Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần XVI

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 3, 14-17

"Ta sẽ ban cho các ngươi chủ chăn theo như ý Ta; và mọi dân tộc sẽ quy tụ tại Giêrusalem".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Chúa phán: "Hỡi con cái phản loạn, hãy hối cải, vì Ta là chủ các ngươi, Ta sẽ chọn trong các ngươi một người trong mỗi thành và hai người trong mỗi chi họ; Ta sẽ dẫn các ngươi lên Sion. Ta sẽ ban cho các ngươi những chủ chăn theo như ý Ta, để họ dùng lý trí và khôn ngoan chăn dắt các ngươi".

Chúa lại phán: "Trong những ngày ấy, khi các ngươi sinh sản ra nhiều trong xứ, thì người ta không còn nói đến Hòm Bia Thiên Chúa nữa. Người ta sẽ không còn nghĩ tới, nhớ tới, hối tiếc và tạo lập hòm bia khác nữa.

"Lúc đó, người ta sẽ gọi Giêrusalem là ngai của Chúa, mọi dân tộc nhân danh Chúa mà quy tụ tại Giêrusalem, và họ không theo lòng gian ác độc dữ của mình nữa".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Gr 31, 10. 11-12ab. 13

Ðáp: Chúa sẽ gìn giữ chúng ta như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình (c. 10d).

Xướng: 1) Hỡi các dân tộc, hãy nghe lời Chúa, hãy công bố lời Chúa trên các đảo xa xăm; hãy nói rằng: "Ðấng đã phân tán Israel, sẽ quy tụ nó lại, và sẽ gìn giữ nó, như mục tử chăn dắt đoàn chiên mình". - Ðáp.

2) Vì Chúa đã giải phóng Giacóp, giờ đây với cánh tay mạnh mẽ hơn, Người cứu thoát nó. Chúng sẽ đến và ca hát trên núi Sion, chúng sẽ đổ xô về phía hạnh phúc của Người. - Ðáp.

3) Bấy giờ người thiếu nữ sẽ hân hoan nhảy mừng, các thanh niên và các cụ già cũng làm y như thế; Ta sẽ biến đổi tang chế của chúng ra niềm hân hoan, sẽ an ủi chúng và cho chúng hết đau khổ. - Ðáp.

 Alleluia: Gc 1, 13

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 18-23

"Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu đưa ra bốn mẫu người khi đón nhận Lời Chúa:

- Ðón nhận một cách ơ hờ, lãnh đạm, không tha thiết với Lời Chúa.

- Ðón nhận, nhưng chỉ nhất thời hay thay đổi.

- Có lòng tha thiết nghe Lời Chúa nhưng tâm hồn lo toan trăm mối nên cuối cùng cũng không sinh kết quả.

- Còn người biết chăm chú lắng nghe, tìm hiểu, và ra sức đem ra thực hành thì sinh hoa kết quả gấp trăm.

Vậy mỗi người chúng ta hãy tự xét xem mình thuộc loại người nào khi đón nhận Lời Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Lắng nghe Lời Chúa thôi chưa đủ, chúng con còn phải biết sống Lời Chúa. Chúng con ý thức rằng việc giữ đạo không chỉ là một mớ lý thuyết suông, nhưng còn được thể hiện trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác tích cực với Lời Chúa và ơn Chúa, để làm cho đời sống đức tin của chúng con tăng trưởng và mang lại kết quả viên mãn. Amen.

Cây Thánh Giá

 

Tôi tin rằng chính trên Cây Thánh Giá mà Chúa muon toi được kết hợp với Ngài. Không có cây gỗ nào giống như Cây Thánh Giá có thể đốt lên trong tâm hồn ngọn lửa tình yêu...

Tôi là hôn thê của Ngài, tên gọi này khiến tôi cảm thấy tràn đây tình yêu cho đi và đón nhận, tràn đay thân mạt, trung tm, xa thân tuyệt đối.

Làm hôn thê, tức là được hiến thân cho Ngài như Ngài đã hiến thân, được toàn thiêu như Ngài, nhờ Ngài và cho Ngài. Đó là Đức Kitô đang hoàn toàn thuộc về chúng ta và chúng ta đang hoàn toàn thuộc về Ngài.

Làm hôn thê, đó là có .toàn quyền trên trái tim Ngài. Đó là hai con tim hòa chung làm một suot cả cuộc đời. Sông VƠI nhau. Luon luôn với nhau. Đó là hoàn hoàn phó thác cho Ngai va đe Ngai hoàn toàn ngự trị trong tâm hôn chúng ta. Đó là chăng con biet gi khác ngoài yêu mến. Vừa yêu mên vừa tôn thờ, vừa cau xm, vua quên mình đi. Lúc nào cũng yêu mến dưới mọi hình thức.

Làm hôn thê, đó là mắt trong mắt, chỉ suy tưởng đến Ngài, con tim hoàn toàn bị Ngài chiêm lay, chăng còn là minh nưa, lmh hồn tràn ngập lình hồn Ngài, tràn ngập lời cầu nguyện của Ngài, toàn thân bị cuốn hút, sẵn sàng hiến dâng.

 

Élisabeth de la Trinité

Prier 15 ịours (Nouvelle Cité)

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày