MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Chúa Nhật Năm C

Tuần XIV

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c

"Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem, và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: "Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông, và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nẩy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa".

Ðó là lời Chúa.


Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 và 20

Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).

Xướng:

1) Toàn thể đất nước hãy reo mừng Thiên Chúa,
hãy ca ngợi vinh quang danh Người,
hãy kính dâng Người lời khen ngợi hiển vinh.
Hãy thưa cùng Thiên Chúa:
kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.

2) Toàn thể đất nước thờ lạy và ca khen Ngài,
ca khen danh thánh của Ngài.
Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa,
Người thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!

3) Người biến bể khơi thành nơi khô cạn,
người ta đã đi bộ tiến qua sông,
bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa.
Với quyền năng, Người thống trị tới muôn đời.

4) Phàm ai tôn sợ Chúa, hãy đến, hãy nghe tôi kể lại,
Chúa đã làm cho linh hồn tôi những điều trọng đại biết bao!
Chúc tụng Chúa là Ðấng không hất hủi lời tôi nguyện,
và không rút lại lòng nhân hậu đối với tôi.

Bài Ðọc II: Gl 6, 14-18

"Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.


Anh em thân mến, phần tôi, ước gì tôi đừng khoe mình về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian. Vì chưng trong Ðức Kitô, có cắt bì hay không cũng chẳng có giá trị gì, điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó, và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa; vì tôi mang trong mình tôi dấu thánh của Chúa Giêsu.

Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng anh em! Amen.

Ðó là lời Chúa.


Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy". - Alleluia.


Phúc Âm: Lc 10, 1-9 {hoặc Lc 1-12. 17-20}

"Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.


Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'.

{"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".}

Ðó là lời Chúa.


LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN

Chúa Giêsu cần nhiều người phụ giúp giảng đạo. Chúng ta quyết tâm phụ giúp Chúa và khẩn khoản cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng tiếp nối Chúa Giêsu giảng đạo cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy, lời cầu nguyện và gương sáng đời sống hằng ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

2. Tin tưởng phó thác vào Chúa là điều kiện cho mọi hoạt động được kết quả, nhứt là hoạt động tông đồ. Xin cho các kitô hữu luôn đặt hết niềm tin cậy vào Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

3. Khát vọng sâu xa của con người là sống bình an hạnh phúc. Xin Chúa ban bình an khắp nơi trên thế giới, để mọi người được an cư lạc nghiệp.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

4. "Anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ gặt ra gặt lúa về". Xin Chúa thương chọn nhiều người trong cộng đoàn chúng ta làm tông đồ giúp Chúa giảng đạo.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa cần nhiều người giúp Chúa giảng đạo. Xin thương tuyển chọn nhiều người trong gia đình và trong cộng đoàn chúng con.

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN – NĂM C

Trích Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 10,1-9)

Thánh sử Luca thuật: Chúa sai bảy mươi hai môn đệ đi vào thành Chúa đã đi qua, chúc bình an cho gia đình nào các ngài vào. Không cần mang tiền bạc, bao bị, giày dép, không chào hỏi ai dọc đường, người ta dọn ăn gì thì ăn nấy, nói cho họ biết: “Triều đại Thiên Chúa đến gần các ông... Nếu vào thành nào, họ không đón tiếp anh em, thì rũ bụi khỏi chân mà đi qua thành khác. ”

Chúa sai bảy mươi hai môn đệ đi khắp các thành để nói cho mọi người biết: Triều đại Thiên Chúa đã gần kề. Chúa muốn họ thống hối ăn năn, nhớ lại những Lời Chúa truyền dạy, sửa đổi cuộc sống, sống thánh thiện công chính để được vào Nước Hằng sống. Bản chất con người là hay quên, dù Chúa đã đi qua, giảng dạy, chữa lành mọi bệnh tật, và làm nhiều phép lạ, nên Chúa đã sai môn đệ nhắc nhở họ nhớ lại và tuân giữ điều Chúa truyền dạy.

Lạy Chúa, chúng con là những đứa hay quên, nht là những luật đòi đòi hỏi chúng con phải cố gắng giữ gìn, và hãm dẹp nhu cầu xa hoa phù phiếm, không hợp với cuộc sống thanh tịnh, công chính, vì làm chúng con ngày càng xa tình Chúa, xa nguồn cội yêu thương Chúa dành sẵn cho chúng con. Xin Chúa phù giúp để Lời Chúa dạy, việc Chúa làm, lúc nào cũng rực sáng trong chúng con. Xin thương giúp chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày