Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Năm Tuần XI

Thánh Lu-i Gông-za-ga, Tu sĩ

Bài Ðọc I: (Năm II) Hc 48, 1-15 (Hl 1-14)

"Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người".

Trích sách Huấn Ca.

Bấy giờ tiên tri Êlia như lửa hồng xuất hiện, lời ông nóng bỏng như ngọn đuốc cháy phừng. Ông đem cho họ một mùa đói khát, và số người ghét ông đã hao đi, vì chúng chẳng giữ được giới răn Chúa. Do lời Chúa phán, ông đóng cửa trời và ba lần khiến lửa trời xuống. Êlia được vinh quang nhờ các việc lạ lùng đã làm, và ai có thể tự hào được vinh quang như người? Bởi lời Chúa là Thiên Chúa, người cứu kẻ chết ra khỏi âm phủ, khỏi quyền sự chết. Người triệt hạ các vua xuống cảnh điêu tàn, bẻ gãy dễ dàng quyền thế của họ, xô kẻ sang trọng rớt khỏi giường nằm. Trên núi Sinai, người đã nghe lời xét xử, và trên núi Horeb, người đã nghe án quyết phục thù. Người xức dầu các vua để báo oán và đặt các tiên tri để nối nghiệp mình. Người đã được cất đi trong bầu lửa, trong xe ngựa kéo đi. Người đã nên dấu chỉ sự đe phạt qua các thời đại, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa, để giao hoà cha với con, và chấn hưng lại những chi họ Giacóp. Phúc cho những ai đã thấy người, và được hân hạnh thiết nghĩa với người: Vì chúng tôi chỉ được sống trong cuộc sống này, sau giờ chết, danh tiếng của chúng tôi sẽ được như thế. Êlia được che khuất trong gió cuốn, và Êlisê được trọn vẹn thần trí của người. Trong đời người, người không sợ vương tướng, và không quyền lực nào thắng được người, cũng không ai vượt người trong lời nói, và khi người chết rồi, xác người vẫn nói tiên tri. Khi còn sống, người đã làm những phép lạ, và khi đã qua đời, người đã làm những việc kỳ diệu.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 3-4. 5-6. 7

Ðáp: Người hiền đức, hãy mừng vui trong Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh, công minh chính trực là nền kê ngai báu. - Ðáp.

2) Một làn lửa đi trước thiên nhan, để đốt những quân đối nghịch chung quanh Chúa. Chớp của Người sáng rực cõi trần, địa cầu xem thấy và run rẩy sợ hãi. - Ðáp.

3) Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. - Ðáp.

4) Hãy hổ ngươi tất cả những ai phụng thờ hình ảnh, những ai khoe khoang về thần tượng, bao nhiêu chúa tể hãy cúc cung bái lạy Người. - Ðáp. 

Alleluia: Tv 144, 13bc

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 6, 7-15

"Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

"Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

"Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài biết rõ chúng ta cần gì và điều gì tốt hơn cho chúng ta. Vì thế khi cầu nguyện không nên lải nhải nhiều lời. Nhưng Chúa vẫn muốn lắng nghe những lời tâm tình của ta, những quan tâm của ta đối với cuộc sống, với anh em... chứ không phải là những nhu cầu cá nhân, ích kỷ. Chúng ta hãy xin Ðức Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện đẹp ý Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta phải đặt trong tương quan Cha-con với Thiên Chúa. Cha muốn gì, con xin vâng.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi xưa Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện. Ngày nay, mỗi khi chúng con đến với Chúa, xin Chúa sai Thánh Thần Chúa hướng dẫn chúng con cầu nguyện, để chúng con biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Cha.

Lạy Cha, chúng con tin thật Cha yêu thương chúng con hơn chính chúng con tự thương mình. Chúng con xin phó thác cuộc đời chúng con vào tình thương của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Cử hành bàn tiệc Thánh

 

Ở vị trí trung tâm của đời sống Kitô hữu, Bí tích Thánh thể - việc cử hành nghi lễ tưởng nhớ Đức Giêsu Kitô - giải nghĩa cho tất cả. Sự sống, buổi tạo thiên lập địa, lịch sử loài người. Trên hết mọi sự, bí tích Thánh thể là sự hiện diện của Thiên Chúa nhập thể trong nhân loại, trong kiếp phàm nhân. Thiên Chúa hiện diện gần gũi mọi người để kết nối và cứu chuộc họ, mở ra một không gian vô tận của tình trìu mến, lòng trắc ẩn, sự phục sinh. Lịch sử của Thiên Chúa đi đến đỉnh cao trong cuộc phiêu lưu của một sự trao ban, của một tình yêu say đắm, yêu đến mức chịu chết để cho tất cả được sống hạnh phúc.

Bàn tiệc Thánh gợi lên và ám chỉ sức sống của sự phục sinh. Truyền thống Do thái cho ta thấy tầm quan trọng của việc cả gia đình cùng quây quần dùng bữa với nhau. Đó là dấu chỉ của một sự hiện diện quy tụ họ lại. Những con người được dưỡng nuôi bởi một Thiên Chúa là Đấng khơi gợi lên nơi họ sự chia sẻ, sự cầu nguyện, sự lắng nghe, cử chỉ tạ ơn. Thiên Chúa làm nảy sinh bình an, lòng thương xót, ơn tha thứ và sự đổi mới những tâm hồn. Bàn tiệc Thánh là nơi cử hành cuộc tưởng niệm, nơi ta được dự phần vào công trình của Thiên Chúa nhân lành và hay chạnh lòng thương. Tấm bánh là bảo chứng cho lương thực và rượu, cho niềm vui sống. Ánh sáng cùng với Lời soi sáng, lên tiếng nói, thuật lại và giải thích cho ta mọi sự.

 

Jean-Daniel Mischler, o.s.b

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày