MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Ba Tuần XV

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 2, 1-15a

"Bà đặt tên cho trẻ là Môsê, vì vớt nó dưới nước lên; và khi đã khôn lớn Môsê đi thăm anh em".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc nhà Lêvi đi cưới vợ cũng trong chi tộc mình. Nàng mang thai và sinh hạ một con trai. Thấy con trẻ khôi ngô tuấn tú, nàng giấu kín trong ba tháng. Khi thấy không thể nào giấu kín được nữa, nàng liền lấy chiếc thúng trét nhựa thông, rồi bỏ đứa trẻ vào trong, đem thả trong đám sậy ở bờ sông. Chị đứa bé đứng xa xa để quan sát sự việc xảy ra thế nào.

Bấy giờ có công chúa con Pharaon xuống tắm dưới sông, còn các nữ tỳ đi bách bộ theo bờ sông. Khi thấy cái thúng mây ở giữa bụi sậy, nàng sai một nữ tỳ xuống vớt lên, vừa mở ra, thấy một trẻ nam nằm khóc trong đó, nàng thương hại và nói: "Đây là đứa trẻ Do-thái". Bấy giờ chị đứa trẻ thưa với công chúa rằng: "Bà có muốn tôi đi tìm cho bà một phụ nữ Do-thái có thể nuôi đứa trẻ này không?" Công chúa đáp: "Đi tìm đi". Chị đứa trẻ liền đi kêu mẹ nó. Công chúa Pharaon nói với mẹ đứa trẻ rằng: "Chị hãy lãnh nuôi đứa trẻ này giùm tôi, tôi sẽ trả công cho chị". Chị ta liền nhận nuôi đứa trẻ, và khi nó lớn lên, thì đem đến cho công chúa Pharaon. Công chúa nhận đứa trẻ làm con nuôi, đặt tên cho nó là Môsê và nói: "Vì tôi đã vớt nó dưới nước lên".

Trong những ngày ấy, Môsê đã khôn lớn, liền đi thăm anh em mình, người thấy họ cơ cực, và thấy một người Ai-cập đang hành hung một người Do-thái là anh em của mình. Sau khi đã nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, Người liền hạ sát tên Ai-cập và vùi thây dưới cát. Hôm sau, người đi ra, thấy hai người Do-thái đang đánh lộn với nhau, người bảo kẻ có lỗi rằng: "Tại sao anh đánh người bạn của anh?" Anh ta trả lời: "Ai đã đặt anh làm lãnh tụ và quan án xét xử chúng tôi? Anh cũng muốn giết tôi như anh đã giết người Ai-cập hôm qua sao?" Môsê lo sợ và nói: "Việc này người ta đã hay biết rồi sao?"

Pharaon nghe biết câu chuyện, liền tìm giết Môsê. Nhưng Môsê đã lánh mặt nhà vua, trốn sang xứ Mađian.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Đáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh (x. c. 33).

Xướng: 1) Tôi bị dìm trong hố bùn lầy, không có chỗ để đặt chân nương tựa. Tôi bị rơi trong đầm sâu nước lớn, và ba đào đang lôi cuốn thân tôi. - Đáp.

2) Nhưng lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. - Đáp.

3) Phần con, con đau khổ cơ hàn; lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. - Đáp.

4) Các bạn khiêm cung hãy nhìn coi và hoan hỉ; các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 20-24

"Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

"Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Đức Giêsu trách các dân Corozain, Bethsaiđa và Capharnaum. Họ được chứng kiến bao nhiêu phép lạ mà vẫn cứng lòng. Thành Siđon xưa nghe tiên tri Giona giảng dạy mà biết ăn năn hối cải. Còn bây giờ có ai cao trọng bằng Đức Giêsu con Thiên Chúa. Chính Ngài dạy bảo mà họ còn cứng lòng chối từ. Họ sẽ bị phán xét nặng nề.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho chúng con, xin giúp chúng con biết hối cải, sửa mình luôn. Xin cho chúng con biết bén nhạy để nhận ra tiếng Chúa thúc giục chúng con, cảnh cáo chúng con. Xin đừng để lời án phạt trên các thành kia lại ứng nghiệm nơi chúng con. Amen.

THỨ BA CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 11,20-24)

Thánh sử Mátthêu ghi: Chúa lên án, than trách dân Caphácnaum được Chúa dạy bảo, được chứng kiến việc phi thường Chúa làm, nhưng cứng lòng không ăn năn thống hối, không để Lời Chúa thấm vào hầu sống và làm theo. Nếu việc này được thực hiện nơi thành Tia và Xiđon, thì họ đã được cứu ri, vì chắc chắn họ ăn năn thng hối và được tồn tại đến ngày nay.

Chúa lên án Khoradin và Bếtxaiđa vì họ cứng lòng: nghe Lời Chúa, rất st sắng, rồi quên ngay, không cải hối, dù được Chúa chữa bệnh, trừ tà ma ám hại, cho người chết sống lại.

Lạy Chúa, xin thêm sức để chúng con kiên vng tuân giữ Lời Chúa, không bị chao đảo, không lãng quên vì mời gọi hưởng thụ không làm linh hồn, thân xác chúng con ngày càng lạc xa tình Chúa. Chúng con thích hướng về đất thấp, ít ngẩng cao đu chiêm ngắm sự cao sang, sáng chói trời cao. Lời Chúa dạy, chúng con chưa trân trọng giữ gìn, đem ra thực hành trong cuộc sống. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày