Mùa Thường Niên

Năm II

Thứ Sáu Tuần X

Bài Ðọc I: (Năm II) 1 V 19, 9a. 11-16

"Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa".

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái hang. Có lời Chúa phán cùng ông rằng: "Hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa". Bỗng Chúa đi qua; có một cơn gió mạnh xé núi non và nghiền nát đá trước mặt Chúa. Nhưng Chúa không ở trong gió bão. Sau trận gió bão thì đất động; Chúa cũng không ở trong cơn động đất. Sau cơn động đất thì có lửa; nhưng Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa thì có tiếng gió hiu hiu. Vừa nghe thấy, Êlia liền lấy áo choàng che mặt lại, đi ra đứng ở cửa hang. Bỗng có tiếng nói với ông: "Hỡi Êlia, ngươi làm gì ở đây?" Ông thưa: "Lòng nhiệt thành với Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Israel đã phản bội với giao ước của Chúa, phá huỷ các bàn thờ, dùng gươm giết các tiên tri của Chúa, chỉ còn con sống sót và họ đang tìm hại mạng sống con". Nhưng Chúa phán cùng ông: "Hãy lên đường trở về qua lối sa mạc miền Ðamas. Tới nơi, ngươi hãy xức dầu phong Hazael làm vua Syria, xức dầu phong Giêhu con ông Namsi làm vua Israel, và xức dầu cho Êlisê, con Saphat người xứ Abel-Mêhula, làm tiên tri thế ngươi".

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 26, 7-8a. 8b-9abc. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, con tìm kiếm dung nhan Chúa (c. 8b).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu, xin thương xót và nhậm lời con. Về Chúa, lòng con tự nhắc lời: "Hãy tìm ra mắt Ta". - Ðáp.

2) Và lạy Chúa, con tìm ra mắt Chúa, xin Chúa đừng ẩn mặt xa con, xin đừng xua đuổi tôi tớ Người trong thịnh nộ. Chúa là Ðấng phù trợ con, xin đừng hất hủi con. - Ðáp.

3) Con tin rằng con sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh. Hãy chờ đợi Chúa, hãy sống can trường, hãy phấn khởi tâm hồn và chờ đợi Chúa! - Ðáp.

Alleluia: Ga 1, 14 và 22b

Alleluia, alleluia! - Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 5, 27-32

"Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy người xưa rằng: "Chớ ngoại tình". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.

"Có lời dạy rằng: "Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị". Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa".

Ðó là lời Chúa.

Suy Niệm:

Lề Luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo Luật là sống theo Chúa. Thế nhưng Luật Lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh, theo thời gian. Ðức Giêsu tuyên bố rõ ràng: Ngài không phá đổ Luật Cựu Ước, nhưng Ngài canh tân để bộ Luật sáng chói hơn. Luật Cựu Ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài. Còn Luật Ðức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động. Vì thế Luật Ðức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn và buộc người ta phải hoán cải tận căn rễ của sự tội.

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, người đời thường nói: Lòng đầy miệng mới thốt ra. Xin Cha giúp chúng con mang đầy những tâm tình tốt, để lời nói hành động của chúng con là dấu chứng của một tâm hồn trong sáng. Qua con người của chúng con là biểu hiện hình ảnh sống động một Thiên Chúa tình yêu. Xin Thánh Thần của Ðức Giêsu thánh hóa, và cầu bầu cho chúng con. Amen.

Chúa Giêsu phục vụ, Chúa Giêsu cứu độ!

 

Lương thực của Người là thực thi ý của Chúa Cha, Cha chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Cha để cho Thánh Ý Chúa Cha cũng là ý chúng ta được hoàn tất. Không phải chỉ là lời tụng ca, mà còn là niềm cậy trông, lời khẩn cầu trong tình phụ tử. Hôm nay đây như mọi khi, Chúa muốn chúng ta làm điều Người đã làm trước đây: quỳ xuống dưới chân anh em, trở thành huynh đệ của anh em mình, thăm viếng, giúp đỡ, quan tâm đến sự phát triển của họ, đặc biệt là với tư cách con cái Thiên Chúa, kẻ mà Thiên Chúa đã hiến thân mình và bửu huyết chịu chết để cứu họ. Phục vụ: làm người quản gia hay chủ nhà phải hiểu thế nào là phục vụ, nhờ lòng tin mà được cứu độ... Phục vụ cùng lúc với cứu độ: đó là sự thách thức của người Kitô hữu mà Chúa đặt ra cho chúng ta. Khi được lãnh nhận sự sống của Thiên Chúa, chúng ta có thể phản ánh nó qua việc phục vụ của mình; và qua việc phản ảnh sự sống đó, chúng ta có thể giúp đỡ cho những người mà chúng ta phục vụ, giúp họ tự vấn, khám phá ra tác giả, Chúa Cha. Đúng thế, ước gì Chúa Cha ban cho chúng ta được lớn mạnh trong mối liên kết cha con mà Ngài hằng ao ước ban cho ta từ muôn thuở! Và ước gì đó sẽ là niềm vui muôn đời của ta! Ước gì bí tích Thánh thể luôn là nơi và mầu nhiệm mà chúng ta có thể tìm lại bản thân, là nơi chúng ta sẽ cùng ở bên nhau và trong sự sống của Thiên Chúa. Hỡi những người con được Chúa Cha chúc phúc, hãy trở thành Mình Thánh Chúa Kitô mà chúng ta được lãnh nhận, là Người phục vụ và là Thiên Chúa.

 

Hugues-François Rovarino, o.p

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày