Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần XI

Thánh Pau-li-nô, Giám mục Nô-la. Thánh Gioan Phít-sơ Giám mục và Thánh Tôma Mo (Thomas More), tử đạo.

Bài Ðọc I: (Năm II) 2 V 11, 1-4. 9-18. 20

"Người ta xức dầu cho Gioas và reo lên: Vạn tuế đức vua".

Trích sách Các Vua quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, khi bà Athalia, mẹ vua Ocôsia, thấy con mình chết, nên đứng lên giết tất cả dòng dõi nhà vua. Nhưng Giô-saba, con gái của vua Giôram và là chị của Ocôsia, cứu được Gioas, con của Ocôsia khỏi số các con của vua bị sát hại, và giấu nó trong phòng ngủ làm một với bà vú, để bà Athalia không thấy nó và nó khỏi bị giết. Nó ở trong đền thờ Chúa với bà Giôsaba cách bí mật được sáu năm, thời gian bà Athalia cai trị đất nước.

Năm thứ bảy, ông Gioiađa sai người đi tìm các sĩ quan và quân lính, ông đưa họ đi với ông vào đền thờ Chúa. Người ký giao ước với họ, bảo họ thề trong đền thờ Chúa và cho họ thấy con của nhà vua.

Các sĩ quan làm tất cả những điều tư tế Gioiađa truyền dạy: Mỗi người đem các thuộc hạ theo mình, những người lính vào canh ngày Sabbat cũng như kẻ ra canh, đều đến cùng tư tế Gioiađa. Ông trao cho họ giáo mác và khí giới của Ðavít để trong đền thờ Chúa. Mỗi người cầm khí giới đứng từ bên tả đến bên hữu đền thờ và bàn thờ, hộ vệ chung quanh đức vua. Tư tế Gioiađa dẫn hoàng tử ra, đặt triều thiên lên đầu người và trao cho người quyển giao ước. Người ta phong người làm vua và xức dầu cho người. Họ vỗ tay reo lên: "Vạn tuế đức vua!"

Athalia nghe tiếng dân chúng chạy đến, thì đi với dân vào đền thờ Chúa. Bà Athalia thấy vua đứng trên toà như thói thường, có ca sĩ và đội kèn đứng kề bên, và toàn dân trong xứ hân hoan kèn hát, bà liền xé áo mình, kêu lên rằng: "Mưu phản! Mưu phản!" Nhưng Gioiađa truyền cho các sĩ quan đang cầm đầu toán binh lính rằng: "Các ngươi hãy đuổi bà ấy ra khỏi đền thờ, và hễ ai theo bà, thì chém luôn". Vị tư tế nói: "Ðừng giết bà trong đền thờ Chúa". Họ ra tay bắt và lôi bà đi theo đường ngựa vào đến gần cung điện và giết bà tại đó.

Gioiađa ký kết giao ước giữa Thiên Chúa với vua và dân, để họ trở nên dân Chúa; và ký giao ước giữa vua và dân. Toàn dân trong xứ đều ùa vào chùa Baal, phá huỷ các đền thờ, đập tan các bức tượng, và giết luôn thầy cả Mathan trước bàn thờ. Tư tế Gioiađa đặt các toán canh giữ đền thờ Chúa. Toàn dân trong xứ hân hoan, và thành đô được bằng yên: vì bà Athalia bị giết trong đền vua.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 131, 11, 12.13-14. 17-18

Ðáp: Chúa đã kén chọn Sion làm nơi cư ngụ cho mình (c. 13).

Xướng: 1) Chúa đã thề hứa cùng Ðavít một lời hứa quả quyết mà Người sẽ chẳng rút lời. Rằng: "Ta sẽ đặt lên ngai báu của ngươi một người con cháu thuộc dòng giống của ngươi". - Ðáp.

2) Nếu các con ngươi tuân giữ điều ước của Ta, và những luật lệ mà Ta ban ra dạy chúng, thì cả con cháu chúng cũng được muôn đời ngồi cai trị trên ngai báu của ngươi. - Ðáp.

3) Bởi chưng Chúa đã kén chọn Sion, đã thích lựa Sion làm nơi cư ngụ cho mình. Người phán: "Ðây là nơi nghỉ ngơi của Ta tới muôn đời, Ta sẽ cư ngụ nơi đây, vì Ta ưa thích". - Ðáp.

4) Tại đó, Ta sẽ gầy dựng một uy quyền cho Ðavít, sẽ chuẩn bị ngọn đèn sáng cho người được Ta xức dầu. Ta sẽ bắt những kẻ thù ghét người tủi hổ, nhưng triều thiên của Ta chiếu sáng rực rỡ trên mình người. - Ðáp.

 Alleluia: Ga 8, 12

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Ta là sự sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ được ánh sáng ban sự sống". - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 6, 19-23

"Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích trữ cho mình kho tàng dưới đất: là nơi ten sét mối mọt sẽ làm hư nát, và trộm cướp sẽ đào ngạch lấy mất, nhưng các con hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời: là nơi không có ten sét, mối mọt không làm hư nát, trộm cướp không đào ngạch lấy mất: Vì kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó. Con mắt là đèn soi cho thân xác con. Nếu mắt con trong sáng, thì toàn thân con được sáng. Nhưng nếu mắt con xấu kém, thì toàn thân con phải tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con tối tăm, thì chính sự tối tăm, sẽ ra tối tăm biết chừng nào?"

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Tiền bạc, danh lợi... tất cả chỉ là tương đối. Cuộc sống trần gian không gì vững bền. Vui qua, sầu tới. Mây hợp rồi tan. Biến chuyển rồi lại biến chuyển. Nếu khôn ngoan, hãy tích trữ cho mình kho báu vĩnh cửu bằng tình yêu chân thành, sẵn sàng chia sẻ cho anh em những gì có thể. Hãy đong, sẽ được đong lại và được đong đầy tràn.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, xin cho chúng con biết nhận ra rằng mọi sự của con được đón nhận từ Cha. Xin cho chúng con biết sử dụng ân lộc Cha ban theo ý Cha, bằng cách chia sẻ cho anh em nghèo khổ hơn chúng con. Với cách đấy là chúng con đã biết tích trữ cho mình kho báu trên trời. Amen.

Đức tin làm Thiên Chúa hài lòng

 

Nếu bạn đến nhà thờ ngoài giờ lễ, vào những lúc nhà thờ thật yên tĩnh, tôi nghĩ rằng lòng tin của bạn thật mạnh mẽ. Bởi vì chỉ có đức tin mới dẫn đưa bạn đến đó. Hẳn là, Con Thiên Chúa, chính Người là Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta và là bạn hữu của ta, hiện diện thường trực trong Nhà tạm; nhưng để ngắt bạn ra khỏi những mối bận tâm của bạn, để bạn có thể nhích từng bước chân đến với Chúa, ta cần phải nghĩ về Chúa, về sự hiện diện của Chúa; và để có thể nghĩ đến Chúa, ta cần phải có một đức tin đã tuyên tín và năng động. Và khi bạn quỳ gối, mắt nhìn vào Nhà tạm, bạn vẫn còn cần có thêm một niềm tin dự phòng mạnh mẽ. Vì bạn cần phải cầu nguyện, và chính là đức tin sẽ gợi lên và nâng đõ cho lời cầu nguyện của bạn. May thay, nhờ lời cầu nguyện, đức tin làm Thiên Chúa vui lòng.

Lời nguyện âm thầm trong lòng, và dẫu cho nó được công thức hoá; lời kinh lặp đi lặp lại, tự nguyện và kiên trì, nhưng tự phát và tự do. Bạn chớ tìm cách liệt kê ra vô số những lời cầu xin khác nhau, bày ra trước mặt Chúa như những nếp gấp của chiếc quạt nan. Chỉ cần hai hoặc ba lời cầu xin, hai hoặc ba hành động đức tin, lặp lại một cách bình lặng. Ước chi lời cầu nguyện của bạn như làn nước đại dương, nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát êm.

 

Linh mục Giêrônimô, tu sĩ Dòng Sept-Fons

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày