Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Hai Tuần XIII

Bài Ðọc I: (Năm II) Am 2, 6-10. 13-16

"Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất".

Trích sách Tiên tri Amos.

Ðây Chúa phán: "Vì ba tội ác của dân Israel, và vì bốn tội, Ta sẽ không rút lại quyết định của Ta nữa: vì chúng sẽ bán người công chính để lấy tiền, sẽ buôn kẻ nghèo khó để kiếm một đôi giầy! Chúng đã dập đầu kẻ khốn cùng nghèo khó xuống bùn đất, chặn lối người hèn hạ. Vì cả cha con chúng cùng tìm đến một cô gái để xúc phạm thánh danh Ta. Chúng nằm lên đống y phục thế nợ gần mỗi bàn thờ, chúng uống rượu của kẻ chúng đã bắt nộp phạt ngay trong ngôi chùa vị thần chúng thờ.

Ta đã tiêu diệt dân Amorrhê trước mặt chúng, dân ấy cao lớn như cây bá hương, và cường tráng như cây sồi. Ta đã tiêu diệt từ hoa trái trên cao đến tận gốc rễ dưới thấp. Chính Ta đã dẫn các ngươi ra khỏi đất Ai-cập, dẫn dắt các ngươi suốt bốn mươi năm trong sa mạc, để các ngươi chiếm lấy đất Amorrhê.

Này, Ta sẽ đè nặng trên các ngươi, làm cho các ngươi rên siết như tiếng rít của một chiếc xe chở đầy cỏ bị kẹt. Người mau lẹ cũng sẽ không trốn thoát được, kẻ mạnh sức cũng không dùng được sức mình, kẻ can trường cũng không thoát chết; người mang cung nỏ cũng không đứng vững, kẻ lanh chân cũng chẳng chạy thoát, người kỵ mã cũng hết đường trốn tránh; kẻ can đảm nhất trong muôn người can đảm, trong ngày đó, cũng sẽ phải trốn thoát mình trần".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 49, 16bc-17. 18-19. 20-21. 22-23

Ðáp: Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa (c. 22a).

Xướng: 1) Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta? Ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng? - Ðáp.

2) Gặp tên trộm cắp, ngươi liền bén gót chạy theo, và ngươi đồng lõa với những kẻ ngoại tình. Ngươi buông miệng để tha hồ nói xấu, và lưỡi ngươi thêu dệt những chuyện gian ngoa. - Ðáp.

3) Ngươi ngồi đâu là buông lời nói xấu anh em, làm tủi nhục cho người con cùng mẹ với ngươi. Ngươi làm thế mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả . - Ðáp.

4) Hãy am hiểu điều đó, hỡi những người quên Thiên Chúa, kẻo khi Ta bắt mang đi, thì không ai giải thoát cho. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ. - Ðáp.

 Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 8, 18-22

"Con hãy theo Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang qua bờ bên kia. Một luật sĩ đến thưa Người rằng: "Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy". Chúa Giêsu trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu". Một môn đệ khác thưa Người rằng: "Thưa Thầy, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã". Chúa Giêsu trả lời: "Con hãy theo Ta, và hãy để kẻ chết chôn kẻ chết".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đòi hỏi gắt gao nơi các môn đệ, những người muốn đi theo Chúa: Họ phải chấp nhận mọi khó khăn. Khi Ðức Giêsu nói: "Con người không có chỗ tựa đầu". Ngài muốn họ phải quyết liệt từ bỏ mọi ràng buộc với vật chất tiện nghi cũng như mọi tình cảm làm phân tâm. Với những dứt khoát đó, giúp họ có được tự do trong tâm hồn và sống hoàn toàn cho Nước Trời, cho Giáo Hội, cho mọi người. Tôi xin làm môn đệ Ðức Giêsu, tôi mau mắn đi theo tiếng Chúa chưa? hay tôi còn do dự như anh thanh niên kia?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là người Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa. Chúa muốn chúng con tự do đi theo Chúa và chấp nhận từ bỏ. Nhưng rất nhiều khi những lợi lộc vật chất, những tình cảm nhất thời... Làm cho chúng con mù quáng và do dự trước lời mời gọi của Chúa. Xin giúp mỗi người chúng con luôn xác tín rằng: Chúa là lý tưởng duy nhất của mỗi người chúng con. Từ đó chúng con biết từ bỏ những vấn vương thế tục, để trở nên trong sạch và xứng đáng với Chúa hơn. Amen.

Hội thánh mạnh mẽ nhờ Chúa Thánh Thần

 

Đức tin nói với chúng ta: chúng ta nhận được ơn sủng từ nơi Đức Kitô, Đấng cứu chuộc loài người, đó là trung tâm của việc rao giảng Tin mừng. Trên mặt bằng của quá trình văn minh hoá, chúng ta luôn luôn ở thế cạnh tranh, và đáng mừng là, trên thực tế, nhờ vào những sáng kiến nhân ái từ anh chị em, những người chia sẻ phép màu của tình huynh đệ của chúng ta trong tư cách "giáo dân". Nhưng ơn cứu độ, thiên về hành động hơn là trạng thái, Đấng - mà Đức Kitô đã ký thác chúng ta cho Người, để cùng gánh vác mối bận tâm của tất cả mọi Giáo hội và mọi quốc gia - lên tiếng nói với ta nhờ sự thông tuệ trong Thánh Thần và trong Giao ước. Tất cả đều có quyền đối với Tin mừng. So với những vấn đề có liên quan đến việc vận hành hoặc các ban bệ, nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là đặt ưu tiên hàng đầu cho việc giải thích các nghi lễ của Giáo hội, nêm thêm muối cho cách tiếp cận mới với Lời Chúa và để Lời được tự do lên tiếng trong các cộng đoàn và những buổi gặp gỡ của chúng ta. Thoát ra khỏi hình ảnh của mối quan hệ song đôi giữa Hội thánh và thế tục, là phục vụ cho sự gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, và dâng lên của lễ cứu độ mà Hội thánh đứng làm trung gian dâng tiến lễ vật chứ không phải là vị trí chủ nhân hoặc điều hành, hay là hiệu lực xã hội. Tương lai của Giáo hội là đặt thứ tự ưu tiên cho ơn sủng chứ không phải là công cuộc tái chinh phục.

 

Đức cha Gérard Defois

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày