danh Chúa, vì danh Người siêu phàm, độc nhất, oai nghiêm Người tràn lan trên trời dưới đất, và Người nâng cao quyền thế dân Người. - Ðáp. 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, Alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia. 

Phúc Âm: Mt 17, 21-26

"Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ở Galilêa, thì Chúa Giêsu bảo các ông rằng: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Các môn đệ rất đỗi buồn phiền.

Khi các ngài đến Capharnaum, thì những người thu thế đền thờ đến gặp Phêrô và hỏi rằng: "Thầy các ông không nộp thuế "đền thờ' sao?" Ông nói: "Có chớ".

Khi ông về đến nhà, Chúa Giêsu hỏi đón trước rằng: "Simon, con nghĩ sao? Vua chúa trần gian thu thuế má hạng người nào? Ðòi con cái mình hay người ngoài?" Ông thưa rằng: "Ðòi người ngoài". Chúa Giêsu bảo ông rằng: "Vậy thì con cái được miễn. Nhưng để chúng ta không làm cho họ vấp phạm, con hãy ra biển thả câu: con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra, sẽ thấy một đồng tiền, con hãy lấy tiền đó mà nộp cho họ, trả phần Thầy và phần con".

Ðó là lời Chúa. 

Suy Niệm:

Ðức Giêsu chính là Con Thiên Chúa. Ngài là chủ đền thờ. Lẽ ra Ðức Giêsu không phải nộp thuế cho đền thờ. Nhưng việc Ðức Giêsu nộp thuế chứng tỏ Ðức Giêsu chu toàn lề luật, sống khiêm nhường như mọi người Do Thái bình thường.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, qua mầu nhiệm Nhập Thể, Ngài đã chia sẻ trọn vẹn kiếp người với chúng con. Ngài đã sống và làm gương cho chúng con biết sống tốt đạo đẹp đời. Ðó chính là lời chứng sống động để mọi người nhận biết Chúa. Amen.

"Chúa Thánh Thần sẽ thuyết phục thế gian..."

 

Thiên Chúa đã nói với các môn đệ thân tín: "Sẽ có ích cho các anh em khi tôi ra đi và nếu tôi ra đi, tôi sẽ gi Chúa Thánh Thần đến anh em và khi Chúa Thánh Thần đến, Người sẽ thuyết phục thế gian". Thuyết phục về chuyện gì? Người phải thuyết phục về vấn đề tội lỗi.

Đó là những tội lỗi gì? Là những tội lỗi mà Chúa Thánh Thần ch ra, những lần ta thường xuyên chống lại và vô số lần làm ngược lại ý muốn và sự cảnh báo của Chúa Thánh Thần, do đó mà anh em đã thường phạm nhiều tội. Thế đấy, bên cạnh những khiếm khuyết được che dấu, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ khiển trách và trừng phạt chúng.

(...) Rất nhiều người quá tự mãn trong cách hành động, nên họ không muốn phục tùng bất kỳ ai, dầu là Thiên Chúa hay người đời. Họ cố hết sức tránh phó thác cho Thiên Chúa, bằng chính sự quan tâm như họ cẩn thận gìn giữ con ngươi trong mắt mình... Họ là những kẻ hoàn toàn bất phục tùng. Nếu Chúa Thánh Thần có mặt ở đó, Ngài sẽ quở trách cách hành động của họ vì, khi Chúa Thánh Thần ngự đến, con người nhận ra một cách rõ ràng các lỗi lầm của mình và học cách phó thác, lòng khiêm tốn và tất cả những điều khác.

 

 

Jean Tauler, o.p. 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày