MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy Tuần XIV

Bài Đọc I: (Năm I) St 49, 29-33; 50, 15-24

"Thiên Chúa sẽ thăm viếng anh em, và dẫn anh em ra khỏi đất này".

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Giacóp trối lại cho các con rằng: "Cha sắp về sum họp cùng dân cha. Các con hãy chôn xác cha gần mồ cha ông, trong hang đôi ngoài cánh đồng của Êphron, người Hêthê, ngang thung lũng Mambrê trong đất Canaan, mà Abraham đã mua của Êphron, người Hêthê, để làm nghĩa trang. Nơi đó đã mai táng Abraham và bạn ông là Sara, nơi đó cũng đã mai táng Isaac và bạn ông là bà Rébecca, nơi đó cũng đã mai táng bà Lia". Trối cho các con xong, Giacóp rút chân lên giường và trút hơi thở, trở về sum họp với dân người.

Khi Giacóp đã qua đời, anh em của Giuse lo sợ và nói với nhau rằng: "Có khi Giuse còn nhớ sự sỉ nhục đã phải chịu mà trả đũa lại điều ác mà chúng ta đã làm chăng?" Họ liền sai người đến nói với Giuse rằng: "Trước khi chết, cha ngài đã trối lại cho chúng tôi là hãy lấy lời cha mà nói với người rằng: "Cha xin con hãy quên tội ác và lỗi lầm của các anh con đã làm cho con". Chúng tôi cũng xin ngài tha thứ tội ác của các tôi tớ Thiên Chúa của cha ngài". Nghe vậy, Giuse bật khóc lên. Các anh em của Giuse đến sấp mình xuống đất mà nói rằng: "Chúng tôi là tôi tớ của ngài". Giuse đáp rằng: "Anh em đừng sợ! Nào chúng ta có thể chống lại thánh ý Chúa sao? Các anh đã lo nghĩ sự dữ cho tôi, nhưng Thiên Chúa đã đổi nó ra sự lành để tôi được vinh hiển như anh em thấy hôm nay và để cứu sống nhiều dân tộc. Anh em đừng sợ, chính tôi sẽ nuôi dưỡng anh em và con cái anh em". Ông đã an ủi và lấy lời êm dịu hiền lành mà nói với anh em.

Giuse và gia quyến cha của ông đã cư ngụ trong nước Ai-cập, và ông sống được một trăm mười tuổi. Ông đã được thấy con cái của Ephraim đến ba đời. Con cái của Makir, là con của Manassê cũng đã sinh ra trên đầu gối Giuse. Các việc ấy đã qua đi, Giuse đã nói cùng anh em: "Sau khi tôi chết, Thiên Chúa sẽ thăm viếng anh em, và dẫn anh em ra khỏi đất này và đưa đến đất mà Người đã thề hứa ban cho Abraham, Isaac và Giacóp".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 104, 1-2. 3-4. 6-7

Đáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh (Tv 68, 33).

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người, hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy xướng ca, đàn hát mừng Người, hãy tường thuật mọi điều kỳ diệu của Chúa. - Đáp.

2) Hãy tự hào vì danh thánh của Người, tâm hồn những ai tìm Chúa, hãy mừng vui. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa, hãy tìm kiếm thiên nhan Chúa luôn luôn. - Đáp.

3) Hỡi miêu duệ Abraham là tôi tớ của Người, hỡi con cháu Giacóp, những kẻ được Người kén chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Người bao trùm khắp cả địa cầu. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! - Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 10, 24-33

"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

"Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Thân phận chung của người ngôn sứ là phải đau khổ, phải chết vì sứ  mệnh. Đức Giêsu, vị ngôn sứ cao cả nhất nên cuộc đời của Ngài cũng khốn khổ nhất, bi thảm nhất. Giờ đây, đến lượt các môn đệ là mỗi người chúng ta. Đức Giêsu mời gọi tất cả chúng ta hãy tiếp nối sứ mệnh của Ngài. Những đau khổ, nghiệt ngã vẫn đòi hỏi chúng ta phải can đảm vượt thắng - tất cả để tuyên xưng danh Chúa. Hằng ngày, bắt chước Mẹ Maria, chúng ta hãy sẵn sàng thưa tiếng "Xin vâng" để vững vàng theo Chúa đến cùng.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp mỗi người chúng con luôn ý thức được rằng: mình chính là môn đệ của Chúa Kitô, thì phải biết tuyên xưng danh Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách. Xin Mẹ Maria nên gương mẫu cho cuộc đời chúng con. Amen.

THỨ BY CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 10,24-33)

Trong đoạn trích Tin Mừng, Chúa dặn tông đồ: con đường Chúa chọn là con đường Thập giá, vì thế, là môn đệ, cũng không thể khác hơn. Đừng sợ kẻ giết thân xác, nhưng hãy sợ Đấng giết cả hồn và xác. Đôi chim sẻ chẳng giá trị là bao, vậy mà vẫn được Thiên Chúa lo đầy đủ. Ai nhận Chúa là Chúa trước thiên hạ, Chúa cũng nhận người ấy trước Cha của Chúa.

Nhìn lại quãng đời công khai ba năm, Chúa không bao giờ làm điều ác, chỉ làm điều thiện, cứu khỏi khó nguy. Chúa làm việc ngày đêm giảng chân lý đạo trời, đưa họ khỏi gian nan, khốn khó, chữa lành bệnh tật. Nhưng một s Pharisêu và biệt phái, ghét Chúa, muốn tiêu diệt Chúa, vì quyền lợi phe nhóm, vì bị Chúa liệt vào hạng bất nhân, giả hình, đem gánh nặng quàng lên vai, lên cổ người khác. Vì thế, họ tìm cách giết Chúa.

Lạy Chúa, kẻ ác không bao giờ thiếu, càng gian ác càng nhiều thủ đoạn bảo vệ quyền lợi. sống giữa người gian ác, sống giữa thế giới đầy xảo trá, tìm tư lợi với bất cứ giá nào, chúng con thấy bơ vơ, nguy hiểm. Nếu Chúa không phù trợ, không kề bên, chúng con khó đúng nổi. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày