Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần XVI

Thánh Sa-ben Mac-lup (Sharbel Makhluf), Linh mục.

Bài Ðọc I: (Năm II) Mk 7, 14-15. 18-20

"Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển".

Trích sách Tiên tri Mikha.

Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa sống lẻ loi trong rừng, ở giữa núi Carmêlô. Tất cả được chăn dắt ở Basan và Galaad như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai-cập, tôi cho nó thấy những việc lạ lùng. Có Chúa nào giống như Chúa là Ðấng dẹp tan mọi bất công, và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa ban cho Giacóp biết sự trung thành của Chúa, cho Abraham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 2-4. 5-6. 7-8

Ðáp: Lạy Chúa, xin cho chúng con được nhìn thấy tình thương của Chúa (c. 8a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, Chúa đã phù trợ đất nước của Ngài, đã tài tình thay đổi số phận nhà Giacóp. Chúa đã tha thứ lỗi lầm của dân Ngài, và che đậy mọi điều tội ác của họ. Chúa đã cầm hãm tất cả sự bất bình, và tự nguôi đi lòng phẫn nộ. - Ðáp.

2) Lạy Chúa là Ðấng cứu độ, xin thương hồi phục chúng con, và từ bỏ lòng xung giận chúng con. Phải chăng Chúa giận chúng con muôn đời ngàn kiếp, hay là kéo dài lòng căm hận tới muôn đời? - Ðáp.

3) Há không phải chính Ngài cho chúng con hồi sinh, để dân tộc Ngài được hoan hỉ ở nơi Ngài? Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy tình thương của Chúa, và ban cho chúng con được ơn Ngài cứu độ. - Ðáp.

 Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 12, 46-50

"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Tình huyết nhục là tình rất thân thiết. Ðức Giêsu là con người. Ngài cũng sống theo tình cảm đó. Tuy nhiên ở đây, không phải Ðức Giêsu coi nhẹ tình gia đình tự nhiên, cũng không phải Ngài lãnh đạm với mẹ và anh em của Ngài. Nhưng Ngài muốn đề cao hơn mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến. Bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn để có thể trở thành những thành viên trong đại gia đình của Chúa: đó là nghe và thi hành ý Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì trong Ðức Giêsu, Con Cha, Cha đã liên kết chúng con - tất cả nhân loại nên một trong đại gia đình của Cha, và cho chúng con được gọi Áp-ba! Cha ơi! Ðó là một hồng ân trọng đại Cha ban cho chúng con. Xin giúp chúng con ý thức chúng con chỉ thực sự là con của Cha, là anh chị em với nhau, khi chúng con thực thi ý Cha. Chúng con cầu xin, vì danh Ðức Giêsu Con Cha. Amen.

Tận dụng phút giây hiện tại

 

Mùa hè như thể luôn kéo dài trong sự uể oải. Đây chính là lúc để cảm nghiệm giá trị vô lường của sự sống. Phụng vụ thì không bao giờ uể oải, nhưng luôn nhắc nhở chúng ta hãy luôn tỉnh thức, sống đời Kitô hữu.

Qua miệng Thánh Phaolô, phụng vụ mời gọi mỗi người hãy tận dụng phút giây hiện tại. Thánh Phaolô không cần biết mỗi người đang làm gì, lao động hay nghỉ ngơi, bịnh hoạn hay khoẻ mạnh, trẻ hay già. Thánh Phaolô kêu gọi mỗi người hãy quyết tâm chọn lựa thi hành thánh ý Thiên Chúa. Như thế, thánh nhân đã chẳng khiến chúng ta phải đối diện với lời mình tuyên hứa khi chịu phép Thánh Tẩy đó sao? Hoàn cảnh riêng của mỗi chúng ta không quan trọng, vì chẳng ngoại cảnh nào có thể ngăn cản ta tìm kiếm Thiên Chúa.

Mùa hè là lúc nở hoa, trưởng thành, sung mãn. Khiêm tốn đón nhận Lời Thiên Chúa là chuẩn bị để đời mình trở nên một mùa hè rực rỡ, mà mùa hè bên ngoài chỉ là một hình ảnh mờ nhạt. Khi ngắm nhìn Đức Mẹ, chúng ta có thể hiểu rõ hơn thế nào là tận dụng phút giây hiện tại. Há chẳng phải là làm tất cả mọi sự dưới cái nhìn của Thiên Chúa như Mẹ đó sao?

 

 

Bemadette Mélois

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày