Mùa Thường Niên

Ngày 10 Tháng 08

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

Bài Ðọc I: 2 Cr 9, 6-10

"Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, ai gieo ít thì gặt ít; ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc vì miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: "Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời". Ðấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 111, 1-2. 5-6. 7-8. 9

Ðáp: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay (c. 5a).

Xướng: 1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng hâm mộ luật pháp của Ngài. Con cháu người sẽ hùng cường trong đất nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. - Ðáp.

2) Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay, biết quản lý tài sản mình theo đức công bình. Cho tới đời đời người sẽ không nao núng: người hiền đức sẽ được ghi nhớ muôn đời. - Ðáp.

3) Người không kinh hãi vì nghe tin buồn thảm, lòng người vững vàng cậy trông vào Chúa. Lòng người kiên nghị, người không kinh hãi, cho tới khi nhìn thấy kẻ thù phải hổ ngươi. - Ðáp.

4) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi; sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. - Ðáp.

Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm, nhưng sẽ có ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 12, 24-26

"Ai phụng sự Ta thì Cha Ta sẽ tôn vinh nó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Ta nói thật với các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó".

Ðó là lời Chúa.

 

Thánh Laurensô, phó tế, tử đạo

"Nếu hạt lúa không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình..."

 

"...còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác". Thật sự ra, hạt lúa cho sự sống không chết đi. Nó dường như chết đi, bản chất của nó không mất đi, nó chỉ truyền lại bản chất. Thật là tốt khi ta hiểu được thông điệp kép của Chúa Giêsu nói với ta: đối với Chúa, cái chết thể xác nằm trong một quá trình tự nhiên mà sự sống là tiếng nói cuối cùng, tuy nhiên sự tự hiến thân thể hiện một lòng can đảm lớn lao dám từ bỏ tất cả để sinh hoa trái cho người khác. Thánh Phaolô nói: "Như thế, sự chết hoạt động nơi tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em". Thế mà Thánh Phaolô vẫn còn sống, nhưng điều ông nói là tự tách mình ra khỏi lợi ích riêng để gieo rắc niềm vui khắp muôn phương. Thánh Lôrensô không đợi đến lúc tử đạo mới tự hiến cho những người khác: Thánh nhân là phó tế của Hội Thánh La mã ở thế kỷ thứ III và đã biết khi chọn Chúa, tính mạng ngài sẽ bị đe doạ. Đột nhiên, ngài được tự do. Phải chăng chính quyền thèm muốn tiền của Giáo hội? Ông đã lấy tiền của này đem cho người nghèo khổ vì họ là "kho báu của Giáo hội" và ông cảm thấy tràn đầy niềm vui. Giáo hoàng Sixtô có bị hành quyết không? Ông không chịu nổi cảnh Giám mục La mã chết mà không có cha phó... Niềm vui của ông là Chúa Kitô và anh em của Chúa nơi trần thế, họ là con đường mà ông chấp nhận chọn lựa với tất cả sáng suốt cho dù ông phải trả bất cứ giá nào. Khi vui lòng hiến thân thì hương vị của sự viên mãn hiệp vần với sự từ bỏ đến mức không còn lại gì cho mình.

 

Một nữ tu sĩ Bénédictine

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày