Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Năm Tuần XVII

Thánh Êu-xê-bi-ô Véc-se-li, Giám mục. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, Linh mục.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 18, 1-6

"Như hòn đất nơi tay thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Có lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: "Ngươi hãy chỗi dậy, đi xuống nhà thợ gốm, và ở đấy ngươi sẽ nghe lời Ta". Tôi liền xuống nhà thợ gốm, và đây anh đang nắn đồ trên bàn quay. Cái bình đất do tay anh nắn đã vỡ nát, anh lại nắn cái khác theo như ý anh muốn làm. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Chúa phán: Hỡi nhà Israel, nào Ta chẳng làm được cho các ngươi như người thợ gốm này sao? Hỡi nhà Israel! Ðây, như hòn đất trong tay người thợ gốm thế nào, thì các ngươi ở trong tay Ta cũng như vậy".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 145, 2abc. 2d-4. 5-6

Ðáp: Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ (c. 5a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy khen ngợi Thiên Chúa; tôi sẽ khen ngợi Thiên Chúa trong cả cuộc đời; bao lâu còn có thân tôi, tôi còn ca ngợi Chúa. - Ðáp.

2) Ðừng tin cậy vào những vị quân vương, vào con người phàm không thể ban ơn cứu độ. Lúc y tắt thở, y sẽ trở về bụi đất; bấy giờ những lời bàn của y cũng tiêu tan. - Ðáp.

3) Phúc thay người được Thiên Chúa nhà Giacóp phù trợ, người đặt hy vọng vào Chúa là Thiên Chúa của mình: Người là Ðấng đã tạo thành trời đất, biển khơi và muôn vật chúng đang chứa đựng. Người là Ðấng giữ trung tín muôn đời. - Ðáp.

 Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 47-53

"Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?" Họ thưa: "Có".

Người liền bảo họ: "Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình". Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Như chiếc lưới quăng xuống biển bắt được mọi thứ cá, Thiên Chúa cũng quăng lưới tình yêu ra và chụp vào mọi người, không ai bị loại ra khỏi vòng yêu thương của Thiên Chúa. Thế nhưng, Chúa chỉ lượm cá tốt. Thiên Chúa chỉ đón nhận những ai muốn được Thiên Chúa biến đổi và làm cho ra tốt. Còn những ai chối bỏ, thì sẽ ở ngoài vòng dây yêu thương và bất hạnh muôn đời.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất hèn mọn, tội lỗi. Thế nhưng chúng con tin thật: Chúa vẫn yêu thương đón nhận chúng con. Ðiều quan trọng là chúng con có chấp nhận để Chúa biến đổi và cứu chúng con không? Chúa muốn cứu chúng con, nhưng Chúa không cứu được nếu chúng con không muốn. Xin Chúa giúp chúng con biết sử dụng tự do đúng mức, để chúng con luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa. Amen.

Chuẩn bị hành trình lên núi

 

Phụng vụ Thánh thể diễn ra như cuộc leo núi cao. Tất cả lịch sử thế giới, cho đến khi mở cửa cuộc sống vĩnh cửu, đều được chứa đựng trong đó. "Ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn hiệp thông của Chúa Thánh Thần luôn ở cùng anh chị em". Chúng ta bắt đầu bằng việc tuyên xưng đức tin của mình trong tình yêu của Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ Người mà mọi sự được có. Đây là giây phút tạo dựng.

Thế rồi, khi chuẩn bị sám hối, chúng ta xin ơn tha thứ, vì tất cả tạo thành đã bị hư hỏng do tội lỗi và sự phản bội của chúng ta. Sau đó đến kinh Vinh Danh. Đây là lời ca của các thiên thần đêm Giáng Sinh, lời ca của bình minh thời mới, đánh dấu sự thực hiện ơn Cứu Độ. Chúng ta cùng hát lên lời ca ấy, để đón tiếp Con Trẻ sinh ra tại Bêlem, Đấng sẽ được công nhận là một ngôn sứ, rồi nhanh chóng trở nên hơn ngôn sứ rất nhiều. Người là Ngôi Lời Thiên Chúa, nhờ Người mà mọi sự được tạo thành, là Lời nhập thể. Trong phụng vụ Lời Chúa, bài đọc thứ nhất cho ta thấy Lời Chúa hằng làm việc qua lịch sử dân được chọn. Và khi đến lượt Tin mừng, thì đó chính là Chúa Giêsu lên tiếng, Người là Lời tạo thành và cứu độ của Thiên Chúa, Đấng vẫn đang tiếp tục công trình của Người giữa lòng thế giới.

 

 

Đức Hồng Y Philippe Barbarin 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày