Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Năm Tuần XVIII

Thánh Têrêxa Bê-nê-đíc-ta Thánh Giá, trinh nữ, tử đạo.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 31, 31-34

"Ta sẽ ký kết giao ước mới và Ta sẽ không còn nhớ tội lỗi nữa".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: "Ðây tới ngày Ta ký kết giao ước mới với nhà Israel và nhà Giuđa, giao ước này không giống như giao ước Ta ký kết với tổ phụ chúng trong ngày Ta cầm tay chúng dắt ra khỏi đất Ai-cập, giao ước ấy chính chúng đã phản bội, mặc dầu Ta thống trị chúng". Chúa phán: "Ðây là giao ước Ta sẽ ký kết với nhà Israel sau những ngày đó. Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, và sẽ ghi trong tâm hồn chúng; Ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta". Chúa phán: "Người này sẽ không còn phải dạy người nọ, anh sẽ không còn phải dạy em rằng: 'Ngươi hãy nhìn biết Chúa', vì mọi người từ nhỏ chí lớn đều nhìn biết Ta, vì Ta sẽ tha tội ác của chúng, và sẽ không còn nhớ đến tội lỗi của chúng".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Ðáp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. - Ðáp.

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ; nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát, khiêm cung. - Ðáp.

Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 16, 13-23

"Con là Ðá, Thầy sẽ ban cho con chìa khoá nước trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá Nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.

Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy: con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Dân chúng biết mù mờ về Ðức Giêsu, bởi họ không chú ý đến giáo huấn của Ngài. Lúc này đã gần đến giờ của Ðức Giêsu, giờ Ngài sắp bước vào cuộc thương khó, đỉnh cao của chương trình cứu chuộc nhân loại. Ngài muốn các môn đệ xác tín lại lập trường của mình, để các ông can đảm theo Ngài.

Chúng ta cũng không thể biết được Ðức Giêsu là ai, nếu chúng ta không quan tâm học hỏi và khám phá. Không biết Ðức Giêsu là không biết gì hết. Vì chỉ biết Ðức Giêsu, chúng ta mới đạt được nguồn bình an và hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con đang dần bị đánh gục trước những đòi hỏi cuộc sống. Con người chỉ tìm cách xoay sở kiếm thật nhiều tiền. Cuộc sống chỉ tìm tiện nghi, hưởng thụ, lạc thú. Còn việc tìm biết Thiên Chúa bị coi là chuyện thừa thãi, vô ích. Vì thế con người càng ngày càng xa Thiên Chúa. Xin Chúa thức tỉnh chúng con để chúng con hiểu rằng: chỉ có Chúa mới cho con bình an và hạnh phúc đích thực. Cuộc đời chúng con phải mãi mãi tìm về với Chúa và sống theo Chúa. Amen.

Cha xứ ở Ars, con người cầu nguyện

 

Đối với các tu sĩ sẵn sàng nhạy bén với sự hữu hiệu của hành động và dễ dàng bị cám dỗ bởi chủ nghĩa hoạt động đầy nguy cơ, tm gương về sự cầu nguyện kiên trì của cha xứ ở Ars sẽ là tấm gương bổ ích về một cuộc đời hoàn toàn hướng về nhu cầu thiêng liêng của con người. "Điều cản trở chúng ta nên Thánh, giới linh mục chúng tôi", cha xứ này nói, "đó là thiếu suy gẫm. Khi ta không hướng về nội tâm thì không biết mình đang làm gì. Điều chúng ta cần, chính là sự suy gẫm, kinh nguyện và gắn bó với Thiên Chúa". Vị cha xứ này, theo lời chứng của những người cùng thời, cha luôn luôn cầu nguyện liên l, gánh nặng nhọc nhằn của những buổi ngồi toà giải tội, cũng như những công việc mục vụ khác, không làm ngài xao lãng việc cầu nguyện. Cha xứ ở Ars, quan thầy của tất cả các linh mục, luôn luôn giữ sự gắn bó mật thiết với Thiên Chúa giữa cuộc đời quá ư bận rộn. Hãy nghe cha nói với chúng ta về niềm vui và tác dụng tốt của sự cầu nguyện. "Con người là một kẻ nghèo khó cần cầu xin mọi thứ với Thiên Chúa". "Đã có biết bao nhiêu linh hồn chúng ta có thể cải hoá nhờ sự cầu nguyện của chúng ta!". Và ông nói lại: "Cu nguyện, đó là tất cả ân phúc cho con người trên thế gian". Hạnh phúc này, chính cha được nếm hải triền miên, trong khi đôi mắt đức tin của cha được đức tin soi sáng chiêm ngưỡng các Mầu nhiệm thánh và qua sự tôn thờ Ngôi lời nhập thể, cha dâng lên Người tâm hồn đơn sơ và trong sáng hướng về Chúa Ba Ngôi, chủ thể cao cả nhất của tình yêu trong lòng cha.

 

Louis Hervé Guiny, Linh mục

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày