Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ  Năm Tuần XIII

Thánh An-tôn Ma-ri-a Da-ca-ri-a. 

Bài Ðọc I: (Năm II) Am 7, 10-17

"Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta".

Trích sách Tiên tri Amos.

Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: "Amos đã nổi loạn chống đức vua, ngay trong nhà Israel, xứ sở không chịu nghe các lời của y". Vì đây, Amos nói rằng: "Giêrôbôam sẽ chết vì gươm, và dân Israel sẽ bị đày xa xứ sở".

Và Amasia đã nói với Amos: "Hỡi nhà tiên tri, hãy trốn sang đất Giuđa mà kiếm ăn và nói tiên tri. Ðừng ở Bêthel mà tiếp tục nói tiên tri nữa. Vì đây là nơi thánh của vua, là đền thờ của vương quốc". Nhưng Amos trả lời Amasia rằng: "Tôi không phải là tiên tri, cũng không phải con của tiên tri: nhưng tôi là một mục tử, chuyên trồng cây sung. Chúa đã bắt tôi khi tôi đi theo đoàn vật, và Chúa bảo tôi: "Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Israel của Ta". Và này, hãy nghe lời Chúa phán: "Người bảo: Chớ nói tiên tri chống lại Israel, chớ chỉ trích dòng họ kẻ theo dị thần". Chính vì thế mà Chúa phán như sau: "Vợ ngươi sẽ gian dâm trong thành phố. Con trai con gái ngươi sẽ gục ngã dưới lưỡi gươm. Ruộng vườn ngươi sẽ bị phân tán. Chính ngươi, ngươi sẽ chết trên đất nhơ nhớp, và dân Israel sẽ bị đày ải xa quê hương mình".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Ðáp: Phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy (c. 10b).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Ðáp.

2) Giới răn Chúa chính trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Ðáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết của Chúa chân thật, công minh hết thảy. - Ðáp.

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật và hơn cả mật chảy tự tàng ong. - Ðáp.

 Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 9, 1-8

"Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của Người. Bấy giờ người ta đem đến cho Người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: "Hỡi con, con hãy vững tin, tội con được tha rồi". Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: "Ông này nói phạm thượng". Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: "Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng "Tội con được tha rồi", hay nói "Hãy chỗi dậy mà đi", đàng nào dễ hơn? Nhưng (nói thế là) để các ngươi biết rằng trên đời này Con Người có quyền tha tội". Bấy giờ Người nói với người bất toại: "Con hãy chỗi dậy, vác giường mà về nhà con". Người ấy chỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế.

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Qua câu chuyện chữa người bất toại, Ðức Giêsu chứng tỏ Ngài chính là vị Thẩm Phán Tối Cao sẽ nắm quyền xét xử nhân loại. Ngài dùng quyền đó để tha tội cho người ta. Bất cứ những ai tin vào Ngài đều được hưởng nhờ lòng nhân hậu và tình yêu của Ngài. Như anh bất toại hôm nay đã tin vào Ðức Giêsu, không những được Ngài chữa lành bệnh phần xác mà cả tâm hồn anh cũng được trong sạch. Ðiều đó cho chúng ta thấy: Tin vào Ðức Giêsu làm cho con người được lành mạnh và biến đổi.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, nơi Chúa đầy quyền năng, đầy lòng nhân ái và là nguồn sống dồi dào. Xin Chúa ban cho những ai đang gặp đau khổ về thể xác và tâm hồn, luôn biết tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa. Xin Chúa cũng ban cho những ai chưa biết Chúa được nhận ra Chúa là sự sống và nguồn hạnh phúc đích thực, để họ cũng tin và được đón nhận ơn cứu độ. Amen.

Tất cả được mời gọi đến ngợi ca Thiên Chúa

 

"Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn!" Ba thanh niên bị quăng vào lò lửa (Đn 3,82- 87) kêu gọi toàn thể nhân loại lên tiếng chúc tụng, bằng cách cổ vũ từng người một ca ngợi Đấng Tạo hoá, những người đầu tiên được họ mời gọi là con cái Ítraen. "Chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ítraen!". Và trong số họ, các chàng thanh niên này còn phân loại ra, trước tiên là những tư tế đền thờ, vì họ mang trọng trách lo về các nghi lễ phụng thờ. "Chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa!" Sau đó để người ta đừng nghĩ rằng việc ngợi ca Thiên Chúa chỉ dành riêng cho những vị tư tế, họ nói thêm "Chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người,muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn...!"

Các thanh niên này cũng loan báo về sự phục sinh. "Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính, muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn!", có nghĩa là những linh hồn của người công chính, những kẻ mạnh mẽ hơn những đam mê trần tục và đã được nhận lãnh ơn Chúa Thánh Thần. Kế tiếp đến lượt những người đạt tới một hình thức đạo đức nào đó: những người thánh thiện và những kẻ có lòng khiêm nhường. Bởi vì, nếu họ không phải là nạn nhân của sự bất công và nếu họ mang lòng trí khiêm nhường thì họ sẽ làm đẹp lòng Chúa và cất lời ngợi ca Thiên Chúa theo cách xứng hợp.

 

Théodoret de Cyr

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày