MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Năm Tuần XV

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 3, 13-20

"Ta là Đấng tự hữu. Đấng tự hữu sai tôi đến với anh em".

Bài trích sách Xuất Hành.

(Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai), Môsê thưa với Người rằng: "Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ có hỏi con "Tên Người là gì", con sẽ nói sao với họ?" Thiên Chúa nói với Môsê: "Ta là Đấng Tự Hữu". Chúa nói: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Đấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em".

Thiên Chúa lại nói với Môsê: "Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Ngươi hãy đi họp các kỳ lão Israel lại và bảo họ rằng: Chúa là Thiên Chúa tổ phụ anh em, là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Giacóp hiện ra với tôi và phán rằng: Ta đã thăm viếng các ngươi, Ta đã thấy tất cả những sự ngược đãi đối với các ngươi trong đất Ai-cập, nên Ta nói rằng: Ta sẽ dẫn đưa các ngươi khỏi cảnh khốn khó ở Ai-cập, mà đem vào đất Canaan, Hêthê, Amorrha, Phêrêzê, Hêvê và Giêbusa, là đất chảy đầy sữa và mật.

"Chúng sẽ nghe lời ngươi. Vậy ngươi và các kỳ lão Israel hãy đi đến vua Ai-cập và tâu cùng vua rằng: Chúa là Thiên Chúa người Do-thái đã gọi chúng tôi. Chúng tôi phải đi ba ngày đàng lên nơi hoang địa, để tế lễ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.

"Nhưng Ta biết rằng vua Ai-cập sẽ không để cho các ngươi ra đi đâu, trừ khi ra tay hùng mạnh. Vì thế Ta sẽ giơ tay ra đánh phạt Ai-cập bằng những phép lạ mà Ta sẽ làm giữa họ. Khi đó, vua mới để cho các ngươi đi".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 104, 1và 5. 8-9. 24-25. 26-27

Đáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Hoặc đáp: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người; hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ, và những điều miệng Người phán quyết. - Đáp.

2) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. - Đáp.

3) Chúa đã khiến dân Người sinh sản rất đông, và làm cho họ uy dũng hơn cả quân thù. Người đã đổi lòng chúng để chúng ghét dân Người, và đối xử gian ngoan với các tôi tớ của Người. - Đáp.

4) Bấy giờ Người đã sai Môsê là tôi tớ của Người và Aaron mà Người đã chọn. Các ông thực hiện những phép lạ của Người giữa bọn chúng, và những điều kỳ diệu trong lãnh thổ họ Cam. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 28-30

"Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Đức Giêsu ở giữa con người, sống kiếp con người - Đức Giêsu cảm thông tất cả những lao đao, khốn cùng của con người. Ngài muốn chúng ta đến với Ngài để được an ủi, đỡ nâng. Hãy đến với Chúa, nguồn tình yêu. Tình yêu ban sức mạnh để ách trở nên êm ái, gánh được nhẹ nhàng.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con đây biết bao những lo toan: lo về vật chất, lo đến tinh thần, lo ngày hôm nay, lo đến ngày mai, lo hết cho mình, lại lo cho người... Tất cả những vất vả đã làm chúng con mệt nhoài, chao đảo. Thế nhưng chúng con không thất vọng, không buông xuôi vì chúng con không cô đơn một mình giải quyết. Chúng con đã có Chúa đồng hành và nâng đỡ chúng con. Xin cho chúng con luôn trọn niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu của Chúa. Có Chúa, gánh nặng cuộc đời sẽ đổi thành vui tươi, nhẹ nhàng. Amen.

THỨ NĂM CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Trích Tìn Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 11,28-30)

Thánh Mátthêu thuật: Chúa lớn tiếng nói với người đang vây quanh Chúa: “Tất cả ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho ngh ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang ly ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được ngh ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

Chúa Giêsu nói hãy mang lấy ách của Chúa, hãy để Chúa chung vai gánh đỡ, vì ách và gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúa nói được như vậy, vì Chúa sống bằng tình yêu, tình yêu Chúa Cha trào tràn trong Chúa, tình yêu mọi người lúc nào cũng nấu nung trái tim hiền lành và nhân hậu của Chúa. Mang ách và gánh của Chúa sẽ rất nhẹ nhàng thoải mái, điều quan trọng là ta phải học: sống bng tình yêu lãnh nhận từ Cha, và tình yêu trao ban cho anh em đồng loại.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống yêu, vì ch bng tình yêu, khó khăn, khốn khó, chúng con cũng có thể vượt qua. Nếu lao nhọc hằng ngày làm nuôi sống gia đình bằng tình yêu, cho đi cũng bằng tình yêu, chúng con sẽ cảm thấy sung sướng, không mỏi mệt. Xin cho chúng con tình yêu Chúa, từ đó, chúng con trao lại cho người thân yêu, trao lại cho người chúng con gặp được. Xin Chúa nhận li chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày