MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Tư Tuần XIV

Bài Đọc I: (Năm I) St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a

"Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang, vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta".

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, cả nước Ai-cập gặp nạn đói kém, dân chúng kêu vua Pharaon, xin cho họ của ăn. Vua trả lời họ rằng: "Các ngươi hãy đến cùng Giuse và ông bảo thế nào, các ngươi hãy làm như vậy". Cơn đói kém ngày càng gia tăng khắp mặt đất. Bấy giờ ông Giuse mở các kho lúa, bán cho người Ai-cập, vì họ cũng đói kém khổ sở. Khắp mọi nước, người ta tuôn đến Ai-cập để mua lương thực ăn cho đỡ đói.

Các con ông Giacóp cũng đi chung với những người khác đến Ai-cập để mua lúa, vì nạn đói cũng hoành hành trong đất Canaan. Giuse có quyền trên toàn lãnh thổ Ai-cập, nên ông bán lúa thóc cho hết mọi người. Khi các anh của Giuse sấp mình lạy ông, ông nhận ra các anh, nên ông nói giọng cứng cỏi như nói với khách lạ. Ông hỏi họ: "Các ngươi ở đâu đến?" Họ đáp: "Chúng tôi từ đất Canaan đến mua thực phẩm".

Giuse đã truyền giam họ trong ba ngày; đến ngày thứ ba, ông cho dẫn họ ra khỏi tù và bảo rằng: "Các ngươi hãy làm điều ta dạy bảo, thì sẽ được sống: vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các ngươi là người lương thiện thì một người trong các ngươi sẽ ở lại trong tù, còn những người khác hãy đem lúa về nhà. Rồi các ngươi hãy dẫn đứa em út các ngươi tới đây cho ta, để ta có thể tin lời các ngươi, và các ngươi sẽ khỏi chết. Họ đã làm như Giuse dạy bảo.

Bấy giờ họ mới nói với nhau rằng: "Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đáng, vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta. Chúng ta đã thấy tâm hồn em chúng ta khổ sở, khi nó năn nỉ chúng ta tha cho nó, nhưng chúng ta không chịu nghe. Vì thế nên chúng ta phải chịu nỗi khốn khổ này". Bấy giờ, một người trong anh em là Ruben nói rằng: "Chớ thì tôi đã chẳng bảo anh em đừng có phạm đến đứa trẻ sao". Nhưng không ngờ rằng Giuse hiểu tiếng họ, vì ông dùng thông ngôn mà nói với họ. Ông Giuse lánh mặt đi một chút mà khóc.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 32, 2-3. 10-11. 18-19

Đáp: Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài (c. 22).

Xướng: 1) Hãy ngợi khen Chúa với cây đàn cầm; với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. Hãy ca mừng Người bài ca mới, hát mừng Người với tiếng râm ran. - Đáp.

2) Chúa phá tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ý định của Chúa tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Ngài còn mãi đời nọ sang đời kia. - Đáp.

3) Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. - Đáp.

 

Alleluia: Ga 14, 5

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy". - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 10, 1-7

"Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Đây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: "Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi để loan báo Nước Trời đã gần đến. Sứ mệnh này không chỉ dành cho các tông đồ hoặc những người có trách nhiệm mà cả chúng ta nữa, những người Kitô hữu. Mỗi người một cách, phải loan báo về Đức Giêsu và kêu mời mọi người vào trong Giáo Hội, vào trong tình yêu của Chúa.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm sức mạnh cho các vị Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ nam nữ để các ngài can đảm làm chứng cho Nước Trời. Xin cho chúng con cũng được tiếp tay với các ngài để cho Nước Cha mau hiển trị. Amen.

THỨ TƯ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 10,1-7)

Đoạn Tin Mừng Thánh sử Mátthêu thuật: Chúa ban quyền trừ thân ô uế, chữa lành bệnh tật cho mười hai tông đồ, và sai các ngài ra đi, đem chiên lạc của Israel trở về, chứ chưa sai các ngài đến với dân ngoại, hay đến với dân thành Samari.

Dù ngày đêm sống bên cạnh Chúa, nghe và thấy việc Chúa làm, nhưng Chúa chưa muốn môn đệ Chúa đi xa hơn là loan báo Tin Mừng Cứu rỗi cho dân ngoại, nhưng chỉ đi vào dân Israel, đưa chiên lạc trở về mà thôi. Chúa thấu biết mọi sự, Chúa hiểu khả năng tiếp nhận Lời Chúa và việc làm của Chúa nơi môn đệ mình. Mọi việc đều cần thời gian gẫm suy để thấm và hiểu minh bạch.

Lạy Chúa, chúng con bước đi trong con thuyền Giáo hội, được dạy dỗ và học hỏi Lời Chúa, nhưng chúng con chưa hiểu thu những gì Chúa muốn dạy dỗ chúng con. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ, khuyến khích chúng con siêng nàng đọc Lời Chúa, suy gẫm và thực hành, đ chúng con thm được, hiếu được Lời Chúa, hầu khi chúng con truyền đạt cho người khác biết, người khác hiu thu đáo, dễ dàng đón nhận, và tin theo Chúa.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày