MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần XV

Thánh Bônaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Lễ nhớ

Bài Đọc I: (Năm I) Xh 1, 8-14. 22

"Chúng ta hãy đàn áp Israel, kẻo nó sinh sản ra nhiều".

Bài trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, nhà vua mới lên ngôi cai trị nước Ai-cập, ông không biết Giuse, nên nói với dân chúng rằng: "Kìa, dân tộc con cái Israel nhiều và hùng mạnh hơn chúng ta. Nào, chúng ta hãy khôn khéo đàn áp chúng, kẻo chúng gia tăng lên nhiều. Và nếu xảy ra chiến tranh, chúng sẽ tiếp tay quân thù đánh lại chúng ta, rồi rút lui khỏi xứ chúng ta".

Vậy vua truyền lệnh cho các trưởng dịch bắt họ làm việc cực nhọc hơn, bắt họ xây những thành Phithom và Ramsê làm kho tàng cho Pharaon. Nhưng người ta càng đàn áp họ, thì họ lại càng sinh sản và bành trướng nhiều hơn. Các người Ai-cập càng ghen ghét con cái Israel và càng bắt họ làm việc khổ cực hơn. Người ta làm cho đời sống họ thêm cay cực, bắt họ làm những việc nặng nhọc, nhồi đất, đúc gạch và làm mọi công việc đồng áng. Bấy giờ vua Pharaon truyền lệnh cho toàn dân của vua rằng: "Bất cứ con trai (Do-thái) nào mới sinh, thì hãy ném nó xuống sông, chỉ để lại những trẻ gái mà thôi".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 123, 1-3. 4-6. 7-8

Đáp: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a).

Xướng: 1) Nếu như Chúa không che chở chúng tôi - Israel hãy xướng lên - nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, khi họ bầng bầng giận dữ chúng tôi. - Đáp.

2) Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con người chúng tôi; bấy giờ sóng cả kiêu hùng đã ngập lút chúng tôi! Chúc tụng Chúa vì Người đã không để chúng tôi nên mồi trao đưa vào răng chúng. - Đáp.

3) Hồn chúng tôi như cánh chim non thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim. Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát thân. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Đấng tạo thành trời đất! - Đáp.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 10, 34 - 11, 1

"Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy, và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con: người ấy không mất phần thưởng đâu".

Sau khi Chúa Giêsu truyền dạy xong các điều ấy cho mười hai tông đồ, Người rời khỏi đó để đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành phố của các ông.

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay làm cho chúng ta có cảm tưởng một cái gì nghịch lý. Tại sao Đức Giêsu không đem hòa bình mà lại đem chiến tranh? Thực sự chúng ta phải đi vào chiều sâu của vấn đề mới có thể hiểu được. Chúng ta đừng tưởng hòa bình là không có chiến tranh. Nhưng đúng hơn hòa bình đích thực chỉ có sau những trận chiến ác liệt. Trận chiến là cuộc phân chia phải trái, thiện ác và quyết liệt chọn lựa điều thiện. Vì thế, nếu chưa chiến đấu là còn lửng lơ chưa dứt khoát. Thiên Chúa không chấp nhận tình trạng ương ương dở dở. Nóng thì nóng hẳn, nguội thì nguộc hẳn, hâm hâm dở dở, Thiên Chúa sẽ loại trừ.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tâm hồn vững mạnh để chiến đấu, để từ bỏ, để liên lỉ đấu tranh với chính bản thân, để sẵn sàng bước đi theo Ngài, đáp trả tiếng gọi luôn hối thúc chúng con lên đường. Amen.

THỨ HAI CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 10,34-11,1)

Thánh sử Mátthêu trình thuật những chỉ thị của Chúa cho môn đệ Người, rất rõ ràng và dứt khoát. Chúa nói:

Chúa đến không đem bình an, nhưng đem bất hoà ngay trong gia đình, giữa cha mẹ, vợ chồng con cái, vì đường lối Chúa chỉ dạy, bắt phải hy sinh quyền lợi mình, vì quyền lợi người khác.

Chúa yêu cầu yêu Chúa trên hết mọi sự. Hơn thế, ai chịu mất mạng vì Danh Chúa, sẽ được ban thưởng bội hậu. Yêu Chúa trên hết mọi sự, sn sàng hy sinh mạng sống, là đã sám cho mình tài sản quý giá, hành trang tuyệt vời vào Nước Chúa hứa.

Hơn nữa: ai đón tiếp sứ giả Chúa, là đón tiếp Đấng sai Chúa đến trần gian, là Thiên Chúa Cha, từ bi nhân hậu, luôn muốn con cái được hnh phúc Nhà Trời, nơi tuyệt diệu, tuyệt vời.

Tuỳ theo đón tiếp với tư cách là ngôn sứ, với tư cách là người công chính, sẽ nhận được phần thưởng tương xng.

Người nhân hậu với trẻ nhỏ, dù ch là chén nước lã, cũng được thưởng xứng đáng. Ngược lại, cất đi mạng sống trẻ thơ ngay từ trong trứng nước, thì đáng phạt biết bao!

Xin cho chúng con biết trân trọng những điều Chúa dạy, đem áp dụng, hầu xứng đáng hưởng gia nghiệp Chúa dành cho con cải tín trung. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày