MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Bảy Tuần XI

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 12, 1-10

"Tôi sẽ khoe khoang những yếu đuối của tôi".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, nếu phải khoe mình, - thật chẳng có ích gì, - thì tôi sẽ nói đến những thị kiến và những mạc khải Chúa tỏ ra. Tôi biết có người kia trong Đức Kitô, cách đây mười bốn năm, lúc bấy giờ có ở trong thể xác, tôi không biết, hoặc ở ngoài thân xác, tôi cũng không biết, có Chúa biết, người ấy được đem lên tầng trời thứ ba. Và tôi biết rằng: lúc bấy giờ, người ấy có ở trong thân xác hay ở ngoài thân xác, tôi không biết, có Thiên Chúa biết, đã được đem lên Thiên Đàng, và được nghe những lời mầu nhiệm không được nói với loài người. Vì người ấy, tôi sẽ khoe mình: nhưng tôi sẽ không khoe mình vì tôi về một điều gì, ngoài những sự yếu đuối của tôi. Vì nếu tôi muốn khoe mình, tôi sẽ không ngu dại, bởi tôi sẽ nói sự thật, nhưng tôi xin miễn, kẻo có người đánh giá tôi cao hơn điều họ thấy hoặc nghe về tôi. Và để những mạc khải cao siêu không làm cho tôi tự cao tự đại, thì một cái dằm đâm vào thịt tôi, một thần sứ của Satan vả mặt tôi. Vì thế, đã ba lần tôi van nài Chúa để nó rời khỏi tôi. Nhưng Người phán cùng tôi rằng: "Ơn Ta đủ cho ngươi, vì sức mạnh của Ta được tỏ bày trong sự yếu đuối".

Vậy tôi rất vui sướng về những sự yếu hèn của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ngự trong tôi. Vì thế, tôi vui thoả trong sự yếu hèn của tôi, trong sự lăng nhục, quẫn bách, bắt bớ, khốn khó vì Đức Kitô: bởi khi tôi yếu đuối, chính là lúc tôi mạnh mẽ.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 33, 8-9. 10-11. 12-13

Đáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: 1) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh, chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao, phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. - Đáp.

2) Các thánh nhân của Chúa, hãy tôn sợ Chúa, vì người tôn sợ Chúa chẳng thiếu thốn chi. Bọn sang giàu đã sa cơ nghèo đói, nhưng người tìm Chúa chẳng thiếu chi thiện hảo. - Đáp.

3) Các đệ tử ơi, hãy lại đây, hãy nghe ta, ta sẽ dạy cho các con biết tôn sợ Chúa. Ai là người yêu quý cuộc đời, mong sống lâu để hưởng nhiều phúc lộc. - Đáp.

 

Alleluia: Mt 4, 4b

Alleluia, alleluia! - Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 6, 24-34

"Các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được. Vì thế, Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

"Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: "Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

"Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được". Đó là một lời cảnh giác cho những ai quá coi trọng, suy tôn Tiền Của mà bỏ quên Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy chúng ta: hãy trông cậy, tin tưởng vào Người Cha đầy quyền năng và đầy tình thương. Hãy phó thác cuộc đời của chúng ta cho Cha. Cha sẽ làm cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Cha, ước gì tâm hồn chúng con được như em bé nằm gọn trong lòng mẹ. Chúng con cũng luôn phó thác cuộc đời chúng con trong tay Cha trên trời. Tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Cha. Tâm hồn chúng con luôn được bình an và hạnh phúc tràn đầy. Xin Đức Giêsu đưa chúng con vào trong tình yêu của Cha. Amen.

 

THỨ BY CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 6,24-34)

Chúa dạy: đừng lo ngày mai, ăn gì, mặc gì. Chúa dựng nên ta, cho ta sống, Người lo liệu tất cả. Chim trời có mấy giá trị mà Chúa cũng lo cho chúng ăn uống no đầy; bông huệ ngoài đồng chng đáng là bao Chúa cũng sắm cho chúng bộ cánh tuyệt hảo, tuyệt vời. Chúa kết luận: "Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và Đức Công chính Người, còn tất cả những thứ kia, Người ban thêm. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ đ ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày y. ”

Chúng ta phải nhớ: Chúa cho ta sống, không phải để đầy đoạ trong gian nan khốn khó, nhận chìm trong bùn nhơ, lao đao, khốn khổ, làm lụng vất vả, kiếm miếng cơm manh áo, nhưng cho ta sống để hưởng đời, hưởng ân tình yêu thương chan cha Cha dành cho con, chỉ có việc duy nhất ta phải làm là: yêu Chúa, tín thác vào Chúa, tuân giữ mọi giới răn Chúa dạy, sống thánh thiện, công chính, mọi chuyện khác Chúa sẽ lo đầy đủ.

Lạy Chúa, khi Chúa đang trên thuyền, biển phng lặng, Chúa ngủ say. Sóng gió nổi lên, thuyền gần chìm, môn đệ cung cung, lay Chúa dy. Chúa cau mày, giơ tay lên, sóng gió im lặng, thuyền vô bến bình an. Đời chúng con như thuyền trôi trên biển cả, chúng con lo lng, chúng con khiếp sợ, nhưng nếu tín thác vào Chúa, dâng hết mọi sự cho Chúa điều khiển, chúng con sẽ êm đm lướt đi về bến bình an. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày