Mùa Thường Niên

Thứ  Ba Tuần XIII

Lễ Thánh Tôma Tông Ðồ

Bài Ðọc I: Ep 2, 19-22

"Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em không còn là khách trọ và khách qua đường nữa, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa: anh em đã được xây dựng trên nền tảng các Tông đồ và các Tiên tri, có chính Ðức Giêsu Kitô làm Ðá góc tường. Trong Người, tất cả toà nhà được xây dựng cao lên thành đền thánh trong Chúa, trong Người, cả anh em cũng được xây dựng làm một với nhau, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trong Thánh Thần.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Xướng: 1) Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa! Hỡi ngàn dân, hãy ca tụng Người. - Ðáp.

2) Vì lòng từ bi Người vững bền trên chúng ta, và lòng trung kiên Người tồn tại đến muôn đời. - Ðáp.

Alleluia: Ga 20, 29

Alleluia, alleluia! - Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 20, 24-29

"Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Bấy giờ trong Mười Hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđy-mô, không ở cùng với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người thì tôi không tin". Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà, và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay vào đây và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm :

Không được xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, không thấy các dấu đinh của Chúa, Tôma đâu có tin. Đức tin đòi hỏi sự khiêm tốn và phó thác hoàn toàn vào Thiên chúa. Tin tưởng và phó thác vào bàn tay uy quyền của Chúa, cộng tác với Chúa, chắc chắn phép lạ sẽ xẩy ra.

Đoạn Tin Mừng của thánh Gioan 20, 24-29 gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Cái lạ lùng kỳ diệu của con người Tôma là đức tin của Ngài cần được kiểm chứng. Tôma rất thực dụng khi chưa thấy Chúa hiện ra, ông không thể nào tin được. Và quả thật, Tôma đã không có mặt những lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với các tông đồ khác. Do đó, các bạn của Ngài báo tin họ đã gặp Chúa Giêsu sống lại, Tôma không tin : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20, 25).

Đọc câu trả lời của Tôma đối với các tông đồ khác, chúng ta có thể đánh giá lòng tin của ông còn thua xa với lòng tin của viên bách quản hay của người đàn bà băng huyết. Tuy nhiên, khi ngẫm nghĩ lại, chúng ta hoàn toàn cảm thông với cách suy nghĩ thực dụng của Tôma.

Không được xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn của Chúa Giêsu, không thấy các dấu đinh của Chúa, Tôma đâu có tin. Đức tin đòi hỏi sự khiêm tốn và phó thác hoàn toàn vào Thiên chúa. Tin tưởng và phó thác vào bàn tay uy quyền của Chúa, cộng tác với Chúa, chắc chắn phép lạ sẽ xẩy ra. Tôma lúc này vẫn chưa trực giác được tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Tôma vẫn chưa trực giác được uy quyền tuyệt đối của Chúa Giêsu: “Người có quyền trên vũ trụ, vạn vật, trên con người. Ngài có quyền trên sự sống và sự chết. Phép lạ lớn lao nhất là Ngài làm cho thân xác Ngài sống lại sau ba ngày bị chôn trong mồ”. Nên, Tôma đã không dám tin vào lời của các tông đồ khác. Tuy nhiên, đức tin đòi hỏi con người phấn đấu. Chỉ cần lời chứng của các tông đồ, chúng ta cũng đã tin Chúa sống lại vì tin vào Chúa phục sinh không đòi hỏi chúng ta phải thấy Ngài, nhưng Kinh Thánh minh chứng về Ngài, các tông đồ làm chứng về Ngài chúng ta hoàn toàn tin vào sự sống lại của Chúa. Tôma, nói thế thì nói, nhưng khi Chúa hiện ra, ông đâu có dám đòi hỏi gì thêm mà trước sự kiện hiển nhiên Thầy mình đang đứng trước mặt mình, Tôma chỉ có thể thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20, 28).

Lời chúc bình an của Chúa Giệsu như muốn đưa các tông đồ về thực tế của vấn đề. Chúa đã sống lại rồi, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin…Cả Tôma và cả các tông đồ khác chỉ biết cúi đầu vâng phục và tin tưởng hoàn toàn vào Chúa phục sinh.

Người Kitô hữu chúng ta phải luôn đi ngược dòng: điều người đời cho là yếu hèn, có lẽ chúng ta cho là mạnh mẽ. Điều người đời cho là dại khờ, có lẽ chúng ta phải cho là khôn ngoan. Thập giá đối với kẻ không tin là dại khờ nhưng đối với những kẻ tin lại là khôn ngoan. Chúa Giêsu đã chẳng nói: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20, 29). Người Kitô hữu chúng ta có phúc vì chúng ta không được may mắn như các tông đồ xưa thấy Chúa phục sinh hiện ra, nhưng chỉ nhờ lời chúng của các tông đồ và nhờ Kinh Thánh, huấn quyền, chúng ta tin vào sự phục sinh của Chúa.

Cầu Nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin vào Chúa.

Lm Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

THÁNH TÔMA, TÔNG ĐỒ

Chúng ta hãy để tương lai cho sự Quan Phòng

Của tình yêu tinh ròng của Trái Tim Chúa,

Tình yêu đó đòi sự trung thành

trong những giây phút hiện tại của chúng ta.

Thánh Marguerite-Marie

"Bình an cho các con"

 

Theo các sự việc bên ngoài, ông Tôma từ chối tin vào ít là ba lời chứng: Lời chứng của người môn đệ Chúa Giêsu yêu quý, lời chứng của bà Maria Mácđala và lời chứng của mười Tông đồ... Ông cũng không thấy rằng ơn bình an qua Chúa Giêsu đã có thể biến đổi các môn đệ. Ví như mọi người thấy, các cửa vẫn còn đóng kín! Tại sao ông Tôma lại đòi điều kiện để tin, trong khi niềm tin trước hết là một ân ban để đón nhận?

Cũng vậy, đối với sự bình an mà Đấng Sống Lại ban cho các môn đệ đang sợ hãi: "Bình an cho các con". Chúa Giêsu còn thêm: "Phúc cho ai không thấy mà tin". Nếu chúng ta muốn được hạnh phúc, hãy mở các cửa của trái tim và của trí khôn chúng ta ra, vô điều kiện và trong niềm tin cậy. Trong trường hợp còn yếu đuối, chúng ta có thể nói lại lời người cha của đứa con bị quỷ ám: "Tôi tin! Nhưng xin Thấy giúp lòng tin yêu kém của tôi!" (Mc 9,24).

 

Các nữ tu Biển Đức tại Đan viện Orbey Méditations- Panorama

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày