MÙA THƯỜNG NIÊN

NĂM I

Thứ Tư Tuần XI

Bài Đọc I: (Năm I) 2 Cr 9, 6-11

"Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng".

Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, ai gieo ít, thì gặt ít. Ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho theo như lòng đã định, không phải cách buồn rầu, hoặc miễn cưỡng: Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng. Thiên Chúa có quyền cho anh em được dư tràn mọi ân phúc: để anh em vừa luôn luôn sung túc mọi mặt, vừa còn được dư dật để làm các thứ việc phúc đức, như đã chép rằng: "Người đã rộng tay bố thí cho kẻ nghèo khó, đức công chính của Người sẽ tồn tại muôn đời". Đấng đã cung cấp hạt giống cho kẻ gieo, và bánh để nuôi mình, thì cũng sẽ cung cấp cho anh em hạt giống dư đầy, và sẽ làm phát triển hoa quả sự công chính của anh em. Như thế, anh em được giàu có mọi bề, để thi hành mọi việc bác ái; qua tay chúng tôi, phúc đức đó sẽ làm phát sinh lời cảm tạ Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 111, 1-2. 3-4. 9

Đáp: Phúc đức thay người tôn sợ Chúa (c. 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Phúc đức thay người tôn sợ Chúa, người hết lòng ham mộ luật pháp của Ngài. Con cháu ngươi sẽ hùng cường trong Đất Nước: thiên hạ sẽ chúc phúc cho dòng dõi hiền nhân. - Đáp.

2) Trong nhà người có tài sản phú quý, và lòng quảng đại người còn mãi muôn đời. Trong u tối người xuất hiện như ánh sáng soi kẻ lòng ngay, người nhân hậu, từ bi và công chính. - Đáp.

3) Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi, sừng người được ngẩng lên trong vinh quang. - Đáp.

 

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! - Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. - Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18

"Cha ngươi Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

"Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con Đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con".

Đó là lời Chúa.

 

Suy Niệm:

Đừng sống như kẻ giả hình thích phô trương. Làm việc lành chỉ thích làm nơi công cộng để được khen thưởng. Nếu chỉ thế thì vô ích trước mặt Chúa. Chúa dạy chúng ta hãy làm việc bác ái, đạo đức cách khiêm nhường. Thiên Chúa thấu suốt mọi sự sẽ thưởng cho.

 

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con tinh thần của Chúa: nhỏ bé và nhân hậu. Để mọi hành động, mọi việc làm của chúng con đều xuất phát từ tấm lòng khiêm cung và tràn đầy yêu thương. Amen.

 

THỨ TƯ CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Trích Tin Mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 6,1-6.16-18)

Chúa dạy trong đoạn Tin Mừng này về việc làm bác ái, về ăn chay, về cầu nguyện, để Cha trên Trời yêu thương, nhận lời:

Việc bác ái, cần làm kín đáo, tránh khoe khoang, khua chiêng gióng trng, vì như vậy, người đời đã trả công rồi.

Khi cầu nguyện, luôn tỏ ra khiêm nhường, thành khẩn, tâm tình với Chúa như tâm tình với người thân yêu ruột thịt. Trong chỗ kín đáo, Cha trên Trời hiểu thấu hết, sẵn sàng đáp lại lỗi cầu.

Ăn chay, hãm mình, đừng làm ra vẻ thiểu não để mọi người biết mình siêng ăn chay hãm mình, mà ca ngợi, mà thán phục. Họ được ngưng mộ, thán phc của người đời rồi.

Lạy Chúa, Đấng thấu hiểu mọi điều kín ẩn, thực thi mọi điều tốt đẹp cho con cái trong âm thầm, lặng lẽ. Mọi tư tưởng thầm lng, mọi ước vọng thâm sâu, Chúa đều hiểu hết, và sẵn sàng can thiệp khi cần. Mỗi lần Chúa muốn tâm tình với Cha, Chúa đều tìm nơi hoang vắng, Tĩnh lặng để dễ dàng nghe được tiếng đáp trả từ Cha. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, thích sống nội tâm hơn là vẻ hào nhoáng, rầm rộ. Đường vào nội tâm bao giờ cũng phong phú, dễ thương, và dễ chấp nhận.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con

  Trang Nhà            Suy niệm hằng ngày