Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần XVII

Thánh I-nha-xi-ô Lôi-ô-la (Loyola), Linh mục, lễ nhớ.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 14, 17-22

"Lạy Chúa, xin hãy nhớ lại, xin Chúa chớ huỷ bỏ giao ước giữa Ngài và chúng con".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ngày đêm mắt ta rơi lệ không ngừng, vì trinh nữ con gái dân ta bị trọng thương, vết tích quá trầm trọng. Nếu ta đi ra đồng, thì đây những kẻ bị giết bằng gươm; nếu ta vào thành phố, thì đây những kẻ chết đói. Tiên tri và tư tế đều đi đến đất nước mình chẳng quen biết.

Chớ thì Chúa ruồng bỏ Giuđa sao? Hay lòng Chúa ghê tởm Sion rồi sao? Vậy tại sao Ngài đánh phạt chúng con đến nỗi không chữa được nữa? Chúng con mong đợi sự hoà bình mà không gặp sự lành; và chúng con mong đợi kỳ lành bệnh, thì đây toàn là xui xẻo.

Lạy Chúa, chúng con nhìn nhận những sự độc dữ của chúng con và sự gian ác của cha ông chúng con, vì chúng con đã phạm đến Chúa. Vì thánh danh Chúa, xin đừng để chúng con phải nhục nhã; vì toà vinh quang của Chúa, xin đừng để chúng con nhuốc hổ; xin Chúa nhớ lại, xin đừng huỷ bỏ giao ước giữa Chúa với chúng con.

Trong các tượng thần dân ngoại, chớ thì có vị nào làm cho mưa xuống chăng? Hay là tầng trời có thể đổ mưa xuống chăng? Nào Ngài chẳng phải là Thiên Chúa chúng con mong đợi sao? Vì chính Chúa tạo thành tất cả những sự đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 78, 8. 9. 11 và 13

Ðáp: Lạy Chúa, vì vinh quang danh Chúa, xin giải thoát chúng con (c. 9bc).

Xướng: 1) Xin đừng nhớ lỗi tiền nhân để trị chúng con; xin kíp mở lòng từ bi đón nhận chúng con, vì chúng con lầm than quá đỗi! - Ðáp.

2) Ôi Thiên Chúa, Ðấng cứu độ chúng con, xin phù trợ chúng con vì vinh quang danh Chúa; xin giải thoát và tha tội chúng con vì danh Ngài. - Ðáp.

3) Xin cho tiếng tù binh rên xiết vọng tới thiên nhan; xin ra tay thần lực giải thoát người mang án tử. Phần chúng con là thần dân Chúa, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi, chúng con sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời, đời nọ sang đời kia, chúng con loan truyền lời ngợi khen Chúa. - Ðáp.

 Alleluia: Dt 4, 12

Alleluia, alleluia! - Lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, phân rẽ tư tưởng và là ý muốn của tâm hồn. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 36-43

"Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp lại rằng: "Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Con cái Nước Trời là hạt giống tốt, và con cái ma quỷ là cỏ lùng.

Trong một cộng đoàn, một giáo xứ, gia đình... và cả trong mỗi người chúng ta cũng có lúc chúng ta theo sự thiện, lại có lúc chiều theo quyền lực của sự dữ. Thế nhưng trong tiến trình lúa phải được phát triển và được thu vào kho lẫm và cỏ lùng phải bị tiêu diệt. Tốt và sáng không thể cùng hiện diện; thiện và ác không thể cùng tồn tại. Ðây là thời gian thanh luyện. Thánh Thần mỗi ngày sẽ đổi mới địa cầu, để Giáo Hội và mỗi người chúng ta được tinh tuyền trong ngày đón Ðức Giêsu trở lại trong vinh quang.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, xin sai Thánh Thần của Cha đến với mỗi người chúng con, để Ngài kết án tội lỗi trong chúng con. Cỏ lùng phải được tiêu diệt để lúa thêm tốt tươi. Nếu chúng con không biết hoán cải, chúng con sẽ tự chuốc cho mình khốn khổ muôn đời. Chúng con nguyện xin Cha ban cho chúng con, vì danh Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Người già là gia sản của nhân loại

 

Hôm nay Giáo hội mừng kính hai đấng sinh thành ra Đức Trinh Nữ Maria, ông bà ngoại của Chúa Giêsu: Thánh Gioakim và Anna. Đức Maria đã chào đời trong nhà của hai vị, mang theo mình mầu nhiệm tuyệt vời Vô Nhiễm Nguyên Tội; cũng trong nhà đó, Mẹ đã lớn lên, được nuôi dưỡng bởi lòng mến và đức tin của hai vị; trong nhà đó, Mẹ đã học lắng nghe lời Chúa và thực hiện thánh ý Người. Hai Thánh Gioakim và Anna là thành phần của một chuỗi dài những con người đã dùng cuộc sống gia đình nồng ấm để truyền đạt lòng tin và lòng mến đối với Thiên Chúa đến Đức Maria, để Mẹ đón vào lòng mình Con Thiên Chúa, và trao ban Người cho thế giới, cho chúng ta. Đây là giá trị quý báu của gia đình, môi trường ưu tú để truyền đạt đức tin! Tôi cũng xin nhấn mạnh một điều về môi trường gia đình: trong ngày lễ hai Thánh Gioakim và Anna, một số nước cũng mừng lễ ông bà. Ông bà chúng ta rất quan trọng trong cuộc sống gia đình, để truyền đạt gia sản của nhân loại và gia sản đức tin, là điều thiết yếu cho mọi xã hội! Và cũng quan trọng biết bao, cuộc đối thoại giữa các thế hệ, nhất là trong mỗi gia đình! Cuộc tương quan, đối thoại ấy giữa các thế hệ, là một kho tàng phải được bảo tồn và nuôi dưỡng!

 

 

Đức Giáo hoàng Phanxicô 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày