MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Hai Tuần XIV

Bài Đọc I: (Năm I) St 28, 10-22a

"Ông thấy một cái thang dựng đứng, thấy các thiên thần lên xuống trên thang, và nghe Thiên Chúa phán".

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang thành Haran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn, ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. Ông chiêm bao thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời: các thiên thần lên xuống trên thang ấy.

Chúa ngự trên đầu thang và phán rằng: "Ta là Thiên Chúa Abraham tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa Isaac: Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất ngươi đang ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông đúc như bụi trên mặt đất. Ngươi sẽ tràn sang đông, tây, nam, bắc, và nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên thế giới này sẽ được chúc phúc. Bất cứ ngươi đi đâu, Ta sẽ gìn giữ ngươi và Ta sẽ dẫn ngươi vào đất này: Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta đã thi hành điều Ta hứa với ngươi".

Khi Giacóp tỉnh giấc mộng, ông nói: "Quả thực Chúa ngự nơi này mà tôi không biết". Ông run sợ mà nói rằng: "Nơi này đáng kinh hãi là dường nào! Đây chẳng khác gì đền của Thiên Chúa và cửa thiên đàng". Sáng ngày Giacóp chỗi dậy, ông lấy hòn đá đã dùng gối đầu mà dựng lên làm bia ghi dấu, rồi đổ dầu lên trên. Ông gọi tên thành ấy là Bêthel, khi trước thành này gọi là Luza.

Giacóp đã khấn rằng: "Nếu Thiên Chúa ở với con và gìn giữ con trên đường con đang đi, ban cho con cơm ăn áo mặc, và nếu con trở về nhà cha con bằng yên, thì Chúa sẽ là Thiên Chúa của con và hòn đá con dựng lên làm bia ghi dấu đây sẽ gọi là Nhà của Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 90, 1-2. 3-4. 14-15ab

Đáp: Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài (c. 2b).

Xướng: 1) Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn Năng, hãy thưa cùng Chúa: "Chúa là chiến lũy, nơi con nương náu; lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài".- Đáp.

2) Vì chính Ngài sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Ngài sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Ngài, và dưới cánh Ngài, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Ngài là mã giáp và khiên thuẫn. - Đáp.

3) Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời; Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân. - Đáp.

 

 

Alleluia: Tv 144, 14cd

Alleluia, alleluia! - Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 9, 18-26

"Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến, nó sẽ sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại". Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người. Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: "Này con, hãy vững lòng. Đức tin của con đã cứu thoát con". Và người đàn bà được khỏi bệnh.

Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: "Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi". Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Theo quan niệm của những người Do Thái xưa thì bệnh tật là hậu quả của tội lỗi. Đức Giêsu càng yêu thương con người nên Ngài càng dứt khoát tiêu diệt tội lỗi. Đức Giêsu đến với họ để chữa họ khỏi những bệnh tật, tội lỗi và dẫn đưa họ tới miền ánh sáng tự do. Ai có lòng tin sẽ được cứu.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến chữa lành bệnh tật của chúng con. Chúng con đang phải quằn quại trong những cơn đau của tâm hồn. Xin Đức Giêsu giải thoát và cho chúng con được hạnh phúc trong tình yêu thương của Cha. Amen.

THỨ HAI CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 9,18-26)

Thánh Mátthêu tường thuật Chúa làm hai phép lạ: một cho con gái viên đội trưởng chết sống lại, chữa lành bệnh loạn huyết một phụ n dù bà mới chỉ đụng vào tua áo Người. Niềm tin mạnh mẽ vào Đức Kitô của ông đội trưởng cứu sống được con gái ông; sức mạnh từ Chúa phóng ra chữa lành người phụ nữ loạn huyết mấy chục năm, chạy chữa nhiều nơi, không lành sạch, chỉ đụng vào tua áo Chúa, chị được lành sạch. Niềm tin vào Chúa cứu chị thoát khỏi chứng bệnh làm chị khn khổ mấy chục năm trường.

Rà lại niềm tin vào Chúa, xem mức độ niềm tin đạt được tới đâu, hay chỉ là bán tín, bán nghi, làm mà vẫn thấp thỏm chờ mong tin-tốt, không dám đặt trọn vẹn niềm tin vào Chúa. Niềm tin như thế, là niềm tin nửa vời. Nếu Chúa không nhân hậu, hay tha thứ, thì chng bao giờ chúng ta đạt được ước nguyện.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt niềm tin trọn vẹn vào Chúa, biết phó dâng đời chúng con cho Chúa đ Chúa định đoạt, hướng dn và điều khiển. Nếu chúng con tin Chúa trọn vẹn, chúng con không bao giờ phải thất vọng, chán nản, và khốn khó. Xin Chúa nung nấu lửa yêu Chúa trong lòng chúng con, biết tín thác vào Chúa, dâng tất cả những gì thuộc về chúng con cho Chúa, chúng con sẽ thanh thản bước về Nhà Cha trong an bình, và hy vọng. Xin Chúa giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày