Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Ba Tuần XIV

Bài Ðọc I: (Năm II) Hs 8, 4-7. 11-13

"Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão".

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Chúa phán: "Chúng cai trị chớ không phải Ta. Chúng đã làm thủ lãnh, và Ta không nhận biết. Chúng đã lấy vàng bạc mà đúc tượng thần, để Ta tàn phá đi.

"Hỡi Samaria, hãy ném con bê của ngươi đi. Ta đã nổi giận chúng. Chúng không thể thanh tẩy mình đến bao giờ? Con bê này bởi Israel mà ra, người thợ đúc đã làm ra nó, nó đâu phải là thần. Con bê của Samaria sẽ giống như con nhện. Chúng gieo gió thì sẽ gặt bão: lúa mì của chúng chẳng đâm bông, mà nếu có bông cũng chẳng có hạt, và nếu có được hạt, thì người ngoại bang cũng sẽ nuốt hết.

"Ephraim làm thêm bàn thờ để phạm tội, những bàn thờ này đã nên dịp tội cho nó. Vì Ta viết cho nó muôn ngàn lề luật, và nó coi như không can gì đến nó. Chúng sẽ dâng của lễ, sẽ hiến tế thịt thà, chúng cứ việc ăn, Chúa không chấp nhận đâu. Chúa sẽ nhớ lại sự gian ác của chúng và sẽ phạt tội chúng: chúng sẽ hướng về Ai-cập".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 113B, 3-4. 5-6. 7-8. 9-10

Ðáp: Nhà Israel! cậy tin vào Chúa (c. 9a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Thiên Chúa chúng ta ngự trên trời, phàm điều chi Người ưng ý, Người đã thực thi. Thần tượng của họ bằng bạc với vàng, đó là sự vật do tay người tác tạo. - Ðáp.

2) Chúng có miệng mà không nói năng; chúng có mắt mà không nhìn thấy; chúng có tai mà chẳng khá nghe; chúng có mũi mà không biết ngửi. - Ðáp.

3) Chúng có tay mà không sờ mó; chúng có chân mà chẳng bước đi. Sẽ nên giống y như chúng, bao nhiêu kẻ làm ra và cậy tin vào chúng. - Ðáp.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng biết Ta". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 9, 32-38

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, người ta đem đến Chúa Giêsu một người câm bị quỷ ám. Khi đã trừ quỷ, thì người câm nói được, đám đông dân chúng kinh ngạc và nói rằng: "Chưa bao giờ thấy xảy ra như vậy trong dân Israel". Nhưng các người biệt phái nói rằng: "Ông ta đã nhờ tướng quỷ mà trừ quỷ".

Và Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Thấy đoàn lũ dân chúng, Người động lòng xót thương họ, vì họ tất tưởi bơ vơ như những con chiên không có người chăn. Người liền bảo môn đệ rằng: "Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đi gặt lúa".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

"Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít". Lời Chúa cho chúng ta thấy tình thương của Ngài đối với dân chúng sống bơ vơ không người chăn dắt. Ðồng thời Chúa muốn kêu gọi chúng ta tiếp tay với Ngài trong sứ mệnh đem Tin Mừng đến cho các tâm hồn.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con biết đắc lực cộng tác với Ngài trong công cuộc xây dựng nước Chúa bằng việc sống chứng nhân cho Ngài ngay tại môi trường chúng con đang sống, trong gia đình, nơi học đường, ngoài công sở... Với đời sống tốt đạo, chúng con mới có thể làm đẹp cho cuộc đời. Amen.

Yêu mến người nghèo

 

Chúng ta hãy chăm sóc sức khoẻ cho tha nhân, như cho chính chúng ta vậy, dù người anh em của chúng ta có khoẻ mạnh hay kiệt sức vì bệnh hoạn. Vì tất cả chúng ta là một trong Chúa (Rm 12,5); dù giàu hay nghèo, dù là nô lệ hay người tự do, dù khoẻ mạnh hay đau yếu. Tất cả chúng ta đều chỉ có một đầu, một nguyên nhân cho mọi sự: đó là Chúa Kitô. Các chi thể của một thân mình đối với nhau như thế nào, thì chúng ta cũng đối với nhau như thế, nghĩa là mọi người hãy lo lẫn cho nhau. Vậy chúng ta đừng lo là hay bỏ rơi những ai đang quỵ ngã vì yếu đuối trước mắt chúng ta, khi tất cả chúng ta đều có thể rơi vào cùng tình trạng ấy.

Thay vì vui mừng được đầy đủ sức khoẻ, ta nên thông cảm với những anh em đau yếu... Họ cũng là hình ảnh của Thiên Chúa như ta, và mặc dù trông bề ngoài tàn tạ, nhưng họ còn trung tín với hình ảnh đó hơn chúng ta. Con người nội tâm nơi họ đã mặc lấy Đức Kitô, và họ đã lãnh nhận cùng những bảo chứng của Thần Khí như chúng ta (2Cr 5,5). Họ cùng chia sẻ những lề luật, giới răn, giao ước, những hội đoàn, những mầu nhiệm, và cùng một niềm hy vọng như ta. Đức Kitô đã chết cho họ, những người thiếu thốn đủ thứ ở thế gian này. Họ đồng hành với những đau khổ của Đức Kitô, nên họ cũng sẽ được chia sẻ vinh quang của Người.

 

Thánh Grégoire de Nazianze

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày