MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Ba Tuần XVI

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 14, 21 - 15, 1

"Con cái Israel đi qua giữa biển ráo chân".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, khi Môsê giơ tay trên biển, thì bằng một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, Chúa dồn biển lui và làm cho biển khô cạn. Nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước dựng lên như bức thành hai bên tả hữu. Người Ai-cập đuổi theo, toàn thể binh mã của Pharaon, chiến xa và kỵ binh đi theo sau Israel vào giữa lòng biển.

Lúc gần sáng, qua cột mây lửa, Chúa nhìn xuống hàng ngũ Ai-cập, gây rối loạn trong hàng ngũ chúng. Người lật đổ bánh xe, khiến xe tiến tới thật vất vả. Người Ai-cập nói: "Ta hãy chạy trốn Israel, vì Chúa chiến đấu giúp họ, chống chúng ta".

Chúa phán bảo Môsê: "Hãy giơ tay trên biển để nước trở lại vùi dập người Ai-cập, chiến xa và kỵ binh của chúng". Môsê giơ tay trên biển, và lúc tảng sáng, biển trở lại như cũ. Người Ai-cập chạy trốn, gặp ngay nước biển ập lại. Chúa xô chúng ngã giữa lòng biển. Nước trở lại, vùi dập chiến xa và kỵ binh. Toàn thể quân lực của Pharaon đã theo dân Israel xuống biển, không còn tên nào sống sót. Còn con cái Israel đã đi giữa lòng biển khô cạn, nước dựng như bức thành hai bên tả hữu.

Ngày đó Chúa cứu Israel khỏi tay Ai-cập. Và họ thấy xác người Ai-cập trôi dạt đầy bờ, và thấy cánh tay oai hùng của Thiên Chúa đè bẹp Ai-cập, toàn dân kính sợ Chúa, tin vào Chúa và vào Môsê tôi tớ Người.

Bấy giờ Môsê cùng với con cái Israel hát mừng Chúa bài ca này: "Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì uy linh Người cao cả, Người đã ném ngựa và người xuống biển khơi".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Xh 15, 8-9. 10 và 12. 17

Đáp: Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả (c. 1a).

Xướng: 1) Gió hận thù của Chúa thổi lên dồn nước đông lại, những dòng nước đứng dựng lên như thể bức tường, sóng cả vực sâu đông đặc giữa biển khơi. Tên địch tự nhủ: "Ta rượt theo và truy nã, ta sẽ tuốt gươm ra, tay ta sẽ lột trần bọn chúng". - Đáp.

2) Nhưng Chúa đã thổi gió lên, biển đã nuốt trơn quân thù, chúng chìm lỉm như hòn chì giữa nước biển bao la. Chúa giơ tay hữu ra, đất đã nuốt trửng quân thù, vì tình thương Chúa lãnh đạo dân tộc Người giải thoát. - Đáp.

3) Chúa sẽ đưa họ tới và định cư trên núi thuộc cơ nghiệp Người; ở chính nơi mà Chúa đã chọn làm nhà trú ngụ, lạy Chúa, nơi thánh điện mà tay Chúa đã dựng nên. - Đáp.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 12, 46-50

"Người giơ tay trên các môn đệ mà nói: Đây là mẹ Ta và là anh em Ta".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: "Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia". Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: "Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Tình huyết nhục là tình rất thân thiết. Đức Giêsu là con người. Ngài cũng sống theo tình cảm đó. Tuy nhiên ở đây, không phải Đức Giêsu coi nhẹ tình gia đình tự nhiên, cũng không phải Ngài lãnh đạm với mẹ và anh em của Ngài. Nhưng Ngài muốn đề cao hơn mối liên hệ thiêng liêng trong niềm tin và lòng yêu mến. Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra một tiêu chuẩn để có thể trở thành những thành viên trong đại gia đình của Chúa: đó là nghe và thi hành ý Chúa.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, chúng con cảm tạ Cha, vì trong Đức Giêsu, Con Cha, Cha đã liên kết chúng con - tất cả nhân loại nên một trong đại gia đình của Cha, và cho chúng con được gọi Áp-ba! Cha ơi! Đó là một hồng ân trọng đại Cha ban cho chúng con. Xin giúp chúng con ý thức chúng con chỉ thực sự là con của Cha, là anh chị em với nhau, khi chúng con thực thi ý Cha. Chúng con cầu xin, vì danh Đức Giêsu Con Cha. Amen.

THỨ BA CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 12,46-50)

Thánh Mátthêu tường thuật: Có người báo với Đức Giêsu: Mẹ và anh em Người đang đứng ở ngoài, tìm gặp Người. Chúa ôn tồn trả lời: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? ” Rồi Người giơ tay ch môn đệ: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi."

Nghe qua tưởng như Chúa vô tình với Mẹ, nhưng không phải, mà là một lời xác minh: tất cả ai thi hành thánh ý Chúa Cha, là Cha Người, và cũng là Cha chúng ta, người ấy là Mẹ Chúa. Ta biết, biến cố Truyền Tin, Đức Maria vâng lệnh Thiên sứ chuyển Lời Thiên Chúa Cha làm Mẹ Đấng Cứu thế, Mẹ đã là Mẹ Đức Kitô ngay từ đó, như lời Chúa vừa xác minh trong đoạn Tin Mừng trên.

Lạy Chúa, tất cả mọi người đều là anh em một Cha, mà Chúa là Anh Cả trong gia đình Thiên quốc, nơi quy tụ tất cả con cái Chúa từ bao thế hệ: muôn vàn Thiên sứ, muôn vàn linh hồn tiền nhân làm tốt nhiệm vụ hiệp công cứu chuộc, nay được hưởng hạnh phúc cùng Cha trên Nhà Cha. Chúng con mong, tuân hành Lời Chúa dạy, đem thực hành, chúng con cũng được gia nhập làm thành viên trong Nhà Cha trên trời. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày