Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần XV

Thánh A-pô-li-na-rê, giám mục tử đạo.

Bài Ðọc I: (Năm II) Is 38, 1-6. 21-22. 7-8

"Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã lau sạch nước mắt của ngươi".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Trong những ngày ấy Êdêkia đau gần chết. Tiên tri Isaia, con ông Amos đến thưa người rằng: "Chúa phán thế này: Ngươi hãy sắp xếp công việc nhà cửa của ngươi, vì ngươi sắp chết, không sống được nữa". Êdêkia liền quay mặt vào vách, cầu nguyện cùng Chúa rằng: "Ôi lạy Chúa, con van xin Chúa, xin Chúa hãy nhớ lại: con đã sống ngay chính trước mặt Chúa, và đã làm những điều đẹp lòng Chúa". Rồi Êdêkia than khóc lớn tiếng.

Bấy giờ Chúa phán cùng Isaia rằng: "Hãy đi nói với Êdêkia rằng: Ðây Chúa là Thiên Chúa Ðavít, tổ phụ ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, và Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ cứu ngươi và bảo vệ thành này khỏi tay vua Assyria".

Isaia sai người đi lấy mẩu bánh trái vả đắp lên mụn ung độc, và vua liền khỏi bệnh. Bây giờ Êdêkia hỏi: "Có dấu nào cho ta biết coi ta còn lên đền thờ Chúa được chăng?" Isaia đáp: "Ðây là dấu lạ Chúa ban cho vua, vì Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán: "Ta sẽ làm cho bóng đã ngả trên bảng độ Acaz lui lại mười độ". Và mặt trời lui lại mười độ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Is 38, 10. 11. 12. 16

Ðáp: Lạy Chúa, xin cứu mạng sống con, ngõ hầu con khỏi phải chết (c. 17b).

Xướng: 1) Con đã từng nói: Ðến nửa đời con, con sẽ đi đến cửa địa ngục. Con sẽ bị giam giữ những năm cuối đời con. - Ðáp.

2) Con đã từng nói: Con sẽ không nhìn thấy Thiên Chúa trong đất nước những kẻ nhân sinh: con sẽ không còn thấy người ta nữa, không còn trông thấy dân chúng sống yên vui. - Ðáp.

3) Miêu duệ con đã xa cách và lìa bỏ con, như chiếc lều của những mục tử. Như người thợ dệt, con lôi cuốn đời sống con đi; con chặt đứt nó, khi nó còn muốn kéo dài. - Ðáp.

4) Lạy Chúa, đời sống con là như thế, và đời sống tinh thần của con cũng như vậy, nhưng xin Chúa hãy thuyên chữa và cứu sống con". - Ðáp.

 Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 12, 1-8

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Ðavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Ðavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Ðấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Người biệt phái trách môn đệ của Ðức Giêsu không giữ ngày hưu lễ, vì bứt giẻ lúa trong lúc đói. Người biệt phái chỉ xét trên mặt chữ của bản luật mà không nhìn thấy nhu cầu của người anh em mình. Luật được Thiên Chúa ban hành không phải đề gò ép, nhưng là để thăng tiến con người, giúp con người đi trên con đường ngay thẳng. Vì thế, cách nào phục vụ con người đúng lý, đúng cách nhất là thi hành luật trọn hảo nhất. Do đó, Ðức Giêsu đã dạy cho người biệt phái: "Ta chuộng nhân nghĩa chứ không phải tế lễ".

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, lề luật Cha trao cho chúng con là để giúp chúng con sống tự do và hạnh phúc. Xin cho chúng con biết nhìn ra ý nghĩa của lề luật để chúng con tuân giữ trong tình yêu mến. Và khi vì nhu cầu của anh em, chúng con biết uyển chuyển, mềm mại. Ðể nhờ lề luật, nhân phẩm, đời sống thiêng liêng của chúng con được phát triển. Chúng con cầu xin nhờ Danh Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Khi quang lâm, liệu Người có còn tìm thấy lòng tin?

 

Lời nguyện của chúng ta nhiều khi là cầu xin, và nhiều người cho rằng cầu xin là mức độ thấp của cầu nguyện; rồi mới đến tạ ơn và ca ngợi. Nhưng thật ra, chính tạ ơn và ca ngợi mới diễn tả một mối tương quan ở mức độ thấp hơn.

Khi ta chỉ tin tưởng nửa vời, thì ngợi ca tán tụng hay tạ ơn Thiên Chúa quả có dễ hơn là trông cậy đủ nơi Người để lấy lòng tin mà xin một điều gì đó. Ngay cả những ai chỉ tin Chúa nửa chừng cũng vẫn có thể hướng lòng lên để tạ ơn Người khi họ gặp được điều may mắn; và ai cũng có những lúc lâng lâng khi ta cảm thấy muốn hát lên lời ngợi ca Thiên Chúa.

Nhưng có được một lòng tin đủ mạnh để đem hết lòng trí mà trông cậy cầu xin Thiên Chúa thì khó hơn nhiều.

Đừng khinh thường lời cầu xin, vì khả năng cầu xin Thiên Chúa chính là thử thách để minh chứng lòng tin thật của chúng ta.

 

Thượng Phụ Antoine Bloom

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày