Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ  Sáu Tuần XIII

Thánh Ma-ri-a Go-ret-ti, trinh nữ tử đạo.

Bài Ðọc I: (Năm II) Am 8, 4-6. 9-12

"Ta sẽ cho nạn đói trên đất này: nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa".

Trích sách Tiên tri Amos.

Ðây Thiên Chúa phán: "Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo khó và muốn tiêu diệt hết những kẻ bần cùng trong cả nước. Các ngươi bảo: "Bao giờ qua tuần trăng mới để chúng tôi bán hàng! Khi nào hết ngày Sabbath để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lường đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi lấy người túng thiếu. Chúng tôi sẽ bán lúa mục nát".

Chúa là Thiên Chúa phán: "Ngày ấy Ta sẽ khiến mặt trời lặn ngay giữa chính ngọ, và sẽ khiến mặt đất ra tối tăm giữa ban ngày. Ta sẽ làm cho các ngày đại lễ của các ngươi trở nên ngày tang tóc, cho các bài ca trở thành lời khóc than. Ta sẽ lấy bao bố đặt trên lưng các ngươi và khiến mọi người trọc đầu. Ta sẽ làm cho ngày ấy trở thành như ngày tang mất con một, và sau cùng nó trở nên ngày cay đắng".

Thiên Chúa lại phán: "Rồi đây sẽ đến ngày Ta cho nạn đói đến trên đất này, nhưng không phải là đói cơm bánh hay khát nước đâu, nhưng là đói nghe lời Chúa. Người ta sẽ di chuyển từ biển này qua biển nọ, từ bắc đến đông: họ đi vòng quanh tìm kiếm lời Chúa, nhưng chẳng thấy.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 118, 2. 10. 20. 30. 40. 131

Ðáp: Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra (Mt 4, 4).

Xướng: 1) Phúc đức những ai giữ lời Ngài nghiêm huấn, những người đó tận tâm tìm kiếm Ngài. - Ðáp.

2) Với tất cả tâm can con tìm Chúa, xin chớ để con lạc xa chỉ thị Ngài. - Ðáp.

3) Sở dĩ linh hồn con mòn mỏi, là vì luôn luôn khao khát thánh dụ của Ngài. - Ðáp.

4) Con đã chọn con đường chân lý, con quyết tâm theo các thánh chỉ của Ngài. - Ðáp.

5) Này đây, con khao khát huấn lệnh của Ngài; theo lượng công minh Ngài, xin cho con được sống. - Ðáp.

6) Con há miệng để hút nguồn sinh khí, và con ham muốn những chỉ thị của Ngài. - Ðáp.

 Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 9, 9-13

"Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". Ông ấy đứng dậy đi theo Người. Và xảy ra là khi Người ngồi dùng bữa trong nhà, thì có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ngồi đồng bàn cùng Chúa Giêsu và các môn đệ của Người. Những người biệt phái thấy vậy, liền nói với các môn đệ Người rằng: "Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi như thế?" Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo rằng: "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ". Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đã gọi Mátthêu, một người thu thuế, hạng người bị coi là tội lỗi. Ông đã đi theo Ngài không chút do dự. Việc gọi Mátthêu và việc Ðức Giêsu ăn uống đồng bàn với những người thu thuế và tội lỗi, cho thấy Ngài tỏ lòng ưu ái đối với họ. Những người Pharisêu thắc mắc và chỉ trích Ðức Giêsu, nhưng Ngài đã trả lời bằng cách nêu rõ sứ mệnh của Ngài: sứ mệnh của một vị lương y, một vị mục tử nhân hiền luôn yêu thương săn sóc những con chiên đau ốm và bị thương. Chỉ có những ai nhận ra mình đang đau yếu, bệnh tật, tội lỗi mới được Ðức Giêsu cứu chữa. Còn ai tự cho mình công chính, không cần đến Ðức Giêsu thì không được hưởng ơn cứu độ.

Mỗi người chúng ta đã đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết yêu thương cảm thông với những yếu đuối của anh chị em. Ðồng thời cùng với Ðức Giêsu chúng ta có nhiệm vụ dẫn đưa những anh em lầm lạc trở về trong tình yêu thương của Chúa.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận tình trạng bệnh hoạn, yếu đuối và tội lỗi của mình. Chúng con biết đến với Chúa để được Chúa yêu thương tha thứ. Chúng con cũng biết đến với anh em để cảm thông, chia sẻ những yếu đuối trong tình yêu thương, trân trọng. Bởi vì tất cả chúng con đều mang phận thấp hèn, nhưng Chúa đã cho chúng con được ơn cứu độ và trở nên con cái Chúa. Amen.

Thứ sáu đầu tháng

Yêu mến, thật là thiết yếu và đòi hỏi!

 

Chúng ta đều biết rằng tình yêu là thực tại thiết yếu nhất của con người chúng ta. Nhưng đó cũng là cuộc mạo hiểm đòi hỏi nhất, không bao giờ hoàn thành, mà ta luôn phải vun xới. Chấp nhận để cho mình được yêu, là bước vào con đường khiêm nhượng (chứ không phải là chấp nhận để cho mình bị hạ nhục!), vì không có khiêm nhường thì cũng chẳng thể có tình yêu. Và như thế có nghĩa là chấp nhận từ bỏ mọi hành động kiêu căng, những gì thúc đy ta muốn làm chủ chính mình. Bắt đầu yêu mến, là không ngừng ra khỏi chính mình, là chiến đấu chống lại cái tôi ích kỷ. Là chịu đau khổ, vì tình yêu khiến ta chấp nhận để mình bị tổn thương. Yêu mến, thật là vĩ đại, thật là thiết yếu, nhưng cũng hết sức đòi hỏi. Trong "bài ca đức mến", thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng: "Đức mến thì nhẫn nhục, phục vụ ...; tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả" (1Cr 13,4-7).

Để sống được như thế, chúng ta phải thôi không hài lòng về chính mình nữa, nghĩa là phải trở nên những kẻ khao khát. Những kẻ bị chiếm ngự bởi lòng khát khao Thiên Chúa, bởi sự ao ước được Thiên Chúa yêu thương... Người không đòi hỏi chúng ta điều gì khác ngoài lời cầu: "Xin hãy đến!" Thần Khí và Tân Nương nói: "Xin Ngài ngự đến! Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tin" (Kh 22,17).

 

Jean Civelli

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày