Mùa Thường Niên

Lễ Chúa Hiển Dung

Năm B

Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

"Áo Người trắng như tuyết".

Bài trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Ðáp: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất (c. 1a và 9a)

Xướng: 1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu. - Ðáp.

2) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. - Ðáp.

3) Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. - Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Pr 1, 16-19

"Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: "Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Ðó là lời Chúa.

 Alleluia: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! - Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. - Alleluia. 

Phúc Âm Mc  9: 2-10

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a”.6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”.8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu dẫn ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện “y phục của Ngài trở nên rực rỡ, trắng tinh” (Mc 9,3). Đây là sự kiện Chúa Giêsu tỏ trước cho các môn đệ thấy vinh quang phục sinh của Chúa sau này. Qua việc Chúa biến hình trên núi, Chúa còn dạy các Tông tồ bài học là Chúa sẽ đạt đến vinh quang, nhưng trước đó thì Chúa phải trải qua thử thách là: “phải chịu đau khổ nhiều, bị các kì mục, thượng tế cùng các kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (Mc 8,32).

Các môn đệ khi nhìn thấy vinh quang Chúa, Phêrô đại diện cho hai anh em còn lại muốn xin Chúa dựng ba lều, một cho Chúa, một cho Môsê và một cho Êlia. Qua sự việc này, các môn đệ rất muốn tận hưởng vinh quang phục sinh của Chúa luôn mãi, nhờ đó mà các ông sẽ được chìm ngập trong hạnh phúc với Chúa.

Những gì mà các môn đệ xin thì Chúa sẽ ban, nhưng với điều kiện trước khi các ông được hưởng trọn vẹn vinh quang của Thiên Chúa thì Chúa muốn các ông phải xuống núi để sống đức tin vào mầu nhiệm Phục sinh. Nghĩa là Chúa muốn các môn đệ phải đồng hành với Chúa trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng; phải có những quan niệm về ơn cứu độ được thực hiện như Chúa; phải biết từ bỏ ý riêng để biết vâng phục ý Chúa Cha như Chúa; phải biết từ bỏ mình mà vác thập giá theo Chúa; phải cùng chịu đóng đinh và cùng chết như Chúa. Nếu các môn đệ biết chấp nhận cách sống đức tin như thế, các ngài sẽ nhìn thấy và được đón nhận vinh quang phục sinh như Chúa.

Mùa Chay là thời gian dẫn đưa chúng ta đến mục đích cuối cùng của kiếp người, là được hiệp thông trọn vẹn với Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta sẽ được phục sinh trong Chúa khi chúng ta biết tận dụng mỗi giây phút hiện tại của Mùa Chay để thực hành đức tin bằng đời sống từ bỏ: từ bỏ ý riêng để theo sự hướng dẫn của lời Chúa, từ bỏ những ham muốn bất chính để ao ước sống đời ngay chính, từ bỏ thái độ ích kỷ hẹp hòi để biết sống quảng đại với tha nhân, từ bỏ thời gian vô ích để biết làm giàu đời sống thiêng liêng cho bản thân bằng thời gian hữu ích trong kinh nguyện.

Có như thế, đức tin của chúng ta sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa. Và cũng chính đức tin vững mạnh này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta được chìm ngập trong vinh quang của Đức Giêsu Kitô Phục Sinh.

Cầu Nguyện:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cũng nâng đỡ chúng con trong cách sống đức tin hằng ngày. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

CHÚA HIỂN DUNG

 Như một tia chớp

 

 

   Phêrô và Phaolô không phải là những bậc anh hùng. Các ngài là những vị thánh. Không nên lẫn lộn hai phạm trù ấy. Anh hùng, nói cho cùng, là người chiến thắng nhờ sức mạnh của mình. Còn thánh nhân là người để cho Đức Kitô chiếm hữu và nhờ Người mà chiến thắng. Hồng y Newman nói như sau: "Yếu tố làm nên vị thánh không phải là một tính khí siêu phàm, nhưng chính là điều mà vị ấy, nhờ sự quy phục kiên trì vói ơn Chúa, rút ra được từ một bản tính vốn hằng chống lại ơn Chúa ấy, như vẫn thấy nơi mọi người chúng ta"

   Như vậy, để nên thánh, cần có một cuộc hiển dung kiên trì, mò mẫm, không lóe sáng huy hoàng như cuộc hiển dung của Đức Giêsu, vì chỉ mình Ngài là Đấng Thánh. Cuộc hiển dung nói ở đây là một quá trình làm cho ơn Chúa mà mình đã lãnh nhận lúc chịu phép Rửa Tội được dần dần nảy nở, được lớn lên, được chín mùi, nhờ sự chăm sóc của Thần Khí. Đức Giêsu sau khi hiển dung không phải là một con người khác. Cuộc hiển dung của Ngài biểu lộ cho chúng ta thấy căn tính của Ngài. Căn tính mà chúng ta đang lãnh nhận làm gia sản và đang cảm nghiệm đôi lúc một cách lờ mờ. Ánh sáng của cuộc hiển dung, thỉnh thoảng chúng ta đang thể hiện nó như một tia chớp.

 

 

Philippe Marsset

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày