MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ SáuTuần XVI

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 20, 1-17

"Luật do Môsê đã ban ra".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán bảo những lời sau đây: "Ta là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã dẫn dắt ngươi ra khỏi vùng Ai-cập, khỏi nhà nô lệ. Ngươi không được thờ thần nào khác trước mặt Ta, đừng chạm trổ tượng gỗ, hay vẽ hình các vật trên trời, dưới đất, trong nước, dưới lòng đất. Đừng thờ lạy và phụng sự các hình tượng ấy, vì Ta là Chúa, Thiên Chúa ngươi, Chúa hùng mạnh, Chúa ganh tị, trừng phạt con vì tội lỗi cha, cho đến ba bốn đời, những kẻ ghét Ta; Ta tỏ lòng nhân lành đến ngàn đời đối với những ai kính mến Ta, và tuân giữ các giới răn Ta.

"Ngươi đừng lấy danh Chúa, Thiên Chúa ngươi, mà lường gạt, vì Chúa không thể không trừng phạt kẻ nào lấy danh Người mà lường gạt.

"Ngươi hãy nhớ thánh hoá ngày Sabbat. Ngươi làm lụng và làm tất cả mọi việc trong sáu ngày, còn ngày thứ bảy là ngày Sabbat, thì thuộc về Chúa, Thiên Chúa ngươi; trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi tớ nam nữ, súc vật, ngoại kiều trọ trong nhà ngươi, tất cả không được làm việc gì. Vì trong sáu ngày, Chúa đã tạo dựng trời, đất, biển, và tất cả mọi vật trong đó, rồi Người nghỉ trong ngày thứ bảy: cho nên Chúa chúc phúc và thánh hoá ngày Sabbat.

"Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để ngươi được sống lâu dài trong xứ mà Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi.

"Ngươi chớ giết người; chớ phạm tội ngoại tình; chớ trộm cắp; chớ làm chứng dối hại anh em mình; chớ tham lam nhà của kẻ khác, chớ ham muốn vợ bạn hữu, tôi tớ nam nữ, bò, lừa và bất cứ vật gì của bạn hữu".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 18, 8. 9. 10. 11

Đáp: Lạy Chúa, Chúa có lời ban sự sống đời đời (Ga 6, 69).

Xướng: 1) Luật pháp Chúa toàn thiện, bồi bổ tâm linh; chỉ thị Chúa cố định, phá ngu kẻ dốt. - Đáp.

2) Giới răn Chúa chánh trực, làm hoan lạc tâm can; mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt. - Đáp.

3) Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời; phán quyết Chúa chân thực, công minh hết thảy. - Đáp.

4) Những điều đó đáng chuộng hơn vàng, hơn cả vàng ròng; ngọt hơn mật, và hơn cả mật chảy tự tàng ong. - Đáp.

 

Alleluia: Gc 1, 13

Alleluia, alleluia! - Do ý định của Thiên Chúa, Người đã sinh chúng ta bằng lời sự thật, để chúng ta nên như của đầu mùa các tạo vật. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 13, 18-23

"Kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Vậy các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó: đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết ngạt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả, đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Qua dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu đưa ra bốn mẫu người khi đón nhận Lời Chúa:

- Đón nhận một cách ơ hờ, lãnh đạm, không tha thiết với Lời Chúa.

- Đón nhận, nhưng chỉ nhất thời hay thay đổi.

- Có lòng tha thiết nghe Lời Chúa nhưng tâm hồn lo toan trăm mối nên cuối cùng cũng không sinh kết quả.

- Còn người biết chăm chú lắng nghe, tìm hiểu, và ra sức đem ra thực hành thì sinh hoa kết quả gấp trăm.

Vậy mỗi người chúng ta hãy tự xét xem mình thuộc loại người nào khi đón nhận Lời Chúa.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Lắng nghe Lời Chúa thôi chưa đủ, chúng con còn phải biết sống Lời Chúa. Chúng con ý thức rằng việc giữ đạo không chỉ là một mớ lý thuyết suông, nhưng còn được thể hiện trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác tích cực với Lời Chúa và ơn Chúa, để làm cho đời sống đức tin của chúng con tăng trưởng và mang lại kết quả viên mãn. Amen.

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 13,18-23)

Thánh sử Mátthêu cho ta biết: Chúa Giêsu giải thích về dụ ngôn Người gieo ging:

Ai nghe rao giảng Nước Trời không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là hạt đã gieo bên vệ đường.

Còn kẻ gieo trên sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận, nhưng không đâm rễ, là kẻ nông nổi nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, vấp ngã ngay.

Kẻ gieo vào bụi gai, là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, không sinh hoa kết quả.

Kẻ được gieo trên đất tốt, là kẻ nghe Lời, hiểu, tất nhiên sinh hoa kết quả: kẻ được gấp trăm, kẻ sáu chục, kẻ được ba chục.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được như hạt ging gieo trên đất tốt, hạt sẽ bám r chặt, tốt tươi, sinh hoa kết trái dồi dào, đừng như hạt gieo bên vệ đường, gieo trên sỏi đá hay gieo giữa bụi gai. Xin cho chúng con đọc Lời Chúa, tìm hiu, học hỏi, để hiểu rõ và ứng dụng trong cuộc sống, để đời chúng con có Lời Chúa là ánh sáng soi đường, không bao giờ đi trong tối tăm lầm lạc. Xin Chúa nhận lời chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày