Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Bảy Tuần X

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 19, 19-21

"Êlisê chỗi dậy đi theo Êlia".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia xuống núi tìm đến cùng Êlisê, con ông Saphat, đang cày với mười hai đôi bò; chính Êlisê là người dẫn đôi bò thứ mười hai. Êlia tiến đến gần ông và ném áo choàng mình trên ông. Êlisê bỏ đôi bò đó, chạy lại Êlia và thưa rằng: "Xin cho tôi về hôn cha mẹ tôi đã, rồi tôi sẽ theo Ngài". Êlia nói với ông: "Cứ về rồi trở lại, vì ta đã làm gì ngươi đâu?" Êlisê rời Êlia, bắt đôi bò làm thịt, lấy cày làm củi, nấu thịt bò và đem cho dân chúng ăn. Ðoạn Êlisê chỗi dậy đi theo làm đồ đệ Êlia.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 15, 1-2a và 5. 7-8. 9-10

Ðáp: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con (c. 5a).

Xướng: 1) Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa tể con; Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của con, chính Ngài nắm giữ vận mạng của con. - Ðáp.

2) Con chúc tụng Chúa vì đã ban cho con lời khuyên bảo, đó là điều lòng con tự nhủ, cả những lúc đêm khuya. Con luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt con, vì Chúa ngự bên hữu con, con sẽ không nao núng. - Ðáp.

3) Bởi thế lòng con vui mừng và linh hồn con hoan hỉ, ngay cả đến xác thịt của con cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn con trong âm phủ, cũng không để thánh nhân của Ngài thấy điều hư nát. - Ðáp.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! - Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến; bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 33-37

"Thầy bảo các con: đừng thề chi cả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Ðừng bội thề, nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ðừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có, không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Chúa Giêsu dạy chúng ta đừng nên thề. Cứ sống thành tín, tự nó đã làm cho lời của chúng ta có giá trị, có uy tín. Thề thốt mà bất tín thì cũng vô ích.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho cuộc sống của chúng con mỗi ngày mỗi trở về nguồn. Trở về con người nguyên thủy mà Thiên Chúa tạo dựng. Ðể cuộc sống của chúng con luôn thể hiện được sự chân thành, nét trong sáng của một tâm hồn ngay thẳng. Amen.

Tiếng "xin vâng" của ngày khai sinh Hội Thánh

Không ai có thể đơn độc một mình, khép kín, cuộn mình lại với chính mình, mà hóa thành Hội Thánh. Đức Maria cho chúng ta diệu cảm nhận ra nơi Mẹ mẫu gương một Hội Thánh cởi mở và biết đối thoại. Theo một nghĩa nào đó, chính là nhờ gương mặt của Mẹ trong tư cách là một nữ giáo dân, là một người mẹ, một người chị em, bạn hành hương trong đức tin; là người đã nói tiếng "xin vâng" của ngày khai sinh Hội Thánh, tức là ngày Truyền Tin. Mẹ lặp lại tiếng "xin vâng" dưới chân thập giá, rồi đem thông chia và tuyên bố lời đáp ấy vào ngày Thánh Thần Hiện Xuống, giữa lòng Hội Thánh tiên khởi. Mẹ cầu nguyện với các tông đồ, xin cho những gì đã xảy ra ngày Thánh Thần Hiện Xuống có thể tái diễn ở những nơi khác, vào những thời khác. Tiếp theo tiếng "xin vâng" của Đức Maria, chúng ta nghe tiếng "vâng, tôi tin" và tiếng "vâng, tôi muốn" của người dự tòng sắp trở nên thành viên của Hội Thánh nhờ phép thánh tẩy.

Hội Thánh ở  "trong thế gian" đang đau khổ; Hội Thánh vui, hy vọng cùng với thế gian, chia sẻ vui buồn của loài người. Hội Thánh không dửng dưng vô cảm trước bất cứ cái gì liên quan đến con người. Hội Thánh sống trong thế gian và vì thế gian, tỏ lập trường trong các vấn đề công bình, chân lý, tự do và tình thương đối với con người.

 

José Maria Amaiz

Revivre la Pentecôte avec Marie

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày