Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Tư Tuần XV

Bài Ðọc I: (Năm II) Is 10, 5-7. 13-16

"Cái cưa có thể tự cao tự đại đối với thợ cưa sao?"

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: "Khốn cho Assur, là cây roi cơn giận của Ta. Cây gậy trong tay nó là cơn thịnh nộ của Ta. Ta sẽ sai nó chống lại dân ngoại dối trá, và truyền lệnh cho nó đi chống lại dân chọc giận Ta, để nó cướp bóc, mang chiến lợi phẩm về chà đạp dưới chân như bùn ngoài đường phố. Nhưng chính nó không đồng quan điểm như vậy, và lòng nó không tưởng nghĩ như thế. Trái lại, lòng nó ưa thích phá hoại, và huỷ diệt nhiều dân tộc. Vì chưng, nó nói rằng: 'Tôi đã dùng sức mạnh cánh tay tôi, và dùng sự khôn ngoan của tôi mà làm việc ấy, vì tôi thông minh. Tôi đã dời đổi biên giới các dân, đã cướp lấy kho tàng các vua quan, và như người hùng, tôi lật đổ truất phế các thủ lãnh. Tay tôi lấy của cải các dân như bắt tổ chim. Tôi vơ vét cả hoàn cầu như lượm các trứng rơi, không một ai đập cánh hoặc mở miệng kêu la'.

"Lẽ nào cái rìu lại khoe mình với kẻ cầm rìu sao? Lẽ nào cái cưa lại tự cao tự đại với thợ cưa sao? Lẽ nào cây roi có thể chống lại người cầm roi, và cây gậy có thể nâng tay người cầm gậy sao, vì nó chỉ là gỗ cây? Bởi đó Chúa tể là Thiên Chúa các đạo binh sẽ gửi sự điêu tàn đến giữa cảnh mầu mỡ của nó; và từ dưới cảnh vinh quang của nó, một ngọn lửa sẽ bốc cháy lên như ngọn lửa của một đám cháy".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 93, 5-6. 7-8. 9-10. 14-15

Ðáp: Chúa sẽ không loại trừ dân tộc của Chúa (c. 14a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, chúng chà đạp dân riêng Chúa, và làm khổ gia nghiệp của Ngài. Chúng bóp cổ khách kiều cư, người quả phụ, và chúng sát hại những kẻ mồ côi. - Ðáp.

2) Chúng nói rằng: "Chúa không nhìn thấy, và Thiên Chúa nhà Giacóp cũng chẳng hay". Ðồ ngu xuẩn trong dân, các ngươi nên hiểu biết; lũ dại khờ, bao giờ các ngươi mới nhận ra? - Ðáp.

3) Ðấng làm ra tai, há chẳng biết nghe? Ðấng nặn ra mắt, há không nhìn thấy? Ðấng giáo dục chư dân, há không sửa lỗi? Ðấng dạy bảo thiên hạ, há chẳng thông minh? - Ðáp.

4) Vì Chúa sẽ không loại trừ dân tộc, và không bỏ rơi gia nghiệp của Người. Nhưng sự xét xử sẽ trở lại đường công chính, và mọi người lòng ngay sẽ thuận tình theo. - Ðáp.

 Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 11, 25-27

"Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Người hèn mọn là đối tượng của lòng Chúa xót thương. Chúng ta đặt vấn đề: Tại sao Thiên Chúa lại đối nghịch với người khôn ngoan, thông thái? phải chăng Thiên Chúa ganh với họ? Hay phải chăng Thiên Chúa chỉ muốn con người kém cỏi, hèn mọn?

Thiên Chúa luôn yêu thương con người và muốn con người được hạnh phúc. Lại nữa, chúng ta phải xác tín: có gì tốt lành nơi chúng ta mà không bắt nguồn từ Thiên Chúa. Người được giàu có, kẻ được khôn ngoan đều là hồng ân của Thiên Chúa. Nhưng người khôn ngoan thông thái trong bài Tin Mừng nhằm diễn tả người kiêu căng. Họ tưởng họ không cần Thiên Chúa, vì tự họ có thể tìm được ơn cứu độ. Hạng người này bị Thiên Chúa loại trừ, hay nói đúng hơn vì họ không chịu đón nhận tình thương và mạc khải của Thiên Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con tin thật tự chúng con, chúng con chỉ là hư vô. Bản thân chúng con chỉ là tội lỗi. Trong chúng con không có gì thiện hảo. Xin giúp chúng con biết nhìn đúng sự thật khách quan thân phận của chúng con. Xin đừng để chúng con ảo tưởng. Xin cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn trước những hồng ân được lãnh nhận và càng khiêm tốn hơn, vì tất cả đều là hồng ân. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Tin vào niềm vui?

 

Tin vào niềm vui? ...Những lời này còn có nghĩa gì chăng? Không phải niềm vui đến từ những thành đạt, bảo vật quý hiếm, bạn bè thân quen, nhưng là niềm vui do xác tín rằng Thiên Chúa là tình yêu, rằng Người yêu thương tôi, cứu độ tôi, và cho tôi được sinh ra trong sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, con không muốn nhặt nhạnh một ít niềm vui bên Chúa, nhưng con xin được khiêm tốn mở lòng ra để niềm vui của Ngài tràn ngập, để niềm vui ấy tuôn tràn như dòng nước mát, mà Chúa đã hứa ban.

Tại sao có niềm vui? Thưa vì Chúa là tình yêu, vì Chúa yêu thương con, vì Chúa là Đấng Hằng Sống và là Đấng ban Sự Sống, vì Chúa đầy lòng xót thương nhân ái, vì Ngài không bỏ rơi kẻ bị thương nằm lây lất bên vệ đường. Niềm vui của Chúa gần với sự Bình An. Há Chúa chẳng nói rằng Ngài ban cho chúng con sự Bình An và Niềm Vui của Ngài đó sao? Đó là hoa quả của sự sống mới mà Chúa làm nảy sinh nơi chúng con. Và sự sống đó chỉ có thể trào dâng nhờ sự hiện diện của Ngài.

Con đã từng thấy trẻ thơ hân hoan rối rít như thế nào. Con phải giống như chúng: phải đơn sơ đón nhận niềm vui ơn Chúa, không thắc mắc, nghi ngờ, không một ước vọng nào khác hơn là ôm lấy niềm vui ấy, để cho lòng mình tràn ngập niềm vui, và biến đổi cuộc sống mình trong tình yêu thương.

 

Yvon Daigneault

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày