MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy Tuần XV

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 12, 37-42

"Đêm đó, Chúa dẫn dắt Israel ra khỏi đất Ai-cập".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, con cái Israel đi từ Ramessê tới So-coth, số đàn ông đi bộ, không kể con nít, chừng sáu trăm ngàn. Và cũng có vô số dân tứ chiến cùng đi với họ, và vô số chiên bò và súc vật. Họ làm bánh không men bằng bột mang theo từ Ai-cập, vì lúc ra đi họ bị thối thúc rời Ai-cập, không kịp nhào men và cũng không kịp chuẩn bị lương thực.

Thời gian con cái Israel cư ngụ ở Ai-cập là bốn trăm ba chục năm. Thời kỳ đó đã mãn vào ngày toàn thể đạo binh của Chúa đi ra khỏi đất Ai-cập. Đêm đó là đêm phải giữ để kính nhớ Chúa đã dẫn đưa họ ra khỏi đất Ai-cập. Qua các thế hệ, mọi con cái Israel phải giữ đêm ấy.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 135, 1 và 23-24. 10-12. 13-15

Đáp: Bởi đức từ bi Người muôn thuở.

Xướng: 1) Hãy ca ngợi Chúa, bởi Người hảo tâm, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Người đã nhớ chúng tôi, khi chúng tôi bị nhục nhằn, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Và Người đã cứu chúng tôi thoát khỏi địch nhân, bởi đức từ bi Người muôn thuở. - Đáp.

2) Người sát phạt người Ai-cập, giết con đầu lòng của họ, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Và Người đã đưa Israel ra khỏi giang san họ, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Do tay dũng lực và thẳng cánh tay giơ, bởi đức từ bi Người muôn thuở. - Đáp.

3) Người đã chia đôi Biển Đỏ ra, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Và đưa Israel qua giữa trung tâm, bởi đức từ bi Người muôn thuở. Người đã gìm Pharaon và binh mã xuống Biển Hồng, bởi đức từ bi Người muôn thuở. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 144, 13cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 12, 14-21

"Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

"Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Isaia tuyên sấm về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa. Người Tôi Tớ được Chúa yêu thương. Thiên Chúa ban Thần Khí xuống trên Ngài để Ngài đem Tin Mừng cứu độ đến cho toàn dân. Người Tôi Tớ này hiền lành khiêm tốn, âm thầm và đầy tình xót thương. Người Tôi Tớ của Thiên Chúa đó chính là hình ảnh tiên báo về Đức Giêsu. Con Thiên Chúa, Ngài đã bị sát tế vì phần rỗi con người. Ngài không muốn bị mất bất cứ ai. Chính vì thế, Con Thiên Chúa đã sống một đời sống như con người để dạy dỗ, giúp đỡ và dùng chính Máu Mình để làm chứng cho một tình yêu.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa. Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con đến độ Chúa như bị xóa nhòa, bị che lấp đi, bị thu nhỏ lại để cho chúng con được lớn lên trong tình yêu tha nhân. Và đấy là con đường duy nhất dành cho người tôi trung của Thiên Chúa. Amen.

THỨ BẢY CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 12,14-21)

Thánh sử Mátthêu thuật: Ra khỏi đám đông, người Pharisêu tìm cách giết Chúa, Chúa lánh khỏi nơi ấy. Dn theo Chúa, và được Chúa chữa lành nhiều bệnh tật. Theo sách Ngôn sứ Isaia, Chúa chính là người được Thiên Chúa Cha tuyển chọn, được Thần Khí Chúa Cha ngự, để loan báo công cho muôn dân; Người hiền từ nhân hậu, ngay như bụi lau bị giập, Người cũng không nỡ bẻ gãy; tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt

Như ngôn sứ Isaia báo: Chúa Giêsu chính là Đấng phải đến muôn dân mong đợi. Người công chính, hiền hoà, nhân hậu, xót thương mọi con cái, đem Lời Hằng sống giáo dục, hướng dẫn họ sống theo đường ngay nẻo chính để được đoàn tụ với Cha trên Nước Trời. Suốt ba năm, Người đi khắp ba miền Galilê, Samari, và Giuđa rao giảng Tin Mừng Cứu độ, cứu khốn phò nguy, và sau hết, chết trên Thập giá để mọi người được tr lại làm con nghĩa thiết của Thiên Chúa Cha.

Lạy Chúa, vì yêu chúng con, muốn chúng con an hưởng hạnh phúc Nước Trời cùng với Cha của Chúa, cũng là Cha của chúng con. Chúa dạy chúng con Lời Hằng sống để sống yêu thương ngay chính, làm lành, lánh dữ, yêu thương và tha thứ mọi lầm lỗi anh em, hơn là giữ lòng thù hận, cách ly với mọi người, đ mọi người cùng được hưởng hạnh phúc bên Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày