MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ TưTuần XVI

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 16, 1-5. 9-15

"Ta sẽ cho mưa bánh từ trời rơi xuống".

Bài trích sách Xuất Hành.

Con cái Israel rời bỏ Êlim và đến hoang địa gọi là Sin, nằm giữa Êlim và Sinai, nhằm ngày mười lăm tháng hai, kể từ khi rời bỏ đất Ai-cập. Toàn thể cộng đoàn con cái Israel kêu trách Môsê và Aaron, họ nói với hai ông rằng: "Thà chúng tôi chết trong đất Ai-cập do tay Chúa, khi chúng tôi ngồi kề bên nồi thịt và ăn bánh no nê. Tại sao các ông dẫn chúng tôi lên sa mạc này, để cả lũ phải chết đói như vầy?"

Chúa liền phán cùng Môsê rằng: "Đây Ta sẽ cho bánh từ trời rơi xuống như mưa: dân chúng phải đi lượm bánh đủ ăn mỗi ngày, để Ta thử coi dân có tuân giữ lề luật của Ta hay không. Nhưng mỗi ngày thứ sáu phải lấy gấp đôi phần mình quen lượm hằng ngày".

Môsê nói cùng Aaron rằng: "Hãy ra lệnh cho toàn thể cộng đoàn con cái Israel biết: Phải đến trước mặt Chúa, vì Người đã nghe lời các ngươi kêu trách rồi". Đang khi Aaron nói cùng toàn thể cộng đoàn con cái Israel, họ nhìn về phía sa mạc, thì đây vinh quang của Chúa hiện ra trong đám mây. Và Chúa phán cùng Môsê rằng: "Ta đã nghe tiếng kêu trách của con cái Israel; ngươi hãy nói với họ rằng: "Chiều nay các ngươi sẽ ăn thịt, và sáng mai sẽ ăn bánh no nê, như thế các ngươi sẽ nhận biết rằng Ta là Thiên Chúa các ngươi".

Chiều hôm ấy, có chim cút bay tới che rợp các trại, và sáng hôm sau có sương sa xuống quanh trại. Tới lúc sương tan trên mặt đất, thì thấy có vật gì nho nhỏ tròn tròn như hột sương đông đặc trên mặt đất. Con cái Israel thấy vậy, liền hỏi nhau rằng: "Man-hu", có nghĩa là "Cái gì vậy?", vì họ không biết là thứ gì. Môsê liền nói với họ: "Đó là bánh do Chúa ban cho anh em ăn".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 77, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28

Đáp: Chúa đã ban cho họ được bánh bởi trời (c. 24b).

Xướng: 1) Họ đã thử thách Thiên Chúa trong lòng, bằng cách đòi lương thực theo sở thích. Họ buông lời nói nghịch cùng Thiên Chúa, rằng: "Thiên Chúa dọn được bàn ăn trong hoang địa này chăng?" - Đáp.

2) Nhưng Người đã ra lệnh cho ngàn mây trên cõi cao xanh, và Người đã mở rộng các cửa trời, Người đã làm mưa Manna xuống để họ ăn, và Người ban cho họ được bánh bởi trời. - Đáp.

3) Con người được ăn bánh của những bậc hùng anh; Người đã ban cho họ lương thực ăn tới no nê. Người đã khiến gió đông từ trời nổi dậy, và trổ quyền năng dẫn luồng gió Nam thổi tới. - Đáp.

4) Người làm cho thịt mưa xuống trên họ như thể bụi tro, và những loài cầm điểu rơi xuống tựa hồ cát biển. Chúng đã rơi rớt vào trong dinh trại, chung quanh mọi nơi cư xá của họ. - Đáp.

 

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 13, 1-9

"Nó sinh hoa kết quả gấp trăm".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Hình ảnh người đi gieo giống trong bài Tin Mừng ta thấy thật lạ: không những chỉ gieo vào đất tốt, mà còn gieo cả vào những đất không mấy hy vọng như sỏi đá, bụi gai... Nhưng cuối cùng, chỉ có những hạt rơi vào đất tốt mới sinh hoa kết trái.

Thiên Chúa của chúng ta cũng vậy, mặc dù con người có tội lỗi đến đâu đi nữa, nhưng ơn Chúa vẫn tuôn tràn trên tất cả. Nếu chúng ta để cho ơn Chúa biến đổi, Ngài sẽ làm cho chúng ta được kết quả gấp trăm. Còn nếu chúng ta cố chấp, lười biếng... khiến hạt giống bị chết nghẹt, đó là trách nhiệm về phía chúng ta. Đức Giêsu dạy cho chúng ta phải biết tin tưởng vào sức mạnh của Chúa và tích cực cộng tác với ơn Chúa ban.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, ơn của Chúa sẽ không có hiệu lực nếu như lòng chúng con không phải là những thửa đất tốt. Hồng ân Chúa chúng con lãnh nhận cũng đã nhiều, Lời Chúa chúng con nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuộc sống của chúng con chẳng chút gì chuyển biến bởi vì lòng chúng con đầy những gai góc, sỏi đá của hận thù, ghen ghét, lo toan... Xin Chúa hãy thanh tẩy tâm hồn chúng con để chúng con đón nhận và sống ơn Chúa một cách hữu hiệu hơn. Amen.

THỨ TƯ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 13,1-9)

Thánh Mátthêu tường thuật: vừa bước ra khỏi nhà, ngồi ven biển, dân lũ lượt kéo đến. Chúa phải xuống thuyền giảng dạy. Chúa dùng dụ ngôn Người gieo ging nói về Nước Trời: có hạt rơi xuống vệ đường, bị người đạp xéo lên, hư mất; có hạt rơi trên sỏi đá, đâm rễ, không chỗ bám, nắng lên, héo và chết đi; có hạt rơi vào bụi gai, mọc lên, bị nghẹt, không phát triển được; nhưng chỉ hạt rơi vào đất tốt mới sinh hoa, kết trái, hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Chúa kết luận: "Ai có tai thì nghe."

Tâm hồn thân xác như thửa đất trống, ta phải làm sao để thửa đất thân xác, tâm hồn trở nên mảnh đất phì nhiêu cho Lời Chúa có thể mọc lên, bám rễ sâu và phát triển, sinh hoa kết trái. Muốn được vậy, thật đơn giản: Lắng nghe lời Chúa, suy ngẫm, rồi đem thực hành.

Lạy Chúa, chúng con nghe Lời Chúa, nhưng chúng con chưa khẩu niệm tâm suy, chưa hiểu rõ được ý nghĩa thực sự Chúa nhắn gởi trong đó, nên Li Chúa chưa sinh hoa kết trái, chưa làm chúng con hiểu, chưa bám rễ sâu khiến chúng con biết ăn năn hi cải, làm cho cuộc sống ngày ging Chúa hơn. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con để chúng càng ngày càng sống tốt hơn, hợp ý Chúa hơn.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày