Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần XVI

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 7, 1-11

"Nhà này là nơi phải khẩn cầu thánh danh Ta, đã trở thành hang trộm cướp rồi sao?"

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Lời Chúa phán cùng Giêrêmia rằng: Ngươi hãy đứng nơi cửa đền thờ Chúa, và rao giảng lời này rằng: Hỡi toàn thể Giuđa, là những người vào cửa này mà thờ lạy Chúa, hãy nghe lời Chúa. Ðây Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Israel phán: Các ngươi hãy cải thiện lối sống và hành động các ngươi, thì Ta sẽ ở với các ngươi tại chốn này. Các ngươi đừng tin theo lời dối trá này: Ðây có đền thờ Chúa, đền thờ Chúa, đền thờ Chúa! Vì nếu các ngươi cải thiện lối sống và hành động các ngươi, nếu các ngươi ăn ở ngay thẳng theo lề luật với những người trong nhà và những người thân cận, nếu các ngươi không áp bức ngoại kiều, trẻ mồ côi, và những người goá bụa, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội tại chốn này, nếu các ngươi không chạy theo các thần ngoại lai mà mang hoạ vào mình, thì Ta sẽ ở với các ngươi tại chốn này, tại lãnh thổ mà Ta đã ban cho tổ phụ các ngươi từ đời này đến đời nọ.

Nhưng kìa, các ngươi tin tưởng vào những lời dối trá không sinh ích lợi gì cho các ngươi, như: trộm cướp, giết người, ngoại tình, thề dối, thờ cúng Baalim, chạy theo các thần ngoại lai mà các ngươi không biết; rồi các ngươi đến đứng trước mặt Ta trong đền thờ này là nơi kêu cầu thánh danh Ta, mà nói rằng: "Chúng tôi đã được bảo đảm để tiếp tục làm những việc ghê tởm đó". Vậy, dưới mắt các ngươi, nhà này là nơi khẩn cầu thánh danh Ta, đã trở thành hang trộm cướp rồi sao? Chúa lại phán: Còn Ta, Ta hiện diện và Ta đã thấy rõ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a. 11

Ðáp: Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2).

Xướng: 1) Linh hồn con khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Ðức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỉ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh. - Ðáp.

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, ôi Ðại Vương là Thiên Chúa của con. - Ðáp.

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa con nâng đỡ, họ tiến lên ngày càng thêm hăng hái. - Ðáp.

4) Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa con, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. - Ðáp.

 Alleluia: Gc 1, 21

Alleluia, alleluia. - Anh em hãy khiêm nhu nhận lãnh lời gieo trong lòng, lời đó có thể cứu thoát linh hồn anh em. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 24-30

"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúng ta thấy thái độ của ông chủ như thế nào khi biết trong ruộng lúa của mình có cỏ lùng: sai người dọn đi hay để nguyên cho đến ngày gặt? Chắc chắn là ông chủ không gieo cỏ lùng rồi nhưng ông đã để cho cả hai lúa và cỏ lùng tồn tại. Dụ ngôn cho ta thấy Thiên Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi những người con yếu đuối để cho họ được cứu độ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, tình yêu của Ngài dành cho người thật là cao cả, dù chúng con không đáng là gì lại còn tội lỗi. Chỉ có Ngài mới có thể kiên nhẫn, đại lượng trước sự phản bội yếu đuối của chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa và nhận ta mình thấp hèn lầm lỗi, để chúng con biết tin tưởng vào tình yêu của Chúa và biết ăn năn, quay trở về với Chúa. Amen.

Đức Maria trong nhà Tiệc Ly

 

Cùng với Đức Maria, toàn thể cộng đoàn quy tụ trong lòng tin vào Chúa Giêsu sống lại và lên trời. Tất cả đồng tâm cầu nguyện bên Đức Mẹ. Đức Maria có mặt trong nhà Tiệc Ly, cùng với mọi người "đồng tâm nhất trí cầu nguyện". Trong khi Đức Kitô đã về với Chúa Cha và đang khẩn cầu cùng Chúa Cha, thì Đức Mẹ tiếp tục cầu nguyện dưới thế để góp phần xây dựng nền móng cho Hội Thánh.

Khi Thánh Thần tỏ hiện rõ ràng dưới hình gió và lưỡi lửa, để lôi cuốn các tông đồ đi đến với muôn dân trên toàn thế giới, thì Đức Maria kiên trì cầu nguyện và dấn thân trong Giáo hội tiên khởi với tư cách là mẹ của người môn đệ được Chúa yêu thương, mẹ của các tông đồ, những người được đầy tràn Thần Khí mà chính Mẹ cũng đã đón nhận trong ngày Truyền Tin. "Mẹ đã nâng đỡ Giáo hội tiên khởi bằng sức mạnh chiêm niệm và lòng mến của Mẹ... Mẹ đã là cội rễ tàng ẩn của Giáo hội, nơi nhựa cây được thành hình để rồi trào dâng trong hoa trái" (Charles Journet).

Thường chúng ta không cầu nguyện cách liên tục. Nhưng từ lúc khởi đầu, Đức Maria đã "liên lỉ cầu nguyện". Mẹ là người đầu tiên đã đi vào đức tin.

 

Paul Christophe 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày