Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần XVII

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục, lễ nhớ.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 26, 11-16. 24

"Thật Chúa đã sai tôi đến nói với các ngươi những lời đó".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Trong những ngày ấy, các tư tế và các tiên tri nói cùng các đầu mục và toàn dân rằng: "Người này đáng xử tử, vì nó đã nói tiên tri chống lại thành này, như tai các ngươi đã nghe". Giêrêmia nói cùng tất cả các đầu mục và toàn dân rằng: "Chúa đã sai tôi đến nói tiên tri về đền thờ này và về thành này tất cả những lời các ngươi đã nghe. Vậy giờ đây, các ngươi hãy cải thiện đời sống và những điều các ngươi ưa thích, hãy nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, thì Chúa sẽ hối tiếc tai hoạ Người đã phán chống lại các ngươi. Phần tôi đây, tôi ở trong tay các ngươi, các ngươi cứ đối xử với tôi điều mà các ngươi cho là tốt là phải. Nhưng các ngươi hãy hiểu biết rằng: nếu các ngươi giết tôi, thì các ngươi sẽ đổ máu vô tội lên chính các ngươi, lên thành này và dân cư của nó. Vì thật Chúa đã sai tôi đến với các ngươi để nói vào tai các ngươi tất cả những lời đó".

Những đầu mục và toàn dân nói cùng các tư tế và các tiên tri rằng: "Không được xử tử người này, vì ông đã nhân danh Chúa là Thiên Chúa chúng ta mà nói với chúng ta". Vậy Ahica con của Sapha ra tay bảo vệ Giêrêmia, để ông khỏi bị nộp vào tay dân chúng định giết ông.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 68, 15-16. 30-31. 33-34

Ðáp: Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con (c. 14).

Xướng: 1) Nguyện cứu con thoát nơi bùn nhơ kẻo bị chìm; xin giải thoát con khỏi tay những người ghen ghét, và thoát khỏi những đầm nước thẳm sâu. Xin đừng để cho ba đào lôi cuốn; xin đừng để cho vực thẳm nuốt trửng, cũng đừng để cho giếng ngậm miệng nhốt con. - Ðáp.

2) Phần con, con đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, bảo toàn con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. - Ðáp.

3) Các bạn khiêm cung, hãy nhìn coi và hoan hỉ; các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. - Ðáp.

 Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 14, 1-12

"Hêrôđê sai người đi chặt đầu Gioan, và các môn đệ của Gioan đi báo tin cho Chúa Giêsu".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy quận vương Hêrôđê nghe danh tiếng Chúa Giêsu, thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Người này là Gioan Tẩy Giả, ông từ cõi chết sống lại, nên mới làm được các phép lạ như vậy". Tại vì Hêrôđia vợ của anh mình mà vua Hêrôđê đã bắt trói Gioan tống ngục, bởi Gioan đã nói với vua rằng: "Nhà vua không được lấy bà ấy làm vợ". Vua muốn giết Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi Gioan như một tiên tri. Nhân ngày sinh nhật của Hêrôđê, con gái Hêrôđia nhảy múa trước mặt mọi người, và đã làm cho Hêrôđê vui thích. Bởi đấy vua thề hứa sẽ ban cho nó bất cứ điều gì nó xin. Ðược mẹ nó dặn trước, nên nó nói: "Xin vua đặt đầu Gioan Tẩy Giả trên đĩa này cho con". Vua lo buồn, nhưng vì đã trót thề rồi, và vì các người đang dự tiệc, nên đã truyền làm như vậy. Ông sai người đi chặt đầu Gioan trong ngục, và để đầu Gioan trên đĩa đem trao cho cô gái, và nó đem cho mẹ nó. Các môn đồ của Gioan đến lấy xác thầy và chôn cất, rồi đi báo tin cho Chúa Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Danh tiếng Chúa Giêsu lẫy lừng vì những lời giảng và hành động thật uy quyền đã đến tai Hêrôđê khiến ông ta sống bất an. Lương tâm cắn rứt đưa ông ta đến tư tưởng: Gioan tẩy giả tiếp tục sống trong Ðức Giêsu. Những ray rứt của một kẻ giết người lại nổi lên trong con người ông và lên án chính ông. Ðây chính là tâm trạng của những kẻ gây ra những điều gian ác. Tâm hồn họ đã đánh mất sự hiện diện của Thiên Chúa. Tiếng lương tâm cắn rứt chính là dấu chỉ Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi: Hãy hối cải.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chỉ vì ích kỷ, tự ái, ghen tương... mà Hêrôđê đã ám hại Gioan tẩy giả. Và cho đến ngày nay, những thói xấu đó vẫn làm chủ con người, và đã gây ra bao đau khổ cho tha nhân.

Xin cho mọi người chúng con biết lắng nghe lời Chúa, biết phân biệt đâu là phải, trái, để có cách hành xử đúng với một con người, con người của Thiên Chúa. Amen.

Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, Linh mục.

 

Khi mời gọi chúng ta nhìn ngắm mẹ của Người và nhận ra đó là mẹ ta, Chúa Giêsu dạy ta rằng ta không thể là môn đệ Chúa nếu chúng ta tách rời Đức Maria khỏi mối quan hệ giữa ta với Chúa và Đức Giêsu. ít ra, đó là ý muốn cuối cùng của Chúa Giêsu: "Đây là mẹ của anh..." Đức Giêsu không bảo ta hãy đón nhận Đức Maria như là mẹ của Người, nhưng từ nay hãy coi Mẹ như là mẹ của ta, nghĩa là trong cuộc sống mình, ta hãy dành cho Mẹ một vị trí như vị trí Mẹ đã có trong cuộc đời Đức Giêsu, và hãy công nhận vai trò hiền mẫu của Mẹ đối với chúng ta. Chúa muốn ghép ta vào trong lòng tin của Mẹ, để Mẹ nhào nắn ta trở nên người môn đệ và trở nên giống Đức Giêsu, như xưa Mẹ đã nhào nắn Con của Mẹ theo nhân tính của ta để Người nên giống chúng ta. Chúa ban ta cho Mẹ Maria, để Mẹ chăm sóc chúng ta như Mẹ đã từng chăm sóc Chúa và các môn đệ của Người, vì Mẹ là người mẹ luôn để tâm đến các nhu cầu của ta và luôn gần gũi chúng ta (x. Gn 2,1-11).

Chấp nhận vai trò hiền mẫu của Đức Maria trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, là nhìn nhận rằng Chúa đã chọn Mẹ để ban mình cho ta, đã đặt Mẹ trên đường ta đi để hướng dẫn ta đến với Chúa;... là học nơi Mẹ thế nào để sống Lời Chúa, để trở nên con của Chúa Cha, anh chị em của mọi người và môn đệ Đức Kitô.

 

 

Henri Caldelari, m.s.c.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày