MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ BaTuần XIII

Bài Đọc I: (Năm I) St 19, 15-29

"Chúa cho mưa sinh diêm và lửa xuống trên thành Sôđôma và Gômôra".

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, các thiên thần hối thúc ông Lót rằng: "Hãy chỗi dậy đem vợ và hai con gái của ngươi đi, kẻo chính ngươi cũng phải chết lây vì tội của thành Sôđôma!" Khi ông Lót còn đang do dự, các thiên thần nắm tay ông cùng vợ ông và hai con gái ông, vì Chúa muốn cứu thoát ông. Các thiên thần kéo ông ra ngoài thành và nói: "Ngươi muốn sống thì hãy chạy đi, đừng nhìn lại phía sau; cũng đừng dừng lại nơi nào cả trong miền quanh đây, nhưng hãy trốn lên núi, để khỏi chết lây!" Ông Lót thưa: "Lạy Chúa tôi, tôi van xin Ngài: Tôi tớ Chúa đã được Chúa thương yêu, và Chúa đã tỏ lòng khoan dung đại độ gìn giữ mạng sống tôi. Tôi không thể trốn lên núi kẻo gặp sự dữ mà chết mất. Gần đây có một thành phố nhỏ, tôi có thể chạy tới đó và thoát nạn. Thành đó chẳng nhỏ bé sao, xin cho tôi ẩn tránh tại đó để được sống". Thiên thần nói: "Thôi được, ta cũng chiều ý ngươi xin mà không tàn phá thành ngươi đã nói tới. Ngươi hãy mau mau trốn thoát tới đó, vì ta chẳng làm được gì trước khi ngươi đi tới đó". Bởi đó đã gọi tên thành ấy là Sêgor.

Mặt trời vừa mọc lên thì ông Lót vào đến thành Sêgor. Vậy Thiên Chúa cho mưa sinh diêm và lửa từ trời xuống trên thành Sôđôma và Gômôra. Người huỷ diệt các thành này, cả miền chung quanh, toàn thể dân cư trong thành cùng các giống xanh tươi trên đất. Bà vợ ông Lót nhìn lại phía sau, nên đã biến thành tượng muối.

Sáng sớm (hôm sau) ông Abraham thức dậy, đi đến nơi ông đã đứng hầu Chúa trước đây, ông nhìn về phía thành Sôđôma, và Gômôra và cả miền ấy, ông thấy khói từ đất bốc lên cao như khói một lò lửa hồng.

Khi Chúa phá huỷ các thành trong miền ấy, Người đã nhớ đến Abraham mà cứu ông Lót thoát cảnh tàn phá tại các thành mà ông đã cư ngụ.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 25, 2-3. 9-10. 11-12

Đáp: Lạy Chúa, con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin hãy thăm dò và thử thách con, xin Ngài luyện lọc thận tạng và tâm can. Vì con nhìn xem tình thương Ngài trước mắt, và con sống theo chân lý của Ngài. - Đáp.

2) Xin đừng cất linh hồn con cùng linh hồn người tội lỗi, đừng cất mạng sống con cùng mạng sống kẻ sát nhân; bọn người này nắm chặt tội ác trong tay, và tay hữu chúng ôm đầy lễ vật. - Đáp.

3) Phần con, con vẫn sống tinh toàn, xin Ngài giải thoát và xót thương con. Chân con đứng vững trong đường bằng phẳng, trong các buổi hội họp, con sẽ chúc tụng Chúa. - Đáp.

 

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 8, 23-27

"Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thuyền, có các môn đệ theo Người. Và đây biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền, thế mà Người vẫn ngủ. Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy mà rằng: "Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất!" Chúa phán: "Hỡi những kẻ yếu lòng tin! Sao các con nhát sợ?" Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ! Cho nên những người ấy kinh ngạc mà rằng: "Ông này là ai mà gió và biển đều vâng phục?"

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Đức Giêsu dẹp yên biển động làm cho các môn đệ từ chỗ kém tin đến chỗ khâm phục quyền năng Thiên Chúa nơi Ngài.

Hình ảnh con thuyền làm cho chúng ta liên tưởng đến Giáo Hội. Giáo Hội cũng có những lúc gặp phong ba bảo tố, nhưng Đức Giêsu Phục Sinh luôn đồng hành và bảo vệ Giáo Hội bằng sức mạnh và quyền năng của Ngài.

Mỗi tín hữu chúng ta cũng phải ý thức sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, để chúng ta an tâm và biết kêu cầu Chúa mỗi lúc gặp gian nan khốn khó.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn cảm nghiệm Chúa ở bên chúng con và cùng đồng hành với chúng con trên đường đời. Chúng con không còn sợ hãi thất vọng hay lùi bước trước những gian nan đau khổ mà cuộc sống đem lại cho chúng con. Xin Chúa cũng gìn giữ Giáo Hội, giáo xứ và gia đình chúng con, để trước những ba đào của cuộc sống, chúng con đều nhận ra sự yêu thương chăm sóc của Chúa. Amen.

 

THỨ BA CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 8,23-27)

Thánh Mátthêu tường thuật: Chúa Giêsu xuống thuyền, môn đệ theo Chúa. Bỗng biển nổi phong ba, nước tràn vào thuyn, sắp chìm, Chúa vẫn say giấc. Các ngài đánh thức, phiền trách: Xin cứu chúng con, chúng con sắp chết. Chúa thức dậy, trách: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém lòng tin! ” Rồi Người tri dậy, ngăm gió và biển, biển liền lặng như tờ.

Theo Chúa, tin Chúa, nhưng khi gặp gian nan, khốn khó bất ngờ, nỗi sợ làm mất niềm tin, chỉ một mình loay hoay thoát khỏi bế tắc gian nan. Đây là một thái độ bình thường trong cơn biến loạn. Cần nhớ, chúng ta chẳng thể làm bất cứ việc gì, dù nhỏ bé, tầm thường, mong thoát khỏi cơn nguy khốn, cần vững tin Chúa, mọi chuyện sẽ phng lặng, bình an trở lại.

Lạy Chúa, xin nhắc chúng con, trong cơn nguy khn, chúng con càng cần tới bàn tay phù trợ, giúp đỡ của Chúa. Xin cho chúng con đừng tự phụ, mất lòng tin, mãi đi vào tối tăm, lầm lạc, khiến chán nản, phiền trách Chúa. Xin Chúa đừng buồn phiền khi vì khốn khó, buồn chán, mất lòng tin yêu vào Chúa, nhưng xin tha th và đưa cánh tay nhân hin, toàn năng của Chúa vực chúng con dậy. Xin Chúa nhận lời chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày