MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ SáuTuần XV

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 11, 10 - 12, 14

"Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê và Aaron đã làm các phép lạ trước mặt Pharaon như đã chép. Nhưng Chúa để cho Pharaon vẫn cứng lòng, không cho phép con cái Israel ra khỏi nước mình.

Tại Ai-cập, Chúa phán cùng Môsê và Aaron rằng: "Tháng này đối với các ngươi là tháng đầu, tức là tháng đầu năm. Các ngươi hãy loan truyền cho toàn thể cộng đồng con cái Israel rằng: "Đến mồng mười tháng này, mỗi gia đình phải lo cho có một con chiên con. Nếu nhà ít người, liệu ăn không hết một con chiên con, thì hãy hợp chung với những người lân cận, tuỳ theo số người. Con chiên con phải không tì tích, là chiên đực và được một tuổi. Các ngươi cũng có thể dùng một con dê đực theo quy luật đó. Các ngươi nuôi nó cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó vào chiều tối. Tại mỗi nhà ăn thịt chiên, người ta sẽ lấy máu chiên bôi lên hai khung cửa và trên thành cửa. Đêm đó, người ta sẽ ăn thịt chiên nướng với bánh không men và rau diếp đắng. Các ngươi không được ăn thịt sống hay luộc, mà chỉ được ăn thịt nướng. Phải ăn tất cả đầu, chân và lòng. Đừng để thừa đến sáng hôm sau. Nếu ăn còn dư, thì hãy thiêu huỷ đi.

"Các ngươi sẽ ăn như thế này: Hãy thắt lưng, chân mang giày, tay cầm gậy và ăn hối hả, vì đây là lễ Vượt Qua của Chúa. Đêm đó, Ta sẽ rảo qua khắp nước Ai-cập. Ta sẽ giết chết tất cả con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến loài vật. Ta là Chúa. Ta sẽ ra án phạt tất cả các bụt thần Ai-cập. Máu bôi lên thành cửa nhà các ngươi sẽ dùng làm dấu hiệu: Hễ nhìn thấy máu, Ta sẽ vượt qua các ngươi, các ngươi sẽ không bị huỷ diệt khi Ta trừng phạt nước Ai-cập.

"Các ngươi hãy ghi ngày đó làm ngày kỷ niệm, và cử hành ngày đó như ngày đại lễ của Chúa, qua các thế hệ cho đến muôn đời".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

Đáp: Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa (c. 13).

Xướng: 1) Con lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho con? Con sẽ lãnh chén cứu độ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. - Đáp.

2) Trước mặt Chúa thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tì Ngài, Ngài đã bẻ gãy xiềng xích cho con. - Đáp.

3) Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa trước mặt toàn thể dân Ngài. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 12, 1-8

"Con Người cũng là chủ ngày sabbat".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat". Người nói với các ông rằng: "Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Người biệt phái trách môn đệ của Đức Giêsu không giữ ngày hưu lễ, vì bứt giẻ lúa trong lúc đói. Người biệt phái chỉ xét trên mặt chữ của bản luật mà không nhìn thấy nhu cầu của người anh em mình. Luật được Thiên Chúa ban hành không phải đề gò ép, nhưng là để thăng tiến con người, giúp con người đi trên con đường ngay thẳng. Vì thế, cách nào phục vụ con người đúng lý, đúng cách nhất là thi hành luật trọn hảo nhất. Do đó, Đức Giêsu đã dạy cho người biệt phái: "Ta chuộng nhân nghĩa chứ không phải tế lễ".

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, lề luật Cha trao cho chúng con là để giúp chúng con sống tự do và hạnh phúc. Xin cho chúng con biết nhìn ra ý nghĩa của lề luật để chúng con tuân giữ trong tình yêu mến. Và khi vì nhu cầu của anh em, chúng con biết uyển chuyển, mềm mại. Để nhờ lề luật, nhân phẩm, đời sống thiêng liêng của chúng con được phát triển. Chúng con cầu xin nhờ Danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 12,1-6)

Thánh sử Mátthêu thuật: môn đệ Chúa đi ngang qua đồng lúa ngày Sabát, họ bứt lúa ăn. Người Pharisêu chê trách môn đệ Chúa không giữ ngày Sabát. Chúa bảo: họ không đọc trong sách Đavít sao? Đa vít và tuỳ từng, khi đói bụng lấy cả bánh tiến ăn, thứ bánh ch có các tư tế ăn. Hay họ chưa đọc trong sách Luật, tư tế phạm luật Sabát không mắc tội đó sao. Chúa kết luận: “Tôi nói cho các ông hay: ở đây còn ln hơn Đền thờ nữa. Nếu các ông hiểu được ý nghĩa câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ cả ngày Sabát. ”

Người Pharisêu giữ luật máy móc, nhưng họ quên: chính vua Đavit và đoàn tuỳ tùng ăn cả bánh tiến trong Đn thờ ngày Sabát lúc đói bụng, thứ bánh ch tư tế mới được phép ăn. Đàng khác, họ không biết Người làm chủ cả ngày Sabát, Người chính là Đền thờ Thiên Chúa, Người có quyền trên cả ngày Sabát.

Lạy Chúa, Chúa chính là con Thiên Chúa nhập thể, Chúa có mọi quyền như Thiên Chúa Cha, Cha của Chúa. Trong Chúa, Chúa đựng tình yêu và lòng thương xót. Chúa biết việc nào cần làm ngày nghỉ vì mạng sống con người. Xin cho chúng con luôn biết tuân giữ điều luật Chúa truyền, vì luật Chúa là đều làm cho cuộc sống chúng con phát triển tốt đẹp, công chính.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày