Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Năm Tuần XVI

Thánh Gio-a-kim và thánh An-na,

 song thân Đức Trinh nữ Ma-ri-a, lễ nhớ.

Bài Ðọc I: (Năm II) Gr 2, 1-3. 7-8. 12-13

"Họ đã bỏ Ta là nguồn nước hằng sống, để đào giếng rạn nứt".

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi và hãy la vào tai Giêrusalem rằng: Ðây Chúa phán: Ta đã nhớ mối tình thanh xuân của ngươi, nhớ đến tình yêu thời đính hôn của ngươi, khi đó ngươi theo Ta trong sa mạc, trong phần đất chưa gieo trồng. Lúc ấy Israel đã được thánh hiến cho Chúa, và là hoa quả đầu mùa của Người; những ai động đến nó, phải đắc tội và phải chuốc lấy tai hoạ". Chúa phán như vậy.

"Ta đã dẫn dắt các ngươi vào đất phì nhiêu, để các ngươi hưởng dùng hoa quả của nó; nhưng vừa ở đó, các ngươi đã làm dơ bẩn đất của Ta và biến cơ nghiệp Ta thành nơi ghê tởm. Các tư tế không nói: 'Chúa ở đâu?'; (các kẻ) nắm giữ lề luật không nhìn biết Ta, còn các chủ chăn thì phản bội Ta, và các tiên tri lại nhân danh Baal mà nói tiên tri và chạy theo các bụt thần giả trá".

Chúa lại phán: "Hỡi tầng trời, hãy kinh ngạc về điều này, và hỡi các cửa trời, hãy ưu sầu thảm não! Vì chưng, dân Ta đã phạm hai tội xấu xa: Họ đã từ bỏ Ta là nguồn nước hằng sống, để đào những giếng rạn nứt không giữ nước được".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 35, 6-7ab. 8-9. 10-11

Ðáp: Lạy Chúa, nguồn sống là ở như nơi Chúa (c. 10a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, đức từ bi Ngài chạm tới trời cao; lòng trung tín của Ngài vươn tới ngàn mây. Ðức công minh của Ngài như núi non Thiên Chúa; sự phán quyết của Ngài như biển thẳm sâu. - Ðáp.

2) Ôi Thiên Chúa, cao quý thay ân sủng của Ngài; con người ta tìm nương tựa trong bóng cánh của Ngài. Họ được ăn no đồ bổ dưỡng nơi nhà Chúa, và Chúa cho họ uống bởi nguồn vui thú của Ngài. - Ðáp.

3) Bởi chưng nguồn sống là ở như nơi Chúa, và trong sự sáng của Ngài, chúng con nhìn xem sự sáng. Xin Chúa dành để tình thương cho những ai thờ Chúa, và đức công minh Ngài cho những kẻ lòng ngay. - Ðáp.

 Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 10-17

"Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: "Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai, và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành".

"Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Lời sấm của Isaia làm chúng ta khó hiểu. Tại sao lắng nghe mà không hiểu? Trố mắt nhìn mà chẳng thấy? Phải chăng Thiên Chúa không muốn chúng ta hiểu? Nếu tách lời sấm riêng ra, thì chúng ta có thể đặt vấn đề như vậy. Nhưng lời sấm này đặt trong mạch văn và trong toàn bộ Thánh Kinh chúng ta không thể cắt nghĩa như vậy.

Thiên Chúa luôn yêu thương và muốn cứu thoát chúng ta. Ðức Giêsu được sai xuống trần gian chỉ vì mục đích đó. Thế nên, nếu con người không được ơn cứu độ không phải vì tại Thiên Chúa, nhưng vì tại con người bưng tai chẳng thèm nghe, bịt mắt không thèm nhìn mà thôi.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con hay sợ bị phán xét, sợ bị phát xuống hỏa ngục. Nhưng đúng hơn, chúng con phải biết sợ chính con người phản loạn của mình. Cha không bao giờ phạt chúng con. Nếu chúng con có bị bất hạnh, đó là vì chúng con đã tự chọn một số phận đen tối.

Xin Cha ban ơn giúp chúng con sửa lại con người chúng con cho thuần thục. Ðể chúng con biết chọn đúng - con đường hạnh phúc đích thực. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

"Nước được hoá thành rượu"

 

Trong sa mạc, Chúa hoá bánh ra nhiều, còn ở Cana, Người biến nước thành rượu. Như thế, Chúa tập cho miệng các môn đệ quen với bánh rượu của Người, cho đến khi Chúa ban cho họ chính Mình và Máu Chúa. Chúa cho họ nếm thứ bánh rượu tạm bợ, để khiến họ khát khao Mình và Máu ban sức sống của Chúa. Chúa rộng rãi ban cho họ các thứ nhỏ nhặt ấy, để họ hiểu rằng họ sẽ được đón nhận ơn tối cao cách nhưng không. Chúa ban cho họ cách nhưng không, để họ hiểu rằng họ không thể đáp trả ơn vô giá; vì cho dù họ có thể trả giá bánh và rượu đi chăng nữa, thì họ vẫn không thể nào mua Mình Máu của Người.

Chẳng những Chúa đã ban cho ta tràn đầy ơn cách nhưng không, nhưng Người lại còn âu yếm mời mọc chúng ta nữa. Người ban cho ta những thứ nhỏ bé đó để thu hút chúng ta, khiến ta đến gần mà nhận lãnh ơn nhưng không vĩ đại là phép Thánh Thể. Phần bánh rượu nhỏ bé Chúa ban cho ta thật ngon miệng, nhưng Mình Máu Người mới thật sự hữu ích cho tâm linh... Chúa gói ghém vị dịu ngọt trong chén rượu Người làm ra, để cho thực khách hiểu được phần nào kho tàng tráng lệ tàng ẩn trong Máu ban sự Sống của Người.

 

 

Thánh Ephrem người Syria 

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày