MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Sáu Tuần XIV

Bài Đọc I: (Năm I) St 46, 1-7. 28-30

"Cha chết cũng vui lòng, vì Cha đã trông thấy mặt con".

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Israel ra đi, đem theo tất cả những gì ông có và đến Giếng Thề; tại đây ông dâng hy tế lên Thiên Chúa của Isaac, cha của ông. Ban đêm trong một thị kiến, ông nghe Chúa gọi ông và nói với ông rằng: "Hỡi Giacóp, Giacóp!" Ông liền thưa: "Này con đây". Thiên Chúa nói tiếp: "Ta là Thiên Chúa rất hùng mạnh của cha ngươi, nên ngươi đừng sợ, hãy xuống xứ Ai-cập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc vĩ đại. Ta sẽ xuống đó với ngươi. Cũng chính Ta sẽ đưa ngươi trở về, (sau khi) tay Giuse đã vuốt mắt cho ngươi".

Bấy giờ Giacóp bỏ Giếng Thề mà đi: các con cái đưa ông và vợ con lên các xe Pharaon đã phái đến rước cha già và tất cả những gì ông có ở Canaan; ông sang Ai-cập với tất cả dòng dõi ông, gồm con trai, con gái và cháu chắt.

Bấy giờ Giacóp sai Giuđa đi trước báo tin cho Giuse biết mà đón rước cha tại Ghêsen. Khi ông đến đó, thì Giuse thắng xe đi đón cha tại Ghêsen. Vừa thấy cha, ông ôm cổ cha mà khóc. Giacóp nói với Giuse rằng: "Cha chết cũng vui lòng, vì cha đã trông thấy mặt con và biết con còn sống".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40

Đáp: Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a).

Xướng: 1) Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. - Đáp.

2) Chúa chăm lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia nghiệp họ còn mãi muôn đời. Ngày tai hoạ, những người đó không tủi hổ, và trong nạn đói, họ sẽ được ăn no. - Đáp.

3) Hãy tránh ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu, bởi vì Chúa yêu điều chân lý, và không bỏ rơi những tôi tớ trung thành. - Đáp.

4) Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ: trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân, Chúa bang trợ và giải thoát họ. Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 129, 5

Alleluia, alleluia! - Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy vào Chúa. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 10, 16-23

"Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

"Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Trong khi thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng, các Tông Đồ sẽ gặp thất bại, ghen ghét. Đức Giêsu trấn an họ đừng lo, vì Thiên Chúa luôn ở bên cạnh để giúp họ. Điều đó đòi hỏi người môn đệ luôn phải có đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, dù phải chiến đấu với bao cám dỗ, xin cho chúng con luôn được bước theo sát Ngài, được can đảm dấn thân với Ngài, cho dù phải chịu nhiều đau khổ và có khi phải hy sinh cả tính mạng nữa. Amen.

THỨ SÁU CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 10,16-23)

Trong đoạn Tin Mừng, Chúa căn dặn môn đệ: Chúa sai các ngài đi như thả chiên vào bầy sói. Hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Vì Danh Chúa, cha mẹ, anh em, ruột thịt sẽ chia rẽ, cắn xé nhau. Khi bị bắt, bị điệu ra hội đồng, đừng lo phải nói gì, đã có Chúa Thánh Thần làm việc trong các ngài, nói thay các ngài.

Quả vậy, đạo Chúa là đạo tình yêu, ly tình yêu, yêu Chúa, yêu tha nhân làm gốc. Vì thế, nhiều người mất quyền lợi vì Lời các ngài giảng. Thay vì được sống buông thả, họ phải lo hãm dẹp bớt đam mê, thác loạn; thay vì được tự do làm giàu, kể cả làm giàu bất chính, phải suy nghĩ xem việc làm của họ có làm ai thiệt hại không. Vì thế, thay vì tin theo, sửa mình, họ quay lại tìm cách hại các ngài để bảo vệ quyền lợi cho phe nhóm họ.

Lạy Chúa, Chúa từng nói: không th làm tôi hai chủ, hoặc yêu chủ ngày ghét chủ kia. Hoặc yêu tiền không thể yêu Chúa. Xin cho chúng con hiểu chân lý này đ không bao giờ vì tư lợi cá nhân làm thiệt hại đến quyền lợi người khác. Xã hội đy giả trá, mánh mung, tuân theo luật yêu thương, công bng của Chúa, làm chúng con khó sống, khó xoay sở cho miếng cơm, manh áo. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày